Jak na věc


zpusob lovu

3. KONJUNKTIV II. SLOVES SEIN A HABEN

    - konjunktiv těchto sloves se tvoří bez tvaru würde - používá se forma préterita (tj. war, hatte) doplněná přehláskou a stejnými koncovkami jako v případě slovesa werden
    Miluji vaření mobilní aplikace je jedna z nejobsáhlejších aplikací na českém trhu. Na nic nečekejte a stahujte nekonečnou zásobu receptů do vašeho mobilu!
    - tvoří se pomocným slovesem werden v podmiňovacím způsobu - würde a infinitivem významového slovesa - podmiňovací způsob je odvozen z tvaru préterita (tj. wurde), od kterého se odlišuje přehláskou - tvar würde se časuje s koncovkami -e, -est, -e, -en, -et, -en
     Kuřata očistíme, opláchneme a necháme okapat. Protkneme je slaninou, osolíme a opepříme na povrchu i uvnitř, potřeme olejem a jemně utřeným česnekem a necháme je krátce odležet.
     Hodnoty jsou vztaženy na jednu porci. DDD (doporučená denní dávka) je založena na průměrných hodnotách pro dospělého člověka o váze 70kg z vyhlášky č. 225/2008 Sb.


Nerezové nůžky na drůbež Felix Solingen

    - podmiňovací způsob je slovesný způsob, který vyjadřuje podmíněnost či hypotetičnost určitého děje nebo stavu - užívá se k popisu přání, snů, nejistoty, nepravděpodobných jevů, pro zdvořilé žádosti či v nepřímé řeči - v češtině odpovídá tvarům sloves s bych (např. rád bych, šel bych, řekl bych) - v němčině se velmi často tvoří pravidelně; i nepravidelná slovesa se často tvoří jako pravidelná - existují dva konjunktivy: Konjunktiv I. a Konjunktiv II. (tzv. konjunktiv préterita) - zatímco Konjunktiv I. se používá v archaických textech a ve zpravodajství, aktivně se používá Konjunktiv II.
    Kuřata očistíme, opláchneme a necháme okapat. Protkneme je slaninou, osolíme a opepříme na povrchu i uvnitř, potřeme olejem a jemně utřeným česnekem a necháme je krátce odležet.
    - konjunktiv II. se kromě zdvořilostní formy používá v přacích větách - v přací větě musí být jedno z příslovcí doch/nur/bloß - přací větu vyjádříme buď větou hlavní, v níž umístíme na první místo sloveso v konjunktivu II., nebo větou vedlejší, v níž je na začátku spojka wenn - spojka wenn ve vedlější větě odpovídá českému kéž/ať a významové sloveso stojí na konci věty (viz kapitola Pořádek slov ve větě)
    - nejpoužívanějšími konjuktivy jsou konjunktivy pomocných sloves - používají se především jako zdvořilostní forma dotazu, žádosti nebo rozkazu - konjunktiv se tvoří podobně jako u pomocných sloves, tj. préteritem slovesa, přehláskou a koncovkami -e, -est, -e, -en, -et, -en - výjimkami jsou způsobová slovesa sollen, wollen, které v konjunktivu nemají přehlásku

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00