Jak na věc


ztráta železa u dětí

Rozpoznání/vyšetření

    Podle průzkumu Světové zdravotnické organizace (WHO) trpí anémií (chudokrevností) vyplývající z nedostatku železa způsobeného genetickými příčinami, životním prostředím a nevhodnou stravou, 500 - 600 milionů lidí. Nebezpečí anémie způsobené nedostatkem železa nelze podceňovat, neboť tento stav snižuje například množství kyslíku, který se dostane do mozku, srdce, jater a jiných tkání.
    Železo je nutnou složkou červených krvinek, takže při jeho nedostatku může vznikat anemie (chudokrevnost). Při studiu možných problémů, souvisejících s nedostatkem železa, jsou přitom většinou sledovány anemické osoby, ale ne ti, kteří mají pouze nedostatek železa bez dalších příznaků.
    Rozšiřování se a vývoj různých parazitů je rostoucímm problémem dokonce i ve vyspělých zemích. Tyto problémy moderní doby je možné léčit přírodními aktivními složkami získanými z léčivých rostlin, které se účinně využívají už od pradávna.
    Množství železa závisí na tělesné hmotnosti, pohlaví i na množství krevního barviva (hemoglobinu). Na začátku je vyčerpání zásob železa v organismu těžko rozpoznatelné. Později se však objevují první výstražné příznaky ve formě bledosti, zvýšené únavy, závratí, sklíčenosti a apatie. V závažnějších případech se zvyšuje srdeční frekvence a zhoršuje se mentální a fyzická výkonnost.


Při nedostatku železa mohou mít děti problémy s učením!

    Organismus si železo nedokáže vytvořit sám; může ho pouze získat z potravy. Průměrný denní příjem v potravě obsahuje přibližně 10 - 15 mg železa, ze kterého se absorbuje přibližně 10%.


Příčiny/rizikové faktory

    Upozornění!• Přesto, že u zdravých lidí je vstřebávání železa pod kontrolou gastrointestinálního traktu, může dlouhodobé užívání vysokých dávek vést až k onemocnění (hemochromatóza);• Těhotné ženy a kojící matky by se měly se žádostí o užívání doplňků železa obrátit na svého lékaře;• U mužů užívajících komplexní multivitaminové přípravky je další přísun železa potřebný pouze v případě stavů s nedostatkem železa;• V zájmu lepšího zužitkování železa je vhodnější nahradit ho přípravky, které obsahují železo v chelátové formě (v této formě se železo nachází i v organismu);• Přípravek organického železa ve formě chelátu je možno užívat společně s vitaminem E. Ani jedna z těchto látek tím neztrácí na účinku;• Kovy jsou v této formě přítomné v živé hmotě (např. hemoglobin v krvi);• Výhodou přípravků se železem ve formě chelátu je i to, že jejich užívání nezpůsobuje zácpu.• Zužitkování železa se zhoršuje při houbových onemocněních a chronickém oparu. Denní příjem je v těchto případech nutno př
    U zdravého člověka toto množství stačí na to, aby pokrylo jeho denní potřebu. Není však dostatečné v případě rozvinutého nedostatku železa. Tehdy je potřeba nahradit ho přípravky s obsahem železa.
    Přípravky s obsahem železa je třeba užívat nalačno. Není vhodné užívat je s mlékem, ale například s pomerančovým džusem, který podporuje vstřebávání. Mezi jídla s nejvyšším obsahem železa patří maso, vnitřnosti, ryby a vaječný bílek. Některé látky podporují zužitkování železa. Nejvýznamnější z nich je vitamin C a z tohoto důvodu je součástí všech nejnovějších přípravků.
    Zkušenosti ukazují, že nedostatkem železa trpí 10 - 15% kojenců, dětí, dospívajících děvčat, těhotných, starších a sportujících žen. Lze konstatovat, že po vápníku je železo dalším prvkem, který ve stravě žen nejvíce chybí.


Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    Podle mezinárodních údajů trpí nedostatkem železa, které je možné vystopovat v raném dětství, až jedna čtvrtina dětí. Plod v děloze a kojenec využívají výlučně jen zásobu železa z matčina těla. Nedostatek železa v tomto stadiu vývinu může způsobit nevratné narušení vývoje mentálních i nervových funkcí. Ohroženy jsou zejména předčasně narozené děti a dvojčata, rychle rostoucí a nemocné děti. Při nedostatku železa se mění i nálada nemluvňat. Stávají se neklidná, plačtivá, nebo naopak příliš tichá, mohou se méně pohybovat, sníží se jejich chuť k jídlu, mají suchou, popraskanou a bledou pokožku, mohou se jim třepit a vypadávat vlasy. Malé děti jsou v porovnání se svými vrstevníky fyzicky i mentálně zaostalé. Vyskytují se u nich problémy s učením, schopnost soustředit pozornost, koncentraci a koordinaci a obecně se sníží i jejich IQ. V tomto případě mohou být výstražnými znaky rozštěpené konečky vlasů a lámavé nehty.
    Pět gramů! Přibližně takovéto množství železa potřebuje lidský organismus. V těle dospělého člověka s hmotností 80 kg je v porovnání s tímto množstvím desettisíckrát více vody, přibližně 50 kilogramů. Na těchto pěti gramech však závisí něco mimořádně důležitého. Naše životy!
    Jejich studie se zúčastnilo téměř 5400 dětí ve věku mezi 6 a 16 lety. Ukázalo se, že děti, kterým scházelo dostatečné množství železa, měly v matematice více než dvakrát častěji podprůměrné výsledky. U děvčat, která jsou nedostatkem železa ohrožena více, byl rozdíl ještě výraznější. Je zajímavé, že v testech zaměřených na čtení podobný rozdíl zaznamenán nebyl. Tuto skutečnost si vědci zatím neumějí vysvětlit.
    Například v USA jen 18 % dospívajících děvčat a dospělých žen přijímá v potravě potřebné množství železa. I zde je ztráta železa u mužů menší. Všechny tyto skutečnosti vedou k závěru, že nedostatek železa je u žen častým problémem a neměli bychom ho ignorovat.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00