Jak na věc


zaměstnávání ozp

Náhradní plnění za rok 2018 a novinky v elektronickém systému

    Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo-li NFOZP je jediným nadačním fondem v ČR, který se zabývá výhradně problematikou zaměstnávání postižených osob.
    ÚP ČR pomocí nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti motivuje zaměstnavatele k přijetí lidí, kteří jsou znevýhodněni kvůli věku, zdravotnímu stavu, kvalifi kaci, nedostatečné praxi apod. Usiluje také o to, aby si tito lidé práci udrželi.
    Nadační fond vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Jeho posláním je snaha tuto situaci pomocí různorodých prostředků neustále zlepšovat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00