Jak na věc


zaměstnávání ozp

Rok 2018: Pět nejdůležitějších změn pro zdravotně postižené

    Nadační fond vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Jeho posláním je snaha tuto situaci pomocí různorodých prostředků neustále zlepšovat.
    Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo-li NFOZP je jediným nadačním fondem v ČR, který se zabývá výhradně problematikou zaměstnávání postižených osob.
    ÚP ČR pomocí nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti motivuje zaměstnavatele k přijetí lidí, kteří jsou znevýhodněni kvůli věku, zdravotnímu stavu, kvalifi kaci, nedostatečné praxi apod. Usiluje také o to, aby si tito lidé práci udrželi.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00