Jak na věc


vzory tetování 1000 motiv

Smlouva mezi manželi o vypořádání majetku před rozvodovým řízením

    Jestliže zaměstnanec, který uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty, začne u zaměstnavatele následně pracovat na jiné pracovní pozici nebo na jiném pracovišti, vznikne mu právo od uzavřené dohody o odpovědnosti jednostranně odstoupit. Stejně tak tomu bude v případě, kdy zaměstnavatel nevytvoří zaměstnanci podmínky pro řádné hospodaření se svěřenými hodnotami a tyto závady neodstraní ani do 15 kalendářních dnů od obdržení písemného upozornění zaměstnance.
    Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování může být uzavřena pouze v případě, že byly zaměstnanci svěřeny hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálů či jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu – např. stravenky, kolky, poštovní známky, finanční prostředky při hotovostním platebním styku, zboží určené k prodeji v obchodě, skladové zásoby zboží apod. Předmětem dohody tedy nemohou být jednotlivé předměty vyšší hodnoty, které nejsou předmětem obratu ani oběhu a byly svěřeny konkrétnímu zaměstnanci k výkonu práce – např. notebook, mobilní telefon, jiné pracovní pomůcky či vybavení kanceláře (tyto předměty však mohou být předmětem dohody o odpovědnosti za svěřené předměty).


Návrh na rozvod manželství – smluvený rozvod

    Dohoda o odpovědnosti musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Jde ale pouze o neplatnost relativní, což znamená, že neplatnosti se musí dotčená smluvní strana dovolat. Do té doby je dohoda považována za platnou. Vadu formy právního úkonu lze nově odstranit i dodatečně. Dohoda o odpovědnosti smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku. V případě, že byla způsobilost zaměstnance k právním úkonům omezena nebo byl-li jí zbaven, nesmí za něj zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti.
    Rozvod manželství © Vzory-online.cz 2010 | Bez souhlasu provozovatele webu je zakázáno šířit obsah těchto stránek nebo jakoukoliv jejich část. Hledáte-li životopis vzor zkuste tento odkaz.
    Tetování - trvalé prorytí kůže má pro mnohé stále určitý 'undergroundový' nádech. Zřejmě kvůli minulosti, kdy se tetování používalo pro označování zločinců. Nicméně doba pokročila a nyní je na tetování pohlíženo jako na určitý druh umění. Jaké tetování nosí známý hip hopeři jako Eminem, 50 Cent a další zpěváci a zpěvačky můžete shlédnout v naší galerii!


Odstoupení od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty

    Dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování lze uzavřít pouze za předpokladu, že zaměstnanec může se svěřenými hodnotami disponovat po celou dobu, po kterou jsou mu svěřeny, a má umožněno je na pracovišti uchovávat v ohraničeném prostoru, který je uzamykatelný a nemají k němu přístup žádné další osoby (s výjimkou těch, s nimiž má zaměstnanec uzavřenu společnou hmotnou odpovědnost) – typickým příkladem je uložení skladových zásob v prostorách skladu jako samostatné uzamykatelné místnosti, k níž má klíč pouze dotyčný zaměstnanec.
     K dohodě o hmotné odpovědnosti bývá zpravidla přikládán také aktuální inventurní soupis – ten sice není povinnou náležitostí dohody, ale jeho přiložení k dohodě lze z praktických důvodů rozhodně doporučit. Nebude-li totiž k dohodě žádný inventurní soupis přiložen a bude-li následně na svěřených hodnotách zjištěn schodek, bude muset zaměstnavatel složitě prokazovat, jaké hodnoty byly zaměstnanci skutečně svěřeny, jaký byl jejich stav k okamžiku převzetí a zda tedy ke schodku skutečně došlo, přičemž v případě přiloženého inventurního soupisu jsou tato fakta zřejmá a není tedy třeba je prokazovat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00