Jak na věc


ztráta železa u dětí

Při nedostatku železa mohou mít děti problémy s učením!

    U zdravého člověka toto množství stačí na to, aby pokrylo jeho denní potřebu. Není však dostatečné v případě rozvinutého nedostatku železa. Tehdy je potřeba nahradit ho přípravky s obsahem železa.


Rozpoznání/vyšetření

    Upozornění!• Přesto, že u zdravých lidí je vstřebávání železa pod kontrolou gastrointestinálního traktu, může dlouhodobé užívání vysokých dávek vést až k onemocnění (hemochromatóza);• Těhotné ženy a kojící matky by se měly se žádostí o užívání doplňků železa obrátit na svého lékaře;• U mužů užívajících komplexní multivitaminové přípravky je další přísun železa potřebný pouze v případě stavů s nedostatkem železa;• V zájmu lepšího zužitkování železa je vhodnější nahradit ho přípravky, které obsahují železo v chelátové formě (v této formě se železo nachází i v organismu);• Přípravek organického železa ve formě chelátu je možno užívat společně s vitaminem E. Ani jedna z těchto látek tím neztrácí na účinku;• Kovy jsou v této formě přítomné v živé hmotě (např. hemoglobin v krvi);• Výhodou přípravků se železem ve formě chelátu je i to, že jejich užívání nezpůsobuje zácpu.• Zužitkování železa se zhoršuje při houbových onemocněních a chronickém oparu. Denní příjem je v těchto případech nutno př
    Rozšiřování se a vývoj různých parazitů je rostoucímm problémem dokonce i ve vyspělých zemích. Tyto problémy moderní doby je možné léčit přírodními aktivními složkami získanými z léčivých rostlin, které se účinně využívají už od pradávna.
    Jejich studie se zúčastnilo téměř 5400 dětí ve věku mezi 6 a 16 lety. Ukázalo se, že děti, kterým scházelo dostatečné množství železa, měly v matematice více než dvakrát častěji podprůměrné výsledky. U děvčat, která jsou nedostatkem železa ohrožena více, byl rozdíl ještě výraznější. Je zajímavé, že v testech zaměřených na čtení podobný rozdíl zaznamenán nebyl. Tuto skutečnost si vědci zatím neumějí vysvětlit.


Příčiny/rizikové faktory

    Přípravky s obsahem železa je třeba užívat nalačno. Není vhodné užívat je s mlékem, ale například s pomerančovým džusem, který podporuje vstřebávání. Mezi jídla s nejvyšším obsahem železa patří maso, vnitřnosti, ryby a vaječný bílek. Některé látky podporují zužitkování železa. Nejvýznamnější z nich je vitamin C a z tohoto důvodu je součástí všech nejnovějších přípravků.
    Moudrý vnímá především pocity nemocného člověka, snaživý pečlivě mapuje stav orgánů jeho těla. Hledejme vyšší poznání, prosme o vhled do života, ale přitom nezapomínejme na dřívější poznatky, neboť i ony budou nám oporou při zkouškách víry a síly našeho ducha.


Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    Podle mezinárodních údajů trpí nedostatkem železa, které je možné vystopovat v raném dětství, až jedna čtvrtina dětí. Plod v děloze a kojenec využívají výlučně jen zásobu železa z matčina těla. Nedostatek železa v tomto stadiu vývinu může způsobit nevratné narušení vývoje mentálních i nervových funkcí. Ohroženy jsou zejména předčasně narozené děti a dvojčata, rychle rostoucí a nemocné děti. Při nedostatku železa se mění i nálada nemluvňat. Stávají se neklidná, plačtivá, nebo naopak příliš tichá, mohou se méně pohybovat, sníží se jejich chuť k jídlu, mají suchou, popraskanou a bledou pokožku, mohou se jim třepit a vypadávat vlasy. Malé děti jsou v porovnání se svými vrstevníky fyzicky i mentálně zaostalé. Vyskytují se u nich problémy s učením, schopnost soustředit pozornost, koncentraci a koordinaci a obecně se sníží i jejich IQ. V tomto případě mohou být výstražnými znaky rozštěpené konečky vlasů a lámavé nehty.
    Množství železa závisí na tělesné hmotnosti, pohlaví i na množství krevního barviva (hemoglobinu). Na začátku je vyčerpání zásob železa v organismu těžko rozpoznatelné. Později se však objevují první výstražné příznaky ve formě bledosti, zvýšené únavy, závratí, sklíčenosti a apatie. V závažnějších případech se zvyšuje srdeční frekvence a zhoršuje se mentální a fyzická výkonnost.
    Železo je nepostradatelné pro fyzický růst, posiluje odolnost vůči onemocněním, pomáhá předcházet chronické únavě a má schopnost obnovit přirozenou pevnost pokožky. Jeho přísunem je možno zastavit anémii způsobenou nedostatkem železa. Železo je navíc složkou enzymů, jež zabezpečují vitální tělesné funkce. Pokud chybí, může dojít k jejich narušení.
    Organismus si železo nedokáže vytvořit sám; může ho pouze získat z potravy. Průměrný denní příjem v potravě obsahuje přibližně 10 - 15 mg železa, ze kterého se absorbuje přibližně 10%.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00