Jak na věc


západočeský krajský úřad

Západočeský historický sborník 6

    Plzeň 2001. 391 s.cena = 15 Kč, objednání u SOA Plzeň Seznam článků:Maur, Eduard: Řezenská cesta a zemské stezky na DomažlickuJánský, Jiří: Dějiny hradu Nového Herštejna a jeho držitelůÚlovec, Jiří: Tvrz a zámek Veselí u Janovic nad ÚhlavouPelant, Jan: Vyobrazení měst Plzně, Rokycan, Berouna a hradů Radyně, Žebráka, Točníka a Křivoklátu na vedutách Mathiase Gerunda z roku 1536Haubertová, Květoslava: Hospodaření města Žlutic na počátku 17. století ve světle knihy obecních počtůProcházka, Zdeněk: O podobě a vývoji náhrobků na starých židovských hřbitovech TachovskaCironisová, Eva: Sto dvacet let existence pivovaru v Karlových Varech-Rybářích (1879-1999)Losenický, Bronislav: Kreslířská výpověď válečného deníku malíře Bohumila Krse (Frontové osudy jednoho z plzeňských „pětatřicátníků“ z roku 1915)Řeháček, Karel: Zásobovací poměry v Plzni na přelomu let 1918-1919Vaněk, Pavel: Konstituování pohraničního území v letech 1948-1951 jako prvku ochrany státní hraniceHyna, Alfred: Pokus o reformu s
    Společné, slavnostní vyhlášení sezony 2017 v Přeborovém seriálu Středních a Západních Čech, který se jel pod názvem MOTUL CUP a Pohárového seriálu Západočeský pohár proběhne dne 18.11.2017 od 18:00 hodin v Merklíně v DISCO ROCK CLUBU. Součástí vyhlášení bude zábavný program s rockovou diskotékou a bohatou tombolou, na který jste srdečně zváni. Celým večerem nás bude provázet komentátorské duo Maršálek Šimek. Dovolujeme si přiložit i seznamy vyhlašovaných závodníků obou seriálů, jejichž účast na vyhlášení by měla být samozřejmostí.


5.5.2018 Západočeský pohár 1. závod seriálu

    Plzeň 1997. 334 s.cena = 15 Kč, objednání u SOA Plzeň Seznam článků:Macák, Antonín: Písemnosti krajské vlády v Plzni 1850-1855 (K diplomatice písemností nižších orgánů státní správy)Hofmann, Gustav: Rodinný archiv Nostitzů rokytnicko-plánských. Dějiny a rozbor fonduÚlovec, Jiří: Tvrz a zámek OpálkaŠamberger, Zdeněk: Goethe v českých lázníchMaur, Eduard: „Spor o smysl chodských dějin“Petrášová, Ludmila: Podíl J. Š. Baara na zřízení měšťanské školy v Klenčí pod ČerchovemBokůvková, Vlasta: Hudební kritik Oldřich FilipovskýCironisová, Eva: Plzeňský společenský pivovar PRIOR (1896-1925)Wasková, Eva: Grafika Plzeň. Příspěvek k dějinám sociálně demokratické tiskárnyv Řeháček, Karel: Věznice Krajského soudu v Klatovech (1928-1949)Jelen, Jiří: Plzeňský Žumbera, leden-únor 1939 (K vývoji plzeňské Vlajky)v Toms, Jaroslav: Dvě triumfální cesty prezidenta dr. Edvarda Beneše do západních Čech v letech 1945 a 1947Pešťák, Michael: Organizační struktura ZKV KSČ v Plzni a jeho dochované písemnostiFiala,
    Plzeň 1999, 319 s.cena = 15 Kč, objednání u SOA Plzeň Seznam článků:Maur, Eduard: Chody, Chodovy a ChodovéRůžek, Vladimír: K nové interpretaci heraldických maleb v chebské radniciÚlovec, Jiří: Vrchnostenská sídla v Čachrově a BřezíJiskra, Zdeněk: Goethova WodonkaHofmann, Gustav: Náklady na výchovu mladého šlechtice v polovině 18. stoletíMajer, Jiří: Inovační snahy v jáchymovském hornictví 18. a na počátku 19. století Waska, Karel: Četba maloměstského řemeslníka v první polovině 19. stoletíHofmann, Gustav: Ballingové – tři hutnické generaceBeran, Petr: Podíl technické inteligence na rozvoji sokolovského revíruCironisová, Eva: Plzeňská piva ve Spojených státech amerických v 19. a 20. stoletíFiala, Jaroslav: Plzeňské koncerty klavíristy Emila MikelkyEisenhammer, Miroslav: Škody způsobené městu Plzni nálety v době druhé světové válkyŘeháček, Karel: Osidlovací úřad a Fond národní obnovy (1945-1952)


