Jak na věc


zjednodušený daňový doklad náležitosti

Doklad pro vývoz, přenesení daňové povinnosti

    Neobsahuje-li doklad, kterým chceme prokázat svůj nárok na odpočet DPH, všechny náležitosti daňového dokladu, můžeme nárok prokázat jiným způsobem, viz § 73 odst. 5 zákona o DPH.
    Daňové doklady uchováváme 10 let, a to tak, aby byly po celou dobu čitelné, byla zajištěna věrohodnost jejich původu a neporušenost jejich obsahu. Viz Archivace dokladů.
    Zjednodušený daňový doklad můžeme podle svého uvážení vystavit, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu (včetně DPH) není vyšší než 10 tisíc Kč. Přitom může jít o hotovostní tržbu i o platbu předem. Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu:
    Některé pokladní doklady i faktury časem blednou. Protože mají vydržet pro kontrolu archivované deset let, je dobré je okopírovat a založit s originálem.


Náležitosti daňového dokladu v zákoně

    Způsob předání daňového dokladu mezi odběratelem a dodavatelem zákon neřeší. V praxi se faktury zasílají jako příloha e-mailu (hlavně v pdf nebo Excelu), přitom doklad nemusí obsahovat elektronický podpis. Nemusí mít ani vlastnoruční podpis dodavatele ani jeho razítko (tyto údaje v současné praxi nemusí obsahovat ani papírové doklady). Příjemce doklad vytiskne a podepíše, čímž odsouhlasí, že ke zdanitelnému plnění došlo v rozsahu uvedeném na dokladu.
    Nejde jen o dvojí účtenky Nekompetentní příprava EET Stále více se v předvečer spuštění Elektronické evidence tržeb potvrzují chyby daňové správy v procesu přípravy zákona o EET.
    Pokud vystavujeme doklad v režimu přenesené daňové povinnosti nebo pokud vyvážíme své zboží nebo služby do zahraničí, daňový doklad má obsahovat další náležitosti, viz P. Běhounek: změny od 2013.
    Jsme-li plátcem DPH, daňový doklad s vyčíslenou DPH a dalšími náležitostmi musíme vydat na vyžádání fyzickým osobám povinným k dani (zjednodušeně řečeno podnikatelům) a jakýmkoliv právnickým osobám.
    Opakují se dotazy k „novým“ zjednodušeným daňovým dokladům. Co je to zjednodušený daňový doklad Jak uvádíme v podtitulku, jedná se vlastně o paragon, který je hodnověrným daňovým dokladem.
    Zjednodušený daňový doklad nemůžeme vystavit pro prodej tabákových výrobků za cenu jinou, než je uvedena na kolku. Další méně časté případy, ve kterých nelze vystavit zjednodušený daňový doklad, najdeme v § 30 odst. 2 zákona o DPH.


Daňový doklad běžný, zjednodušený,...

    Běžným občanům (tedy fyzickým osobám nepovinným k DPH) stačí vydat jakékoliv potvrzení o prodeji zboží nebo služby, pokud si je zákazník vyžádá. (Pokud podléháme EET - elektronické evidenci tržeb, máme povinnost vydat ke každému prodeji za hotové doklad s náležitostmi k EET.)
    Děkujeme Vám za nabídky přátelství na FACEBOOKu! Odborné dotazy prosím zadejte formou Komentáře přímo k vybranému článku. Z časových důvodů reagujeme jen na BLOGu.
    Průběžné účetní a daňové poradenství je v dnešní době nutné, proto si Vám dovolíme doporučit, vzhledem k více než dvacetileté dobré spolupráci, firmy ŠACH s.r.o. a DÉMONIA s.r.o.
    Vynalézavost Čechů nezná mezí, a tak se objevují nové a nové dotazy k novele ZDPH. Daňové doklady V novele zákona o DPH byla část týkající se daňových dokladů kompletně přepsána. V této souvislosti se objevují následující nejčastější dotazy: „nové daňové doklady“ v elektronické podobě, „ne“uvádění sazeb DPH u reverse charge, zjednodušené daňové doklady, „zahraniční“ doklady, a zákaz „psaní“… Zobrazit více »


Daňový doklad zaslaný emailem, v elektronické podobě

    Koupili jsme několik věcí za 14 000 Kč a máme k dispozici jen paragon. Nárok na odpočet DPH Nezaměnitelnou podmínkou nároku na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu je existence daňového dokladu – viz též články: Jaké datum musí být na daňovém dokladu? Máme problémy s údaji na daňových dokladech. Faktura Běžně používáme všichni výraz faktura,… Zobrazit více »
    Máme několik drobných dodavatelů oprav, kteří nám i po Novém roce stále dávají pokladní doklady potvrzující jejich práci, přestože u nich nově dochází k reverse charge. Jak máme postupovat, když daňové doklady nejsou v pořádku? Každá rada je drahá. Skutečně se setkáváme s případy, kdy drobní podnikatelé nevystavují faktury, resp. daňové doklady pro své partnery a jen… Zobrazit více »
    V každém případě musíme vést evidenci k DPH, kde podchytíme veškeré svoje prodeje a následně z nich odvedeme DPH. Vzhledem k tomu je praktické vystavit daňový doklad (většinou zjednodušený) na každý svůj prodej.


Kdy nelze vystavit zjednodušený daňový doklad

    Opravný daňový doklad nahradil dřívější daňový dobropis a daňový vrubopis. S pomocí opravného daňového dokladu můžeme následně opravit základ DPH, sazbu DPH i výši DPH (viz § 42 Zákona o DPH). Opravný daňový doklad vystavíme do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy. Na opravném daňovém dokladu uvedeme souhrnné rozdíly oproti dokladu, který jsme vydali a obsahoval chyby. Pokud není třeba vystavit daňový doklad, provedeme ve stejné lhůtě opravu v evidenci pro účely DPH.
    Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Elektronickou podobu má tehdy, je-li vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit odběratel.
    Jedná se o uplatnění dokladů, které získá kupující, pro daň z příjmů nebo účetnictví. Důležité je, že se zavedením EET „NIC“ nezměnilo!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00