Jak na věc


zveřejnění výroční zprávy spolky

Hlavní nabídka: Úřad a samospráva

    15.9.2016 Zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví - Zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zákon ukládá účetním jednotkám - spolkům povinnost zveřejnění účetní závěrky (§ 21a odstavec 4). Povinnost zveřejnění splní účetní jednotky uložením účetní závěrky do sbírky listin u příslušného krajského soudu (§ 66 zákona č.304/2013 Sb.) a to ve lhůtě 12 měsíců od rozvahového dne (rozuměno rozvahového dne, k němuž je zveřejňovaná závěrka sestavena). Podle zákona je účetní závěrka nedílný celek a je tvořena rozvahou, výkazem zisku a ztráty a přílohou (§ 18 odstavec 1). Ohledně zveřejnění účetních závěrek za rok 2014 a 2015 pak platí, že lhůta pro zveřejnění účetní závěrky za účetní období, které započalo v roce 2014, je nejpozději do 31. března 2016. Obdobně pak lhůta pro zveřejnění účetní závěrky za účetní období, které započalo v roce 2015, je nejpozději do 31.11.2017. Doporučený postup pro SK-TJ - z Informační
    12.6.2017   Zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví VV RS ČUS v Opavě sděluje všem SK-TJ, kterým vede účetnictví, že v rámci poskytovaných služeb – vedení účetnictví, jsme jim zajistili splnění podmínky dle zákona a příslušné materiály za rok 2016 byly zveřejněny ve Spolkovém rejstříku ve Sbírce listin – pro kontrolu přístup na https://iscus.cz/admin - zde se otevře Rejstřík a příslušné se nalezne ve Sbírce listin.
    28.5.2018   Zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví za rok 2017 VV RS ČUS v Opavě sděluje všem SK-TJ, kterým vede účetnictví, že v rámci poskytovaných služeb – vedení účetnictví, jsme jim zajistili splnění podmínky dle zákona a příslušné materiály za rok 2017 byly zveřejněny ve Spolkovém rejstříku ve Sbírce listin – pro kontrolu přístup na https://iscus.cz/admin - zde se otevře Rejstřík a příslušné se nalezne ve Sbírce listin.


Strážek - Oficiální web městyse

    Zveřejněním dlužníka zhoršíte jeho pozici u dodavatelů a finančních institucí. Inzerenti pohledávek potvrzují, že zveřejnění donutilo jejich dlužníky k jednání nebo dokonce rovnou k úhradě dluhu. Zaznamenáváme rozhořčené telefonáty zveřejněných dlužníků, kteří nezískali bankovní úvěr, leasing či byli odmítnuti svými obchodními partnery.
    Takové míry publicity nedosáhnete zveřejněním pohledávek na firemních www stránkách, i když je samozřejmě užitečné je mít uvedené i tam. Inzerce pohledávek je bezplatná.


Zveřejnění dlužníků, pohledávek

    17.6.2017   Opakované upozornění na povinnost zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví VV RS ČUS v Opavě u sdružených SK-TJ provedlo kontrolu splnění podmínky povinnosti zveřejnění účetní závěrky podle novely zákona o účetnictví ve Spolkovém rejstříku ve Sbírce listin a ty SK-TJ, které povinnost nesplnily upozorní.   SK-TJ si mohou samostatně provést kontrolu - přístup na https://iscus.cz/admin - zde se otevře Rejstřík a příslušné se nalezne ve Sbírce listin. Veškeré vzorové materiály jsou uvedeny v příloze s tím, že příloha závěrky se v jednotlivých letech liší. Závěrku doporučujeme zveřejňovat ihned po jejím zpracování. Zveřejnění závěrky může být v některých případech podmínkou pro poskytnutí dotace. Návod na zveřejnění - viz níže, včetně vzorových materiálů,  včetně vzorů příloh závěrek - pro jednotlivé roky 2014, 2015, 2016.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00