Jak na věc


zoopark radonice

Zoopark Chomutov - informace pro návštěvníky

    Prodejna suvenýrů je součástí vstupní pokladny od sídliště Březenecká, další prodejnu s možností občerstvení najdou návštěvníci nedaleko expozice vlků. Dvě stylové restaurace, síť kiosků V areálu zooparku jsou i dvě stylové restaurace. Prostorná restaurace Tajga navazuje na vstup do zooparku, hospůdka U Pratura ve staročeském stylu nabízí i možnost noclehu.
    I díky stále narůstající návštěvnosti v novém tisíciletí se zoopark rozhodl vrátit k původní myšlence skanzenu, už v roce 2000 byla dokončena výstavba statku s expozicí zemědělských strojů. Pohyb po areálu zoo začaly umožňovat také vláčky. Lokálka Amálka jezdí uvnitř zooparku a terénní Safari Expres slouží rovněž k transportu návštěvníků do skanzenu a během nočních prohlídek.
    V našem ZOOParku Radonice se dostanete do bezprostředního kontaktu se zvířaty jak domácími, tak divokými, což je nevšední a poutavý zážitek nejen pro děti, ale i pro dospělé – většina zvířat je ochočená natolik, že se nechají pohladit (mnohá se dokonce vnucují), a žádný milovník přírody se přece nenechá ochudit o příležitost pohladit si některé z chovaných zvířat!


Zoopark Chomutov - základní informace

    Pojedete stále po silnici č.13. Projedete kolem Kauflandu a Baumaxu (po levé ruce) a čerp. stanici Liana (po pravé ruce). Podjedete můstek v mírném kopci a na druhá odbočce se dáte vpravo. Krátce poté dojedete na křižovatku ve tvaru T a na ní odbočíte vlevo, podjedete silnici č. 13 a jste u parkoviště PZOO.
    JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.
    Zoopark v současnosti chová 161 druhů zvířat (údaj k 1. 2. 2013), mezi nimiž nechybí ani silně ohrožené druhy vedené v Červené knize IUCN a mezi návštěvníky oblíbená zvířata jako levhart sněžný, velbloud dvouhrbý či zubr evropský.


Zoologické zahrady a zooparky v ČR

    Z pražského útulku v (Horních a Dolních) Měcholupech máme například lišky, které se nalezly při kopání základů rodinného domku. Svůj životní azyl u nás našlo i mnoho divokých prasat a dokonce se i úspěšně rozmnožují. Protože nás tato činnost baví, je naším koníčkem a stala se i smyslem našeho života, chceme Vám ukázat, jak se tato zvířata chovají a jak reagují na Vaši přítomnost. U některých je nepopsatelná reakce, když je krmíte či pohladíte. Na vesnici byla ještě nedávno starost o domácí zvířata naprosto běžná v každém stavení a byla součástí venkovského života. Dnes je to spíše vzácností a to je dle našeho názoru škoda. Doba se postupně mění, přináší jiný styl života i na venkov a pomalu, ale jistě, nás vzdalujeme od přírody, vztahu k ní, jejím zákonitostem a nenahraditelným hodnotám. My Vám tady u nás alespoň na chvíli ukážeme, jak by to mohlo fungovat.
    Od dubna do října vyjíždí do Eurosafari několikrát denně Safari expres. Z otevřených vozů terénního auta je možné pozorovat zubry, skotský náhorní skot, buvoly domácí, koně Převalského, jeleny evropské a další druhy zvířat z téměř bezprostřední blízkosti.


