Jak na věc


zbavení způsobilosti k právním úkonům

Dárková plechová kazeta DIAMOND JUBILEE 72 sáčků ETS

    Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU. Předem velice děkujeme.
    souhlasim.. :-) jen doporucuji se pokusit "kozlo" delat bez strachu, proste jendoduse, aby zafungovalo tak jak ma! Pokud nekoho trapi jiny clovek a vedome si neumi pomoci a chce se od nej odpoutat, neni na tom nic spatneho.
    Zapalte vykuřovadlo pro ochranu a požehnání. Stoupněte nebo klekněte si před váš oltář. Zklidněte se, vezměte pohár do rukou a podržte ho vysoko nad oltářem na pozdrav bohům. Potom podržte  pohár ve výši prsou, zvolna do něj dýchněte a jmenujte zvyk, zkušenost nebo osobu  - prostě to, co chcete ze svého života odstranit. Poté postavte pohár dnem vzhůru na oltář a odříkejte: "Velcí bohové, tato nádoba obsahuje to, co jsem do ní vložil/a. Vyměňte tyto zkušenosti za lepší."
    Aby mohlo být takového výsledku dosaženo, musel by s tím souhlasit buď Váš manžel, nebo by o tom musel rozhodnout soud. K tomu by ale musel mít vážné důvody. Například násilí na Vaší dceři, negativní vliv na její výchovu a pod. A to by jste vše musela prokázat.


Sada rituálních svíček Domácí štěstí

    Možné je samozřejmě cokoliv, ale přijde mi divné, že by ta dodyčná osoba neuměla číst a psát, neboť pokud by tomu tak skutečně bylo, jak by si dosud ta osoba sama obstarávala své osobní záležitosti - např. přebírání pošty, důchodu atd. To mi nějak nesedí. Spíše si myslím, že vzhledem k věku té osoby půjde o něco jiného...
    Omezena či zbavena způsobilosti může být jak osoba zletilá, tak nezletilá. Návrh soudu může podat každý, ale proti svévolnému postupu je bráněno tím, že soud může navrhovateli uložit, aby předložil lékařské osvědčení o duševním stavu vyšetřovaného. Soud v takovém případě vždy vyslechne znalce. Na jeho návrh může nařídit, aby byla osoba nejvýše na 3 měsíce vyšetřována ve zdravotnickém zařízení.
    Dobrý den chtěla bych vědět jak bývalého manžela zbavit rodičovských práv,ale aby dál platil alimenty .Co proto musím udělat abych o to mohla požádat u soudu.Jelikož se o malou niak moc nestaral. Nechci aby tím nák trpěla ,už delší dobu špatně spí v noci a konečně co jsem se od něj odstěhovala to začíná být se spaním lepší,a začíná se sklidnovat. Moc děkuji Buráňová


Hubnutí po Vánocích: Víme, jak se po svátcích zbavit přebytečných kil!

    Určitě ne "někdo" , ale jedině soudce (může omezit ve způsobilosti k právním úkonům). Zda je nutné vyšetření psychologem nevím, ale určitě je nutné vyšetření psychiatrem, který stanoví nějaké duševní onemocnění a až na základě rozhodnutí soudu je osoba omezena na svých právech.
    Je jasné, že právnická osoba je ve svém jednání omezena jednak přírodními zákonitostmi – např. nemůže uzavřít sňatek, sepsat závěť nebo listinu o vydědění, jednak je omezena i zákonem – může činit především právní úkony, které se týkají jejího předmětu činnosti, ale může činit i úkony jiné, pokud jí to zákon přímo nezakazuje.
    Činit právní úkony, neboli právně jednat, může každá osoba, ať již fyzická, nebo právnická. V tomto případě hovoříme o tzv. způsobilosti k právním úkonům (= svéprávnosti). U fyzické osoby vzniká postupně, záleží na stavu psychické vyspělosti daného jedince. V plném rozsahu vzniká dosažením zletilosti. Za zletilého se člověk považuje od 18 let, popřípadě od okamžiku, kdy po 16 roku věku uzavře manželství s přivolením soudu.


Hexavakcína chrání děti před šesti nemocemi najednou. Může mít ale i svá rizika!

