Jak na věc


ztráta železa u dětí

Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    A jak může matematika souviset se železem? Při nedostatku železa totiž v mozku ubývají jeho zásoby, a tak mohou být ovlivněny některé látky, které jsou důležité při učení. Děvčata jsou komplikacemi více ohrožena, protože se jim v dospívání často nedostává železa kvůli jeho spotřebě při rychlém růstu, kvůli ztrátě krve při menstruaci a vinou nezdravé stravy. Proto lékaři doporučují vyšetřovat u dětí množství železa v krvi, případně jim podávat přípravky se železem. Nemohou ovšem zaručit, že tyto přípravky pomohou vyřešit problémy s matematikou. Takovýto postup by se přitom mohl týkat asi 3 % všech školáků, kterým železo schází, a mezi dospívajícími děvčaty dokonce 9 %. A co tedy dětem podávat? Hodně železa je obsaženo např. v játrech, tofu a luštěninách!
    Železo je nutnou složkou červených krvinek, takže při jeho nedostatku může vznikat anemie (chudokrevnost). Při studiu možných problémů, souvisejících s nedostatkem železa, jsou přitom většinou sledovány anemické osoby, ale ne ti, kteří mají pouze nedostatek železa bez dalších příznaků.
    Nedostatek železa může vzniknout v případě těchto rizikových faktorů:• nízký obsah železa v běžné stravě;• nedostatečné vstřebávání;• zvýšené nároky organismu na železo v důsledku fyziologických příčin (například v období těhotenství a kojení);• rychlý fyzický růst;• drastická redukční dieta;• ztráta krve (menstruace, různá krvácení - například z hemeroidů);• úbytek hemoglobinu;• přítomnost látek ve stravě, které blokují vstřebávání železa (například fytáty nacházející se v obilninách, ořechách a luštěninách);• konzumace příliš velkého množství sóji, kávy nebo čaje.


Příčiny/rizikové faktory

    Moudrý vnímá především pocity nemocného člověka, snaživý pečlivě mapuje stav orgánů jeho těla. Hledejme vyšší poznání, prosme o vhled do života, ale přitom nezapomínejme na dřívější poznatky, neboť i ony budou nám oporou při zkouškách víry a síly našeho ducha.
    Pět gramů! Přibližně takovéto množství železa potřebuje lidský organismus. V těle dospělého člověka s hmotností 80 kg je v porovnání s tímto množstvím desettisíckrát více vody, přibližně 50 kilogramů. Na těchto pěti gramech však závisí něco mimořádně důležitého. Naše životy!
    Organismus si železo nedokáže vytvořit sám; může ho pouze získat z potravy. Průměrný denní příjem v potravě obsahuje přibližně 10 - 15 mg železa, ze kterého se absorbuje přibližně 10%.
    Zkušenosti ukazují, že nedostatkem železa trpí 10 - 15% kojenců, dětí, dospívajících děvčat, těhotných, starších a sportujících žen. Lze konstatovat, že po vápníku je železo dalším prvkem, který ve stravě žen nejvíce chybí.


Při nedostatku železa mohou mít děti problémy s učením!

    Podle mezinárodních údajů trpí nedostatkem železa, které je možné vystopovat v raném dětství, až jedna čtvrtina dětí. Plod v děloze a kojenec využívají výlučně jen zásobu železa z matčina těla. Nedostatek železa v tomto stadiu vývinu může způsobit nevratné narušení vývoje mentálních i nervových funkcí. Ohroženy jsou zejména předčasně narozené děti a dvojčata, rychle rostoucí a nemocné děti. Při nedostatku železa se mění i nálada nemluvňat. Stávají se neklidná, plačtivá, nebo naopak příliš tichá, mohou se méně pohybovat, sníží se jejich chuť k jídlu, mají suchou, popraskanou a bledou pokožku, mohou se jim třepit a vypadávat vlasy. Malé děti jsou v porovnání se svými vrstevníky fyzicky i mentálně zaostalé. Vyskytují se u nich problémy s učením, schopnost soustředit pozornost, koncentraci a koordinaci a obecně se sníží i jejich IQ. V tomto případě mohou být výstražnými znaky rozštěpené konečky vlasů a lámavé nehty.
    U zdravého člověka toto množství stačí na to, aby pokrylo jeho denní potřebu. Není však dostatečné v případě rozvinutého nedostatku železa. Tehdy je potřeba nahradit ho přípravky s obsahem železa.
    Rozšiřování se a vývoj různých parazitů je rostoucímm problémem dokonce i ve vyspělých zemích. Tyto problémy moderní doby je možné léčit přírodními aktivními složkami získanými z léčivých rostlin, které se účinně využívají už od pradávna.
    Podle průzkumu Světové zdravotnické organizace (WHO) trpí anémií (chudokrevností) vyplývající z nedostatku železa způsobeného genetickými příčinami, životním prostředím a nevhodnou stravou, 500 - 600 milionů lidí. Nebezpečí anémie způsobené nedostatkem železa nelze podceňovat, neboť tento stav snižuje například množství kyslíku, který se dostane do mozku, srdce, jater a jiných tkání.


Rozpoznání/vyšetření

    Ženy ztrácejí každý měsíc přibližně dvakrát více železa než muži. Měly by ho proto přijímat víc. Těhotné ženy však potřebují pro zdravý vývoj plodu ještě větší množství železa. Z tohoto důvodu mají mimořádnou zodpovědnost za jeho dostatečný přísun! Potřeba železa u průměrné ženy je 15 mg denně, u těhotné nebo kojící je to až 50 mg. Je téměř nemožné zkonzumovat tak velké množství jídla, které by tuto specifickou potřebu pokrylo. Vyvážená strava s energetickou hodnotou 4000 joulů totiž obsahuje pouze 6 mg železa.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00