Jak na věc


vzhůru do vesmíru michal polák

Dynamika přímočarého pohybu (26)

    Vyjděte ze ZZME. Jakou celkovou mechanickou energii má granát při dopadu? Srovnejte ji s celkovou energií na počátku pohybu (tj. těsně po vystřelení).
    Dle ZZME se mechanická energie granátu během celého pohybu zachovává - bude se tedy zjevně rovnat celková mechanická energie na počátku a na konci pohybu.
    Na počátku pohybu měl granát pouze kinetickou energii (E_{k1},=,frac{1}{2}mv_1^2), na konci pohybu (v okamžiku dopadu) pouze kinetickou energii (E_{kd},=,frac{1}{2}mv_d^2).
    Alternativně lze výšku h určit z kinematických úvah. Pohyb granátu směrem vzhůru je rovnoměrně zpomalený (nejde o nic jiného než o vrh svislý vzhůru) a je tady popsán rovnicemi:
    V Cestě vzhůru nejde o pouhou dokumentaci historického úspěchu českého horolezectví, ale též o širší pohled na lidské zdolávání extrémních překážek, a to nejen ve fyzickém slova smyslu. (zdroj: Filmové centrum České televize)


Inerciální a neinerciální vztažné soustavy (10)

    Jak se granát dostává výš a výš, jeho pohyb se zpomaluje, klesá jeho kinetická a roste jeho potenciální energie. Když dosáhne maximální výšky h, je jeho rychlost a tedy i kinetická energie Ek2 nulová (Ek2 = 0) - veškerá počáteční mechanická energie se přeměnila na potenciální energii Ep2:
    Vyjděte z kinematických úvah pro vrh svislý vzhůru, znovu použijte vztah popisující při tomto vrhu závislost výšky nad zemí H(t) na čase. Jaká je tato výška v okamžiku dopadu? Správný postup vás dovede k řešení kvadratické rovnice pro čas.
    David Čálek (1971) pracoval jako kameraman na několika hraných a dokumentárních snímcích (Plán režiséra Benjamina Tučka, Mamas & Papas režisérky Alice Nellis, Pátrání po Ester režisérky Věry Chytilové). Jako režisér zaujal oceňovaným dokumentem Nebe, Peklo (2009) nebo svým posledním filmem o somálských pirátech Pirátské sítě (2014).


Nápověda 2: Vypočtení maximální výšky h ze ZZME

    Cesta vzhůru vypráví o umanutosti, o zdolávání vlastních a obecně lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou mimořádné osobní výkony stát. Radek Jaroš si jako první Čech a teprve patnáctý člověk na světě splnil horolezecký sen a zcela unikátně za přítomnosti kamery vystoupil na poslední z nejvyšších hor světa K2, která mu chyběla do tzv. Koruny Himálaje. Film se tak pro diváka stává mimořádnou příležitostí absolvovat společně s Radkem a jeho horolezeckými přáteli Miskou a Trávou strastiplnou cestu na osmitisícový vrchol a stát se na malou chvíli doslova součástí expedice na K2. Štíty velehor jsou najednou dostupnými i pro ty, kteří hory sice obdivují, ale něco podobného by nikdy sami nepodnikli. Diváci tak mohou díky filmu autenticky prožívat obavy i úlevu hlavních hrdinů, pocítit tíhu každého kroku i dechu v nepředstavitelné nadmořské výšce a snad i nakonec porozumět majestátné kráse, za jejíž dotek se mnohdy platí tou nejvyšší cenou.
    Na rozdíl od horolezeckých filmů jsou součástí děje další paralelní postavy mimo expedici, rodinní příslušníci Radka Jaroše. Film sleduje jejich mnohdy zoufalou snahu vypořádat se s vlastním strachem o někoho blízkého, pochopit ho anebo se alespoň s nepochopením jeho nebezpečné záliby pokoušet vyrovnat.
    Radek Jaroš o natáčení prohlásil: „Točili jsme v místech, kde většina lidí bojuje o život jenom díky tomu, že je tam jen třetina kyslíku. Ten, kdo na film půjde, musí počítat s tím, že nejde o akční film, ale o dokument, kde se míchají i moje vztahy, trápení, radost. Diváky čekají krásné záběry z míst, kam se dostane jen několik desítek lidí z naší planety.“

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00