17.6.2018 Západočeský pohár 3. závod seriálu

    Plzeň 2000, 361 s.cena = 15 Kč, objednání u SOA Plzeň Seznam článků:Hofmann, Gustav: Železářství v Českém lese a jeho podhůříWaska, Karel: Vývoj trhů na tepelském panstvíÚlovec, Jiří – Jánský, Jiří: Hrad GutštejnPerlinger, Werner – Krausová, Milada: Husitské výpravy do pohraničního města Furth im WaldKopečková, Jana: Předbělohorská kniha kšaftů města Domažlic a možnosti jejího využití k výzkumu každodenního životaHaubertová, Květoslava: K vývoji a stavu obyvatel ve Žluticích a okolí v 17. stoletíGarkisch, Miloš: Slavíkův soud aneb spor o přeštická privilegiaŘeháček, Karel: Plzeňské kino Elektra (1912-1949)Pavel, Jiří: Literární dílo Josefa Pavla v proměnách doby (Bibliografie díla Josefa Pavla – Zdeněk Papeš)Cironisová, Eva: Český plzeňský pivovar Světovar (1910-1933)Brožek, Marek: Dělníci Měšťanského pivovaru v Plzni v letech 1918-1938Beran, Petr: Rekultivační práce v sokolovském revíru před rokem 1945Hyna, Alfred: Pokus o reformu socialismu a jeho potlačení v plzeňském vysokém školst
    Rádi bychom Vám představili naši novinku, tzv. Muzejní pas, který vám zajistí 8 vstupů dle vlastního výběru do jakékoliv výstavy či expozice pořádané ZČM za zvýhodněné vstupné po dobu jednoho roku. více informací


Západočeský historický sborník

    Plzeň 1996. 422 s.cena = 15 Kč, objednání u SOA Plzeň Seznam článků:Maur, Eduard: Zrození husitské PlzněBednář, Jan – Rykl, Michael – Úlovec, Jiří: Historický a stavební vývoj tvrze v Němčicích u KlatovJiskra, Zdeněk: Zaniklé vsi u Darmyšle a BorkuWaska, Karel: Majetková a společenská struktura rady poddanského městečka Úterý v 18. stoletíHäupler, Hans-Joachim: Reichspatrioten oder Hochverräter?Váňová, Ladislava: Josef Rank – rakouský prozaik z ČechHofmann, Gustav: „Zločin“ a trest Josefa NěmceSládek, Oldřich: Radiové protihry jako prostředek boje proti výsadkům z SSSR a proti českému odbojiJelen, Jiří: Odbojová organizace 2. lehká divize a ilegální protinacistický tisk z jejího okruhu (1945)Vyčichlo, Jaroslav: Státní vědecká knihovna v PlzniMezinárodní konference k 700. výročí založení Plzně a 50. výročí osvobození Plzně. Kultura, historie a současnost PlzněMateriály sekce kulturně-historickéBělohlávek, Miloslav: Plzeň v historických a kulturních souvislostech k Čechám a ke střední Ev
    Vstupné na právě probíhající výstavy uvádíme přímo v profilu každé nové výstavy. Níže na této stránce se můžete seznámit s informacemi ohledně poskytování slev a s cenově zvýhodněnými okruhy.
    Celek všech osmi čísel Západočeského historického sborníku + Soupis západočeských urbářů + Veduty plzeňských podniků lze u nás objednat za celkovou zvýhodněnou cenu 100 korun.


