Jak na věc


zánět prostaty a její příznaky

Střevní potíže – zažívací potíže

    Především u mladých mužů se může objevit krvavý ejakulát, neboli krev ve výronu semene. Projevuje se buď krvavou nebo žluto-hnědou barvou ejakulátu. Většinou můžou být muži naprosto klidní. Jedná se o docela časté onemocnění - zánět prostaty a semenných váčků. Léčí se antibiotiky a léky podporující srážlivost krve. I když onemocnění vypadá velice nepříjemně a může vzbudit strach, téměř s naprostou jistotou se při přeléčení antibiotiky neobjeví žádné následky.
    Pokud se bakterie nedostanou do prostaty močovými cestami, mohou si najít cestu krevní nebo lymfatickou. Přičinou zánětu může být také úraz nebo prochlazení této oblasti. Zánět prostaty je někdy způsoben samotným zánětem močové trubice.
    Rakovina prostaty je obávané mužské onemocnění, které zaujímá čelní místo v seznamu nádorových chorob. Jak ho poznat a jaká je možná prevence najdete v dalším textu.
    Chronická prostatitida se vyvíjí pozvolna. Objevuje se ve střední a vyšším věku, příznaky jsou zejména: častější močení, pocit tlaku v podbřišku, sexuální poruchy a celkové příznaky (únava, vyčerpanost).
    Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <cite> <code> <del datetime=> <em> <i> <q cite=> <strike> <strong>


Diskuse - zanechat komentář Zrušit odpověď

    Již relativně mladí muži kolem čtyřiceti let mohou mít problémy se zbytněním prostaty (předstojné žlázy) a jejími záněty. Záněty prostaty často přecházejí do chronicity a jsou doprovázeny celou řadou obtíží (např. bolestmi při močení, bolestmi a tlakem za stydkou kostí, obtížemi v sexuálním životě atd.). Léčba léky systémové enzymoterapie(podle povahy onemocnění v kombinaci s antibiotiky nebo i bez nich) napomáhá vyléčení nebo výraznému ústupu obtíží.
    Prostata je asi 20 g těžká žláza uložena pod močovým měchýřem. Patří k hlavním mužským pohlavním orgánům a produkuje mléčnou tekutinu, která smíšením s mužským semenem vytváří ejakulát. Napadnou-li prostatu bakterie, dochází k tzv. prostatitidě, zánětu prostaty. Do žlázy se většinou dostane močovou trubicí. Vylučování moči pak vede k prudkým bolestem v podbřišku, které mohou vystřelovat do zad.
    Nejčastějšími léčebnými metodami je chirurgický zákrok a ozařování, tzv. radioterapie. Častým způsobem léčby je také hormonální léčba. Součástí hormonální léčby může být operativní odstranění varlat. Díky tomu se přestane tvořit testosteron ovlivňující růst nádoru. Další léčbou, která se nasazuje na nádor prostaty, je chemoterapie.


Zánět prostaty – příčiny, prevence a léčba

    Problémem u rakoviny prostaty je, že většina projevů se ukáže až tehdy, když se jedná již o pokročilejší nádorové bujení. Můžou se pak objevit příznaky, které jsou společné pro zvětšení prostaty. Tedy přerušovaný proud moči, častější močení, úniky moči apod.. Dalším symptomem rakoviny prostaty je přítomnost krve v moči, krev v ejakulátu a bolesti v oblasti zad, stehenních svalů a pánve. Rakovinu často provází prudký úbytek váhy, zvýšená teplata, větší únava a pocení.
    Rakovina prostaty patří právem k obávaným nádorovým onemocněním mužů. Tvoří totiž přibližně deset procent všech mužských nádorů. Nádorové onemocnění vzniká nekontrolovaným množením buněk prostaty. Nejvyšší výskyt je u mužů starších čtyřiceti pěti let a více.
    Tato klasifikace může být určitým vodítkem při rozhodování o léčbě, ale v praxi je často nereálná, protože fyzikální nález, odpovídavost na antibiotickou léčbu i prognóza chronického bakteriálního zánětu jsou prakticky stejné jako u nebakteriálního, případně u syndromu chronických bolestí v pánvi.
    Cílem většiny vyšetření je zjistit rozsah nádoru a zda došlo k jeho metastázování a do jakých částí organismu. Součástí vyšetření může být punkce tenkou jehlou nebo punkční biopsie. Případné metastázy se u rakoviny prostaty nejčastěji objevují v játrech, plicích a kostech. Výjimečné nejsou ani v ledvinách a nadledvinkách.