Články zobrazené ostatními uživateli

    V chomutovském městském parku byl již v r. 1932 otevřen pavilon akvária a terária s 94 druhy ryb, obojživelníků a plazů. Vznik dnešního zooparku se však datuje až k roku 1975, kdy Walter Markel úspěšně dovedl do konce svůj návrh vybudování rozsáhlého lesoparku navazujícího na Kamencové jezero na severovýchodním okraji Chomutova. Otevřen byl v květnu, Walter Markel se stal jeho ředitelem a prvními obyvateli byla méně náročná evropská zvířata jako daněk, jelen, zubr, muflon, rys, vodní ptactvo apod. Patřil pod správu městských kin, od níž se po pěti letech oddělil. V té době se již zoopark druhově rozrostl o vlky, bobry, jeřáby či kočky divoké a slavil úspěchy jako první československá zoo, které se podařilo odchovat kormorány a pelikány.
    K Zooparku je možné se dostat linkou č.314 ke spodní bráně. Bohužel, naše MHD neobsluhuje hlavní vlakové nádraží v Chomutově, proto Vám nezbude, než pěšky dojít do centra vzdáleného cca 1 kilometr. Ani zastávky MHD nejsou situované přímo u bran Zooparku, ale je potřeba dojít pěšky cca 300 m.
    Po areálu se můžete volně procházet, uvidíte mnoho druhů ptactva, hospodářských i divokých zvířat. V klidném prostředí si odpočinete od každodenního stresu, děti zde mají k dispozici hračky, pískoviště, houpačky, trampolínu. Je možno si zakoupit i základní občerstvení. Pro skupiny zájemců se nechá objednat posezení u ohně při pečení selete, krůty atd. Je možné koupit i některá domácí zvířata viz Prodej zvířat.


ZOOPark Radonice (okres Praha-východ)

    Rovně projedete 1. kruhový objezd na začátku Chomutova, poté projedete kolem čerpací stanice Benzina (po levé ruce). Podjedete viadukt a pojedete stále rovně přes světelnou křižovatku. Druhý kruhový objezd projedete opět rovně a za ním (a za čerpací stanicí ) odbočíte vpravo na Most. Dostanete se na čtyřproudovou silnici č. 13. Po ní dojedete k čerpací stanici  Shell a na druhé odbočce za ní odbočíte vpravo a sjedete na parkoviště PZOO.
    Pojedete stále po silnici č.13. Projedete kolem čerpací stanice Aral (po levé ruce) a rovně projedete kruhový objezd. Přejedete žel. přejezd a poté minete čer. stanici Shell. Druhá odbočka vpravo za ní vás dovede na parkoviště PZOO.
    Cílem expozice je upozornit návštěvníky na problematiku ohrožených druhů zvířat. Autory pomníků těch druhů zvířat, které už z naší planety vymizely, se od roku 1995 postupně stali uznávaní umělci a studenti kamenosochařské školy.
    Součástí zooparku jsou stáje s jezdeckým areálem. Ve stájích je možné krátkodobě i dlouhodobě ustájit koně soukromých majitelů, k dispozici je venkovní jízdárna a krytá jezdecká hala.
    Z centra můžete využít autobus MHD, linka č.314 - ze zastávky „Zborovská“ směr Jezero – vystoupit na konečné zastávce „Jezero“ (dolní brána Zooparku) – doba jízdy 16 minut – pak 300 m po rovince


Zoopark Chomutov - kde nás najdete

    Na statku jsou chována původní plemena domácích zvířat z celé Evropy – koně, ovce, kozy, slepice, králíci a holubi. Návštěvníci tu najdou i část sbírky starých zemědělských strojů a nástrojů.
    Podkrušnohorský zoopark Chomutov (PZOO Chomutov) zvaný také Zoo Chomutov je zoologická zahrada nacházející se na okraji města Chomutov směrem na Jirkov. Je jednou z nejmladších českých zoo, rozlohu však má největší.
    Zajímavosti o medvědech hnědých, opicích druhu makak magot, vodních ptácích v průchozí voliéře a tuleních kuželozubých se návštěvníci dozvídají každý víkend v hlavní návštěvnické sezóně od dubna do září.
    Dřevěné hračky u cest a pěšin doplňují přírodní prostředí a slouží nejen jako atrakce pro děti, ale také upozorňují, kterým směrem se k jednotlivým výběhům vydat. Na Dětské zoo je čeká například čtyřmetrová pavučina, lanovka, chameleón, želva nebo had.
    Ve Staré Vsi se návštěvníci seznámí s životem obyvatel podkrušnohorské vesnice na počátku minulého století. Skanzen je přístupný denně po celý rok s splatnou vstupenkou do zooparku. Prohlídka interiérů s dobovým vybavením s průvodcem probíhá každý den v pravidelných časech.


