Jak na věc


zálohování e-mailů outlook

3D televize bez brýlí a nebo rovnou 4D

    Automatické zálohování, prováděné vždy v určitou hodnu zajistí pravidelný přesun dat do určené pozice. Tak nemusíte na zálohování myslet, ale vše za vás ohlídá počítač. Můžete nastavit i možnost, že pokud není počítač zapnut v danou hodinu, aktivuje se zálohování automaticky při jeho spuštění později. U Acronisu můžete spustit i zálohová kontinuální, které přemisťuje všechny data, ukládaná na disk do záložní kopie - a to tak, že neustále. Jde tedy v podstatě o jakousi formu zrcadlení dat na jiné médium, než na médium hlavní. Takový systém zálohování je nejbezpečnější, ovšem nejvíce náročný na výkon počítače i kapacitu záložního média, které musí být neméně tak velké, jako pevný disk, používaný v počítači.
    Typickým příkladem uzavřeného projektu je například kniha, diplomová práce, ročníková práce, ale i fotky a videa z dovolené, fotografie přístrojů, které zastaraly a jsou nahrazeny na trhu novými - nemá tedy cenu je dále skladovat - nepotřebujete je buď už vůbec, nebo jen někdy. Vše jste jednou zpracovali, odevzdali a vracet se k tomu nebudete každý den. Z toho důvodu je vhodné takovou práci archivovat a uložit „někam", odkud si „to", pokud bude třeba, můžete kdykoli vyzvednout. Doba přístupu k datům nehraje žádnou roli, takže práce může být „odložena" na médium, které není tak rychlé, jako pevný disk.
    K zálohování můžete použít spoustu programů a provádět ho můžete i tím, že kopírujete jen soubory - ze stejných důvodů, jak bylo popsáno u archivace - v případě jejich rozbalení totiž nepotřebujete mít instalovaný žádný software.


Zálohujte své soubory na domácí server

    A takto vypadá zálohování v podání utility z Nero 10. Jde o program BackItUp, který formou přehledných menu nikoho nenechá na holičkách. Pokud tedy děláte nějakou důležitou práci (o tom, že ano, jsme více než přesvědčeni), zvykněte si ji mít minimálně na dvou místech současně. Zálohování může být třeba to, že vytvořenou práci si zálohujete (odložíte) třeba na Dropbox, síťové úložiště NAS, síťový disk, na externí pevný disk nebo i na paměť typu flash. V případě havárie pevného disku pak data můžete obnovit z posledně uložené kopie.
    Archivace a zálohování patří k činnostem, které vás viditelně zdržují a otravují. Ale jsou důležité a nutné. Při havárii počítače pak teprve většinou zjistíte cenu dat, které jste měli na disku uloženy. Prevence je tady na místě.
    Zálohování může probíhat, jak už víte formou přesouvání souborů nebo jejich komprimováním či převodem do nějakého formátu, který spoří místo. Je ale možné zálohovat i formou bitové kopie, která uloží data tak, jak jsou uložena na disku. V případě potřeby obnovy dat tak dojde k obsazení určitého místa na disku bitovou kopií a data máte přístupná. Jde tedy o další možnost, jak data uložit a používá se třeba při přenosu dat na jiný disk v případě havárie disku původního nebo při přechodu na disk nový nebo větší.


Automatické zálohování dat

    Dbejte na to, aby zálohy neležely na stejném fyzickém disku. Pokud tedy máte notebook s 500GB diskem, rozdělený na logické disky C, D a E, pak je nevýhodné (z důvodu havárie celého disku) dělat zálohy dat z disku D na disk E. I zálohovací program Windows vás na to upozorní.
    Ve článku Zachraňte má data - externí odkaz jste se dověděli, jak tuhle činnost provozovat a kam si data ukládat. Odezva na článek, hlavně po jeho rozšíření o vaše možnosti při záchraně dat (jsou dnes už - ruku na srdce - prakticky nulové, pokud chcete mít aspoň nějakou jistotu, že jako „obyčejný uživatel" bez znalosti softwaru i hardwaru chcete aspoň něco zachránit) nám vnuklo myšlenku, že je třeba ještě trochu doplnit obsah článku o archivaci a zálohování. Tedy co k čemu, kdy a proč, a s čím a jak.