Prostata a její příznaky a léčení

    Nepříjemným faktem je, že se prostata a její příznaky postupně zvýrazňují společně s nárůstem objemu prostaty, k němuž dochází. V pozdějších stádiích může dojít k úplné zástavě močení.
    Prostata a její příznaky zahrnují zhoršené vyprazdňování močového měchýře, které je provázené častým nucením na močení, úniky moči, slabým či přerušovaným proudem moči, nutnosti zapojit břišní lis při močení aj. Může se též objevit opoždění start močení či pocit nekompletního vyprázdnění. Není též neobvyklé, že se častěji vyskytují močové infekce.
    Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. V žádném případě nemohou nahradit konzultaci s profesionálním lékařem.


Nechuť k jídlu neboli nechutenství

    Bakteriální prostatitida  je charakterizována přítomností příznaků zánětu močového traktu, pozitivním kultivačním nálezem v moči nebo sekretu prostaty a přítomností buněk zánětu v sekretu. Podle klinického průběhu je rozlišována akutní bakteriální prostatitida a chronická bakteriální prostatitida. Obě tyto formy však netvoří více než 5-10% všech zánětů prostaty. Naprostou většinu představují nebakteriální prostatitidy, příp. chronický syndrom pánevních bolestí u pacientů, kteří nemají v anamnéze žádné infekce urogenitálního traktu a kultivační vyšetření moči a prostatického sekretu je negativní.
    Prostata je žláza, která naléhá na močový měchýř a obklopuje horní část močové trubice mužů. Její úlohou je tvořit tekutinu, která je nezbytnou složkou ejakulátu a podporuje pohyblivost a transport spermií. S věkem dochází v prostatě ke změnám, nejčastěji k jejímu zvětšení (hyperplazii), což vede k mnoha problémům. Ve věku 60 let má prostatu a její příznaky cca 50‒60 % mužů, zatímco v 80 letech je to až 90 %.
    Ahoj jmenuju se Honza a píšu pro vás tyhle články a recenze. Po studiu gymnázia, jsem kde jsem pracoval jako redaktor, jsem studoval 3 roky medicínu, ale z osobních důvodů jsem studium nedokončil. Psaní mě baví a tak vedu magazín https://muj-lekar.cz
    Zánět prostaty se léčí antibiotiky. Pomáhá také klid na lůžku a přikládání teplých obkladů na postiženou oblast. Neléčený zánět může přejít do chronického stadia prostatitidy nebo napadnout další orgány.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Již v počátečních stádiích, kdy se ohlásí prostata , je vhodné věnovat jí pozornost. Včasný zásah oddálí, či dokonce zastaví postup nemoci. V případě, že nás trápí prostata a její příznaky je vhodné sáhnout po potravních doplňcích, které prostatu a její příznaky ovlivňují. Na trhu je velké množství preparátů, ne všechny jsou ovšem stejně kvalitní. Vhodný je hlavně doplněk stravy ProstaXin. Složení tohoto doplňku stravy působí proti dalšímu růstu prostaty (má anti-androgenní účinky), proti zánětu a otoku žlázy. Tímto mechanismem dojde k tomu, že se prostata a její příznaky minimalizují či zcela vymizí, neboť se zmenšením prostaty díky ProstaXinu  opět  „uvolní močové cesty z jejího sevření“.
    Prevence primárně souvisí s eliminací rizikových faktorů uvedených výše v textu. Dále je nutné dodržovat zdravý životní styl. Tedy se snažit o psychickou pohodu, vyhýbat se stresu, mít dostatek pohybových aktivit a zdravě se stravovat. Uvádí se, že riziko vzniku rakoviny prostaty může snižovat také vyšší sexuální aktivita (ovšem pozor na pohlavní choroby, které naopak riziko zvyšují). Mezi doporučeními najdeme preventivní urologické prohlídky zahrnující vyšetření per rectum a krevní testy na hladinu prostatického antigenu. Pokud je antigenu v krvi hodně, naznačuje to možnost rakoviny prostaty.
    Pokud muže sužuje prostata a její příznaky, je nutné vyloučit jiné obtíže, např. i rakovinu prostaty, která se může projevovat podobně. Je tedy důležité navštívit urologa, který ve vážných a pokročilých stádiích nasadí vhodnou léčbu.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Akutní vzniká obvykle rozšířením infekce ze zadních částí močové trubice. Projevuje se celkovými příznaky (horečka, vyčerpanost), častým močením provázeným bolestmi, tlakem v podbřišku a sexuálními poruchami. Častý je např. při kapavce.
    Způsob léčby ovlivňuje stupeň rozvoje nádoru, jeho případné metastázování a také druh nádoru. Zejména u prostaty se můžeme setkat jak s pomalu rostoucími nádory, tak těmi rychlými a agresivními.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00