Jak na věc


zásilkový obchod petrklíč

Zásilkový výdej zdrav. prostředků

    Při zásilkovém výdeji zdravotnických prostředků dbáme na dodržování pravidel správné distribuční praxe tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost či snížena účinnost vydaného zdravotnického prostředku.
    Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).
    Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00