Jak na věc


zš hostivice

Závodní dráha aneb zaokrouhlujeme čísla

    EKOŠKOLA - realizace projektu od školního roku 2008/2009 (O.s.TEREZA).MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU GLOBE - nový projekt od školního roku 2010/2011 (O.s.TEREZA).VZDĚLÁNÍ 21 - realizace projektu od školního roku 2009/2010 - projekt ukončen v červnu 2013 (Nakladateltví Fraus).BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRO ROK 2010 - realizace projektu od školního roku 2009/2010 (Pražské matky)COMENIUS SOCRATES a e-Twinning - nový projekt od školního roku 2010/2011 byl ukončen a nyní hledáme nové partnery pro nový projekt (NAEP)VZDĚLÁVÁME PRO BUDOUCNOST – realizace projektu od června 2013. Jedná se o iniciativu společnosti Microsoft na podporu zavádění tabletů a dotykových zařízení s operačním systémem Windows do výuky.KLINICKÁ ŠKOLA - projekt byl zahájen v dubnu 2014 a ukončen závěrečnou konferencí v říjnu 2015. Cílem projektu UK v Praze, Pedagogické fakulty bylo vytvořit model Klinické školy a ověřit jeho funkčnost se zaměřením na oblast rozvoje profesních kompetencí studentů učitelství. KOLEGIÁLNÍ PODPORA FORMO
    V Sebranicích se v neděli 2. 12. slavnostně rozsvítil vánoční strom. Zajímavý doprovodný program obce zpestřili žáci naší školy zpěvem vánočních koled a hudebním doprovodem pod taktovkou Petry Kubátové Šiškové.
    Pomocnou ruku hledáme i skrze projekty. Zejména se zaměřujeme na ty, které umožňují pedagogický rozvoj školy. Projekty do kterých jsme zapojeni i ve školním roce 2010/2011:Prioritou od školního roku 2010/2011je zapojení do projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU (The Kellner family Foundation) - nový projekt od školního roku 2010/2011.Od června 2013 jsme zahájili realizaci projektu, který jsme sestavili pro OPPA s názvem: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP s cílem dosáhnout jejich osobního maxima a začlenit je úspěšně do třídních kolektivů.CESTA KE KVALITĚ - realizace projektu od školního roku 2009/2010 - projekt ukončen v roce 2013 (NUOV).ROZVOJ ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ - realizace projektu od školního roku 2009/2010.


Rozsvícení vánočního stromu v Sebranicích

    ZŠ KUNRATICE má hluboké kořeny a více jak čtvrttisíciletou tradici. V roce 2006 uplynulo 270 let od jejího založení.  Školní budova postupně prošla  zásadní rekonstrukcí a dostavbou. V září 2007 byly dostavěny nové pavilony, sportovní hala a zavedeny nové výukové i provozní technologie. V areálu školy je také školní polyfunkční hřiště i zázemí pro výuku přírodních věd, výpočetní techniky a estetických předmětů. Školní areál je plně bezbariérový.
    V rámci rozvoje dětské samosprávné demokracie má každý žák možnost se podílet na činnosti třídní nebo školní samosprávy. Svým zapojením ovlivňuje dění ve škole, průběh školních akcí.
    Snažíme se veškerou pedagogickou činnost plánovat. S plánováním souvisí předávání kompetencí, dodržování subordinací, spolupráce v týmech, hodnocení plánovaných úkolů a sebehodnocení na všech úrovních. K plánování jsou vedeni i žáci. V prvním až pátém ročníku pracují s týdenními plány. Plán je připravován jako interaktivní pracovní list podle společně stanovených zásad. Od šesté třídy začínáme pracovat s plánovacím žákovským diářem.
    Motto školy: Když si vybereš tuto školu, setkáš se s příjemným, téměř rodinným prostředím, individuálním přístupem a neobyčejným pochopením učitelů. Školní program je orientován na tebe, respektuje tvé osobní maximum a individuální potřeby. Můžeš se vzdělávat s pomocí nejmodernějšího vybavení a účastnit se řady zajímavých aktivit.


Výzkum: Víceletá gymnázia neposkytují vyšší přidanou hodnotu vzdělání než základní školy

    I letos jsme si připomněli českou tradici, kdy 5.12. do všech tříd přišel Mikuláš se svojí početnou skupinou. Hodní žáci se nemuseli bát, obdrželi pozornost za vzorné chování od andělů. Ti zlobiví, jejichž hříchy vyčetl Mikuláš z knize hříchů, dostali za vyučenou od čertů.
    Zvláštní výukový program Včelka na webu je opravdovým osobním trenérem pro každého žáka. Nabízí hravým způsobem každému podle jeho možností texty ke zdokonalení a sám přizpůsobuje obtížnost cvičení na základě zlepšení dítěte.
    Zapojujeme se také do dalšího vzdělávaní učitelů. Dále vytváříme prostor pro mezinárodní spolupráci školy, integrační programy, nabídky pro nadané žáky apodobně. Někteří učitelé jsou lektory Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a publikují.
    Přinášíme zajímavý komentář k tématu víceletých gymnázií a jejich roli ve vzdělávacím systému, který reaguje na výsledky rozsáhlého a dlouhodobého výzkumu CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education) vědců z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00