Jak na věc


západočeská plynárenská

Řád provozovatele distribuční soustavy Západočeská plynárenská, a.s.

    5 4. Poskytované služby 4.1. Standardní služba Standardní službou pro uživatele je distribuce plynu. Tato služba je poskytována na základě Smlouvy o distribuci plynu, sjednanou mezi PDS a uživatelem. Distribucí plynu se PDS zavazuje převzít plyn uživatele ve vstupním bodě distribuční soustavy, dopravit jej do odběrného místa a obstarat měření plynu dodaného do odběrného místa, a pokud to měřící zařízení umožňuje, zjistit časový průběh dodávky plynu. Smlouvu o distribuci plynu do jednoho odběrného místa sjedná PDS pouze s jedním uživatelem Smlouva o distribuci plynu Důležitým parametrem Smlouvy je kapacita, která je nutná pro požadovanou dodávku plynu do odběrného místa, a kterou musí PDS zajistit (dále jen distribuční kapacita). PDS přiděluje distribuční kapacitu na celou dobu trvání Smlouvy (dále jen pevná kapacita ). Teprve není-li pro dané odběrné místo k dispozici dostatek pevné kapacity, PDS může s uživatelem sjednat, že určitou část kapacity bude možné omezit či přerušit (dále je


Informace pro akcionáře Západočeské plynárenské, a. s.

    3 1. úvod Provozovatel distribuční soustavy zpracovává a předkládá Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení Řád provozovatele distribuční soustavy (dále jen Řád ) a zajišťuje jeho zveřejnění. Řád specifikuje obchodně-technické podmínky, za kterých se uskutečňuje distribuce zemního plynu a přístup třetích stran k distribuční soustavě při respektování obecně závazných právních předpisů v plynárenství, zejména Pravidel pro organizování trhu s plynem. Řád tvoří nedílnou součást Smlouvy o distribuci plynu. 2. Základní pojmy Pokud není v Řádu nebo ve Smlouvě o distribuci plynu uvedeno jinak, má použitý pojem stejný význam, jaký mu přisuzují obecně závazné právní předpisy v plynárenství. Pojem definovaný jenom v Řádu má stejný význam i ve Smlouvě o distribuci plynu. Pro účely Řádu se rozumí a) provozovatelem distribuční soustavy (dále jen PDS ) právnická nebo fyzická osoba, která provozuje distribuční soustavu a je držitelem licence na distribuci plynu; b) provozovatelem přepravní soustav
    © 2018 Bursík & Grafnetter, advokátní kancelář sdružení pod IČ: 69181560, č. ČAK 09822. Využíváme zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. Jakékoliv užití, reprodukce, kopírování, další zpracování nebo úprava jakéhokoliv obsahu uveřejněného na internetových stránkách vz24.cz, včetně převzetí článků je bez našeho souhlasu zakázáno.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00