Jak na věc


wikipedie-václav čtvrtek

Václav Svoboda 2019 - Životopis na Wikipedii, Wiki, Věk, Narozeniny, Instagram

    Ať za mučednickou smrtí svatého Václava stály jakékoliv zájmy a mohlo jít o čistě politický akt, stal se národním patronem naší země. Právě legenda o tomto světci se stala základem pro budování české státnosti a ze zbožného panovníka se náhle stal rytíř s atributy moci. Na Václavův odkaz navazoval Karel IV., husitská vojska a dokonce i Habsburkové, kteří mohli uplatňovat titul právoplatných Václavových potomků. Kult světce vyvrcholil po vyhlášení samostatnosti Československa, které od svatováclavského milénia dělilo jen několik let. Při životě kult udržovala i napjatá situace v Evropě, která povzbuzovala národní cítění. V období okupace náležela svatováclavská symbolika k málo útěchám obyvatelstva, i navzdory tomu, že se jí němečtí ideologové rozhodli obratně využít pro své vlastní zájmy. Naštěstí neměli příliš času na to, aby obraz národního patrona zcela znevážili.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00