Jak na věc


zateplení zevnitř

Výhody a nevýhody zateplení z interiéru

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.
    Při použití vnitřního zateplení domu systémem TIM tl.10cm, se zateplením sníží podlahová plocha o 40bm x 10cm = 4m2 což je při průměrné ceně výstavby rodinného domu 18 000,-Kč/m2 = 72 000,-Kč.


Hlavní výhody pěny S0329 a S540:

     Vnitřní zateplení interiéru domuNa některé stavby nelze aplikovat vnější kontaktní či bezkontaktní zateplovací systém. Jedná se především o stavby v památkově chráněných zónách. Jediným řešením, jak v takovém případě zateplit plášť domu, je instalace tepelné izolace zevnitř, z interiérové strany. Jde sice o méně efektivní „nouzové“ řešení, ale taky o jediné řešení, jak vyřešit problém se zateplením domu. Výhody a nevýhody zateplení z interiéru Z interiérové strany není třeba zateplovat všechny stěny domu. Na druhou stranu je však zcela nemožné odstranit všechny tepelné mosty - například v místech napojení příček na obvodové nosné zdivo a v místech napojení stropů (zde je ale možné zateplit stropy a podlahy, čímž se podstatná část problémů odstraní). Při zateplení zevnitř je povrch zateplených stěn výrazně studenější a dům je vystaven riziku vzniku plísní. Jako tepelný izolant lze použít minerální vatu, která propouští vlhkost (zcela nevhodné je použití polystyrenu), či naš
    Při použití vnitřního zateplení domu pěnovým polystyrenem EPS tl.20cm, se zateplením sníží podlahová plocha o 40bm x 20cm = 8m2 což je při průměrné ceně výstavby rodinného domu 18 000,-Kč/m2 = 144 000,-Kč.
    Při zateplení zevnitř je povrch zateplených stěn výrazně studenější a dům je vystaven riziku vzniku plísní. Jako tepelný izolant lze použít minerální vatu, která propouští vlhkost (zcela nevhodné je použití polystyrenu), či naši izolační pěny S0329 a S0540, které lze použít jako tepelnou izolaci a hydroizolaci a to v mnohem menších tloušťkách. Při aplikaci tak šetříme jednotlivé vrstvy, tím dochází i k úspoře finanční, ale i výrazné úspoře časové.
    Z interiérové strany není třeba zateplovat všechny stěny domu. Na druhou stranu je však zcela nemožné odstranit všechny tepelné mosty - například v místech napojení příček na obvodové nosné zdivo a v místech napojení stropů (zde je ale možné zateplit stropy a podlahy, čímž se podstatná část problémů odstraní).


Výhody vnitřního zateplení:

    Na některé stavby nelze aplikovat vnější kontaktní či bezkontaktní zateplovací systém. Jedná se především o stavby v památkově chráněných zónách. Jediným řešením, jak v takovém případě zateplit plášť domu, je instalace tepelné izolace zevnitř, z interiérové strany. Jde sice o méně efektivní „nouzové“ řešení, ale taky o jediné řešení, jak vyřešit problém se zateplením domu.
    Vnitřní zateplení je oproti vnějšímu levnější, jeho nevýhody předčí všechny výhody. U vnitřního zateplení je hodně duležité zvolít vhodnou sílu izolace pro zateplení .
    Při použití izolační pěny S0329 a S0540 na základovou desku lze po nanesení lepidla již pokládat dlažbu. Z hlediska požárních předpisů je možné obě izolační pěny použít do všech standardních konstrukcí. Naše izolační pěny S0329 a S0540 naleznou široké uplatnění v celém domě - v základech, obvodovém plášti, podlaze, základové desce, na stropech, střechách a plochých střechách atd.


Hlavní výhody systému zateplení TIM

    Tento způsob vnitřního zateplení staveb je nejvíce oblíben a rozšířen ve vyspělých státech jako Francie či Belgie. Celkově je ve Francii ročně aplikováno přibližně 30 milionů metrů čtverečních vnitřního zateplení tímto systémem. Tento systém stavění umožňuje jednoduše tepelně izolovat důležité detaily a zateplovat budovy bez zásahu do vnější fasády tak, aby byly splněny požadavky platných norem. V České republice je používán podobný systém, který místo Polyuretanové izolace používán pěnový polystyren EPS.
    Jednou z možností vytvoření účinné tepelně izolační obálky je systém vnitřního zateplení tepelně izolačním panelem TIP. Je to systém dlouhodobě propracovaný, jehož základem je sádrokartonová deska Fermacell opatřena Polyuretanovou izolací.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00