    NOZ zavádí nově možnost tzv. předběžného prohlášení, které umožňuje člověku, který předpokládá závažné narušení své způsobilosti právně jednat, provést preventivní opatření (projevit vůli), jak mají být v budoucnu jeho záležitosti spravovány. Je třeba jej provést buď jako veřejnou listinu anebo písemně před svědky. Obsah prohlášení je pak závazný pro soud i stanoveného opatrovníka (až na mimořádné okolnosti).
    Potřebujete kadidlo nebo sušenou šalvěj, popř. přírodní vonnou tyčinku,  dále kalich nebo pohár a oltář - stačí stoleček s magickými a ochrannými talismany, na který položíte obětiny (med, mléko, sůl, bylinky..)
    pro nedostatek věku – nezletilci jsou způsobilí jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti, odpovídající jejich věku. Tzn., že si šest let staré dítě jistě může koupit v cukrárně zmrzlinu, či sedmnáctileté dítě počítačovou hru. Nezletilec však nemůže uzavírat nikdy smlouvy, které by se týkaly nabytí či zcizení nemovitostí.


Věc Shtukaturov proti Rusku – Zbavení způsobilosti k právním úkonům (komentář)

    Osobně si myslím že takový člověk musí užívat drogy, pít alkohol nebo trpět duševní poruchou. Nejvhodnější by bylo vyhledat psychologa či jinou odbornou pomoct. Většina lidí je přesvědčena že jim bude na ulici lépe, straní se systému a chtějí si žít po svém. Ale co rodina dotyčného člově? na tu bohužel tihle lidé vůbec nepomýšlejí. Jsou ale i tací, kteří nemají na výběr. Mají dluhy, nemají peníze a je to smutné. Osobně bych ale zkusila vyhledat první odbornou pomoc než zbavit dotyčnou osobu svéprávnosti.
    Divné to možné je, ale je to tak. Paní chodila pouze půl roku do první třídy. Neumí ani psát ani číst, hodiny nic. Vše za ní vyřizuje bratr. Poštu -důchod přebírají na jakýsi papír, který jim byl  Měú kdysi vydán, že ho mohou přebírat. Vše za ni podepisoval bratr když bylo potřeba. Půčky ani účet nemá a nikdy neměla. Smlouvu o sociálních službách za ni podepsal také bratr a po něm  chtějí doložit rozsudek soudu, že za pani může tak činit.
    Mohl by stacit ritual proti zlozvyku. Teoreticky muze byt zlozvyk to ze se s tou osobou stykate. Pak treba oba pochopite, ze je cas aby sel kazdej svou cestou


Tip pro čtenáře Spektra Zdraví:

    Dobrý den, může někdo zbavit svéprávnosti osobu, která má třeba depresi slabší nebo někoho, kdo chce dobrovolně bydlet na ulici, odmítá se socializovat a chce žít dle vlastního přesvědčení, ačkoli zná důsledky svého chování a plně všemu rozumí, jen se rozhodl podle svého? Četla jsem, že návrh může podat kdokoliv a člověk musí povinně podstoupit vyšetření psychologem, když ho tam soud pošle. Kromě toho, může člověk zbavený svéprávnosti rozhodovat, zda bude absolvovat prohlídky u lékaře, jakým způsobem bude dodržovat hygienu, jestli  a proti čemu se nechá očkovat? Jak se může bránit takový člověk proti porušování práva na svobodu a ochranu soukromí? Vím, že je to hodně dotazů, ale v naší republice je fakt právní zmatek a čert, aby se v tom vyznal.
    Nový občanský zákoník (dále NOZ) již nezná pojem „zbavení způsobilosti k právním úkonům“. Od 1.1.2014 lze svéprávnost pouze omezit a to v oblastech daných rozhodnutím soudu.
    učiní-li osoba právní úkon v duševní poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou, je takový právní úkon neplatný – jedná se o osobu, která není pro daný právní úkon soudem ve způsobilosti zatím omezena.


MUDr. Uríková svým klientům...