Dětská zoo s kontaktními zvířaty

    Sad kaštanovníku jedlého byl založen již v 17. století. Chráněné staleté stromy jsou unikátní památkou a poskytují ochranu řadě volně žijícím živočichům. Kaštanka navíc poskytuje útočiště desítkám druhů volně žijícím živočichům.
    V Dětské zoo jsou umístěny zajímavě výtvarně řešené atrakce, lanovka a velké pískoviště.V této části areálu se odehrává většina kulturních akcí pořádaných Podkrušnohorským zooparkem. Zamířit sem musí také všichni zájemci o prohlídku terárií, umístěných právě zde.


Zvířata zobrazená ostatními uživateli

    V našem areálu chováme hospodářská i divoce žijící zvířata střední Evropy. Řada hospodářských zvířat zde najde doživotní útočiště a domov, neboť jeho dosavadní prostor, kde žila, byl zrušen nebo se o něj jeho majitelé nemohli starat (či ho již nechtěli). Samozřejmě se nemůžeme starat do konce života o všechny opuštěné živočichy, ale i tak mnohým zachráníme život a postaráme se o ně s péčí řádného chovatele. Pro některé se nám podaří sehnat náhradní domov u jiného chovatele. Že u nás chovaná zvířata hladem i kvalitou ustájení netrpí, se můžete přijít přesvědčit na vlastní oči sami. To samé se děje u divokých zvířat. Každým příchodem jara, které je ve znamení zrození nového života, se dostává do našich rukou několik kusů čerstvě narozené divoké zvěře, především srnčí a zaječí. Tu nejčastěji najdou lidé z našeho okolí jako sirotky nebo opuštěné. Bohužel spousta lidí jim v dobré víře podá nevhodné krmení, jako je například krabicové kravské mléko a tím jim zkomplikuje jejich přežití.
    Nejbližší vlaková zastávka, Chomutov-město, se nachází 400 m od zooparku. Od východu z nádraží se vydejte vlevo a poté stále rovně po stezce vedoucí podél železniční trati. Přejděte žlezniční přejezd vlevo a po cca 80 m přijdete k pokladně zoo.
    Téměř 120 hektarová rozloha areálu umožnila vybudovat v Chomutově největší českou zoologickou zahradu. Kromě klasické expoziční části je součástí zooparku i unikátní Eurosafari, stáje s jezdeckým areálem a živé muzeum v přírodě - skanzen Stará Ves. Podkrušnohorský zoopark je jako jedna z mála  zoologických zahrad úzce specializovaný, a to na chov zvířat Evropy, Asie a severní Afriky, tzv. palearktu a na chov domácích primitivních plemen zvířat. V prostorných výbězích a expozicích návštěvníci uvidí více než 160 druhů zvířat o 1 000 jedincích.
    Dráha s překážkami je určena pro děti od 3 do 12 let. Děti si svou zručnost mohou vyzkoušet při překonávání překážek z lan, sítí a dřevěných trámků pod dohledem proškolených pracovníků.


Fauna Podkrušnohorského zooparku

    Zoopark provozuje Stanici pro handicapované živočichy a je zapojen do projektu Národní síť stanic pro handicapované živočichy a činnost záchranných center pro státem zabavené živočichy. Ve svých prodejnách zoopark obchoduje také se zbožím typu Fair Trade a BIO.
    Při prohlídce si můžete některá zvířata pohladit při jejich krmení. Nejvhodnější je ovoce (jablíčko) nebo zelenina (mrkev, salát), tím neublížíte žádnému zvířeti, také můžete zakoupit krmení přímo u nás. Uvidíte různé druhy ptactva, hospodářských i divokých zvířat. Při jejich krmení přijdete na jiné myšlenky, odpočinete si v příjemném prostředí, zbavíte se stresu a všedních starostí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00