Inteligentní digitální domácnost

     Nero BackItUp 10 umožňuje nastavit dva adresářem, kde se data budou zrcadlit neboli bude docházet k synchronizaci vybraných adresářů. Tajk máte jistotu, že to, co se (na tomto konkrétním obrázku) změnilo v adresáři „nalevo", ocitne se po synchronizaci i „napravo". Data tak stále máte pod dohledem. Takže co nezálohovat? Nezálohujte adresář Program files na disku C, zabírá to zbytečně místo a pokud máte legálně nabyté programy, při pádu systému Windows nebo havárii disku si tyto nainstalujete z originálních disků (MS Office, MS Flight Simulator, hry obecně a tak podobně) nebo po zadání aktivačního čísla (ukládejte si je pečlivě do nějakého sešitu či notesu nebo do souboru, který máte stále u ruky) z internetu (například NOD32 či AVG, NERO i další programy). O freeware ani nemluvíme, to je dnes otázka několika sekund.
    Z toho plyne, že třeba knihu, s množstvím obrázků nebo obrazovou databanku z nějaké výstavy můžete odložit a pokud budete psát třeba vzpomínkový článek, jak se co změnilo, archiv zase obnovíte (aktivujete) a opět zařadíte „do hry".
    Acronis True Image Home 2010 funkce Try&Decide, která slouží k zavedení „zkušební" oblasti, kde je možné zkoušet funkčnost ne úplně ověřené programy. Součástí Acronis True Image Home 2010 je ale i dostatečně výkonný a silný a přitom uživatelsky velmi přítulný systém zálohování, včetně automatického.


Zálohování

    Z toho, co bylo nyní řečeno, plyne, že ideálním zařízením pro domácí archivaci je vypalovací (zapisovatelný - nikoli přepisovatelný) DVD nebo Blu-ray disk. Celou práci si na něj vypálíte a uložíte do archivu, který si vedete. K tomu, abyste takovou věc provedli, potřebujete zálohovací a vypalovací software, který je někdy společný. Nebo si data - včetně stromové struktury adresářů prostě na disk vypálíte tak, jak jste byli zvyklí. Tady ale počítejte s tím, že nedojde k žádné kompresi a tak počet disků, které budete potřebovat, je vyšší, především u větších a komplexnějších projektů.


Technologie blízké budoucnosti - IBM, HP, Apple, GM, VW

    Jako ideální se pro zálohování jeví program, který je přímou součástí Windows - jde o Windows zálohování, které vás formou průvodců provede jednotlivými kroky, na jejichž závěru je záloha toho, co jste archivovat nebo zálohovat chtěli. V tomto případě jsou nabízeny logické disky, které nejsou součástí fyzického disku, na kterém se nachází operační systém, obsahuje tedy logický disk C s instalací Windows. V tomto počítači jsou totiž dva pevné disky (fyzické), rozdělené takto - fyzický disk má dva logické disky - systémový C a disk E, a drhuhý fyzický disk má pouze jednu partition, tedy nese jen jeden logický disk D. Disk F je vypalovací DVD mechanika.Software k archivaci může být ten, který už máte v počítači - v případě kopírování jen přenesete data na vypalovací disk, uzavřete ho a necháte ho vypálit. A pak uklidíte tam, kde ho rychle najdete - optimální jsou různé boxy nebo knihy, do kterých se disky ukládají. Nezapomeňte si disk popsat, označit a vést i databázi v počítači (napříkla
    Začněme archivací. Archivace je postup pro uložení dat, která jsou „mrtvá", zpracovaná a která už nebudeme potřebovat - ale existuje možnost, že se k nim ještě někdy budeme chtít nebo muset vrátit. Zabírají nám na disku místo, které potřebujeme pro další projekty nebo pro další práci. I když nárůst kapacit paměťových médií je obdivuhodný, i vy prostě občas potřebujete uvolnit místo na disku.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00