5.5.2018 Západočeský pohár 1. závod seriálu – výsledky

    Plzeň 2003. 248 s.cena = 15 Kč, objednání u SOA Plzeň Seznam článků:Knoll, Vilém: Štaufští ministeriálové a Sedlecko. Poznámka k počátkům loketského manského systému a loketské krajské správyBünz, Enno – Kubín, Petr: „Sigillum Petri plebani de Glathovia“ – středověká pečeť faráře z KlatovÚlovec, Jiří: Tvrz a zámek v LíšťanechUrban, Jan: Sláva a úpadek jednoho plzeňského předměstského dvoraBeran, Petr: Chvála ValčeSokol, Petr: Šibenice v Bečově nad Teplou, hrdelní soudnictví a archeologieKopečková, Jana: Kriminalita na Ostrovsku v letech 1666-1705Hofmann, Gustav: Výroba cínových fólií v Českém lese Cironisová, Eva: Organizace prodeje Plzeňského Prazdroje v českých zemích a na Slovensku (1842-1992)Petrášová, Ludmila: Rukopis nepublikovaných básní Viktora DykaFiala, Jaroslav: Josef Milt a činnost pěveckého sboru na kůru františkánského kostela v Plzni (1924-1979)Maidl, Václav: Rozdílné postoje sudetoněmeckých spisovatelů v letech 1938-1945 (Na příkladu Josefa Blaua a Hanse Watzlika)
    Návštěvníci Centra stavitelského dědictví Plasy mohou získat 20 % slevu na vstupném do jakékoliv pobočky ZČM do jedné expozice nebo do jedné výstavy. Nárok na stejnou slevu mají i návštěvníci ZČM v Centru stavitelského dědictví v Plasích, kteří se prokáží vstupenkou zakoupenou v některé z našich poboček. Vstupenka nesmí být starší více jak 3 měsíce. 


Západočeský historický sborník 1

    Plzeň 1998. 293 s.cena = 15 Kč, objednání u SOA Plzeň Seznam článků:Žemlička, Josef: Rod, rodina a příbuzenstvo Hroznaty Tepelského (K otázce fyzické kontinuity české šlechty)Kubín, Petr: Účast bl. Hroznaty na křížových výpravách a založení kláštera Teplá (Studie o životní etapě českého velmože na konci 12. století)Úlovec, Jiří: Zaniklá tvrz a zámek Žďár u DoupovaJiskra, Zdeněk: zaniklé vsi na Touškovskuv Kumpera, Jan: Sudden enchantment čili „náhlé okouzlení“. Čechy očima anglického romantika a vědce W. G. Matona roku 1826Waska, Karel: Západočeská účast na světové průmyslové výstavě v Paříži roku 1855v Hofmann, Gustav: Katastrofa na dole Helena v Novém Sedle dne 20. prosince 1905Mařík, Antonín: Komunální volby v Karlových Varech v letech 1850-1939Novotný, Gustav: Portrét z Plzeňska. Sto třicet let od narození vrchního lesního rady a profesora dr. techn. ing. Josefa SigmondaFiala, Jaroslav: Plzeňský časopis Za hudební výchovouLaštovka, Vojtěch: Protinacistický zápas Ústředního vedení o
    Plzeň 1995. 286 s.cena = 15 Kč, objednání u SOA Plzeň Seznam článků:Polívka, Miloslav: Vzestup úlohy města Plzně v husitské doběPelant, Jan: Plzeň sídlem krajského úřadu 1751–1868Kryčová, Jaroslava: Příspěvek k historii Krajského národního výboru v PlzniPetrášová, Ludmila: Krajský soud v PlzniBeinhauerová-Václavíková, Anna: Formování plzeňské průmyslové oblastiWasková, Eva: Plzeň jako železniční uzelKopečková, Jana: Obchodní a živnostenská komora v PlzniJanouškovcová, Eva: Západočeské konzumní družstvo v PlzniFrýda, František – Metličková, Jarmila: Plzeňská muzea, střediska hmotné paměti západních ČechHálová, Marie: Vývoj knihovního fondu Státní vědecké knihovny v PlzniKomorousová, Ivanka: Dva příspěvky k dějinám Státní vědecké knihovny v PlzniPotužáková, Jana: Západočeská galerie v Plzni 1954–1994Bystrický, Vladimír: Státní oblastní archiv v Plzni (z historie dokumentačního vědeckovýzkumného ústavu)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00