Jak na věc


zásilkový obchod petrklíč

Zásilkový výdej zdrav. prostředků

    Seznamte se s dokumentem Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů při zásilkovém výdeji zdravotnických prostředků zde http://www.dvort.cz/info-o-zpracovani-osob-udaju-pri-zasilk-vydeji-zp/
    Prostřednictvím této informační služby obdrží od kvalifikované osoby – farmaceutického asistenta informace nezbytné pro správné a bezpečné používání a základní údržbu vydávaného zdravotnického prostředku.
    Tohoto dne vstoupil v platnost nový Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, kterým se mění podmínky výdeje a zásilkového výdeje zdravotnických prostředků. Zásilkový výdej v § 50 tohoto zákona specifikován následovně: Zásilkovým výdejem se rozumí výdej zdravotnického prostředku zásilkovým způsobem oproti poukazu. Zásilkový výdej může zajišťovat pouze výdejce, přičemž Výdejcem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba provozující lékárnu, výdejnu zdravotnických prostředků …. Zásilkový výdej je zakázán u zdravotnického prostředku uvedeného v § 46 odst. 2.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00