    Člověk může být zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo tato způsobilsot může být omezena pouze v případě, že dotyčný buď trpí duševní poruchou, která není pouze přechodná, nebo nadměrně užívá alkohol, narkotika či jiné omamné látky. Omezení či zbavení způsobilosoti se pak vztahuje pouze na právní úkony (nakládání s majetkem, uzavírání smluv, uzavření sňatku), o běžných záležitostech, které nejsou právními úkony (hygiena, očkování), může takový člověk dál rozhodovat sám. Návrh na omezení či zbavení způsobilosti musí být podložen lékařskou zprávou, součástí soudního procesu je vypracování znaleckého posudku z oboru psychiatrie. V případě omezení způsobilosti soud ve svém rozhodnutí stanoví, které úkony člověk dál vykonávat může, případně ty, které už vykonávat nesmí. Omezení či zbavení způsobilosti není doživotní, ale může být později navrácena - žádost o navrácení způsobilsoti může podat i ten, kdo jí byl zbaven. nebo v ní byl omezen.
    ...................(jmeno a příjmení), nar. ........................ v ..........., bytem ...................... , se zbavuje způsobilosti k právním úkonům.
    co dělají úředníci v případě Ivety Bartošové, navzájem ochránci podávají trestní oznámení, zatěžují a nic se nevyřeší. Podle mne by byl vhodný  kontrolní lékařský nález a na jeho základě návrh o zbavení svéprávnosti k právním úkonům - vždyť lze toto řízení obnovit a pokud se zdravotní stav upraví může opět být sama sebou. Nyní je mi jí upřímě líto a podle videí si nic nepamatuje, všichni s ní manipulují, používají jí jako panenku, Iveta Bartošová mluví zcela zvláštně, setřele, mluva neodpovídá její původní inteligenci a věku. Proto úředníci zakročte, aby tak šikovná pěnice neskončila zcela zničená.


Stříbrný prsten zapletené vlnky se zirkony

    Přípravek Triphala je kombinací tří ájurvédských bylin na účinnou detoxikaci organismu přírodní cestou. Blahodárné účinky směsi bylin Amalaki, Vibhitaki a Haritaki jsou známy už více než 5000 let. Tato kombinace působí velmi pozitivně na celý trávicí systém, nervovou soustavu a psychický stav. Aktivujte svůj imunitní systém směsí bylin Triphala a vyhněte se mnohým nemocem, které souvisí s oslabenou imunitou organismu. Zbavíte se také únavy, vyčerpání a stresu.
    Též právnické osoby (např. obchodní společnosti, spolky, nadace, apod.) mají způsobilost k právním úkonům a mohou právně jednat. A to od svého vzniku. Jestliže se hovoří o tom, že právnická osoba jedná osobně, je tím myšleno, že jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu (např. společnost s ručením omezeným jedná osobně svým jednatelem, akciová společnost jedná osobně svým představenstvem).
    O "zbavení svéprávnosti" (takový hrubší pojem, který není právně úplně OK) se opakovaně píše v Bezplatné právní poradně online, konkrétně jsou různé informace a různé situace a dotazy zachyceny zde. Informace také můžete najít pod zadáním hesla omezení způsobilosti k právním úkonům.


Chcete dostávat pravidelné informace z LIGY e-mailem?

    Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Shtukaturov proti Rusku z roku 2008 se stalo jedním z klíčových rozhodnutí v otázce omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům a poukazuje na možné dopady zbavení způsobilosti na základní lidská práva a svobody člověka. Autoři se věnují i úpravě institutu omezování a zbavování způsobilosti k právním úkonům v České republice.
    Soud může člověka omezit v jeho způsobilosti k právním úkonům ve dvou situacích, které vedou k tomu, že člověk je schopen činit jen některé právní úkony:
    V posledním období se u manžela .................. začaly  projevovaly příznaky duševní choroby. Proto jsem požádala o jeho vyšetření. Podle lékařského osvědčení ze dne ............... trpí manžel duševní poruchou, která není přechodného rázu. V důsledku této nemoci není vůbec schopen činit právní úkony.
    Soud může dokonce člověka zbavit způsobilosti k právním úkonům úplně, a to v případě, kdy je člověk stižen duševní poruchou, která není jen přechodná a není vůbec schopen činit právní úkony.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00