Jak na věc


vzhůru do vesmíru michal polák

Komentář: Alternativní nalezení doby letu tc

    Radek Jaroš o natáčení prohlásil: „Točili jsme v místech, kde většina lidí bojuje o život jenom díky tomu, že je tam jen třetina kyslíku. Ten, kdo na film půjde, musí počítat s tím, že nejde o akční film, ale o dokument, kde se míchají i moje vztahy, trápení, radost. Diváky čekají krásné záběry z míst, kam se dostane jen několik desítek lidí z naší planety.“
    Cesta vzhůru vypráví o umanutosti, o zdolávání vlastních a obecně lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou mimořádné osobní výkony stát. Radek Jaroš si jako první Čech a teprve patnáctý člověk na světě splnil horolezecký sen a zcela unikátně za přítomnosti kamery vystoupil na poslední z nejvyšších hor světa K2, která mu chyběla do tzv. Koruny Himálaje. Film se tak pro diváka stává mimořádnou příležitostí absolvovat společně s Radkem a jeho horolezeckými přáteli Miskou a Trávou strastiplnou cestu na osmitisícový vrchol a stát se na malou chvíli doslova součástí expedice na K2. Štíty velehor jsou najednou dostupnými i pro ty, kteří hory sice obdivují, ale něco podobného by nikdy sami nepodnikli. Diváci tak mohou díky filmu autenticky prožívat obavy i úlevu hlavních hrdinů, pocítit tíhu každého kroku i dechu v nepředstavitelné nadmořské výšce a snad i nakonec porozumět majestátné kráse, za jejíž dotek se mnohdy platí tou nejvyšší cenou.


Newtonův gravitační zákon, intenzita, potenciál (7)

    David Čálek (1971) pracoval jako kameraman na několika hraných a dokumentárních snímcích (Plán režiséra Benjamina Tučka, Mamas & Papas režisérky Alice Nellis, Pátrání po Ester režisérky Věry Chytilové). Jako režisér zaujal oceňovaným dokumentem Nebe, Peklo (2009) nebo svým posledním filmem o somálských pirátech Pirátské sítě (2014).
    Vyjděte z kinematických úvah pro vrh svislý vzhůru, znovu použijte vztah popisující při tomto vrhu závislost výšky nad zemí H(t) na čase. Jaká je tato výška v okamžiku dopadu? Správný postup vás dovede k řešení kvadratické rovnice pro čas.
    Vyjděte ze ZZME. Jakou celkovou mechanickou energii má granát při dopadu? Srovnejte ji s celkovou energií na počátku pohybu (tj. těsně po vystřelení).
    Jak se granát dostává výš a výš, jeho pohyb se zpomaluje, klesá jeho kinetická a roste jeho potenciální energie. Když dosáhne maximální výšky h, je jeho rychlost a tedy i kinetická energie Ek2 nulová (Ek2 = 0) - veškerá počáteční mechanická energie se přeměnila na potenciální energii Ep2:
    Alternativně lze výšku h určit z kinematických úvah. Pohyb granátu směrem vzhůru je rovnoměrně zpomalený (nejde o nic jiného než o vrh svislý vzhůru) a je tady popsán rovnicemi:


Inerciální a neinerciální vztažné soustavy (10)

    Na počátku pohybu měl granát pouze kinetickou energii (E_{k1},=,frac{1}{2}mv_1^2), na konci pohybu (v okamžiku dopadu) pouze kinetickou energii (E_{kd},=,frac{1}{2}mv_d^2).
    Na rozdíl od horolezeckých filmů jsou součástí děje další paralelní postavy mimo expedici, rodinní příslušníci Radka Jaroše. Film sleduje jejich mnohdy zoufalou snahu vypořádat se s vlastním strachem o někoho blízkého, pochopit ho anebo se alespoň s nepochopením jeho nebezpečné záliby pokoušet vyrovnat.
    V Cestě vzhůru nejde o pouhou dokumentaci historického úspěchu českého horolezectví, ale též o širší pohled na lidské zdolávání extrémních překážek, a to nejen ve fyzickém slova smyslu. (zdroj: Filmové centrum České televize)
    Dle ZZME se mechanická energie granátu během celého pohybu zachovává - bude se tedy zjevně rovnat celková mechanická energie na počátku a na konci pohybu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00