Jak na věc


vyznam symbolu na pracce

M ARGHERITA. Tajemství vlákna Jak dosáhnout lepších výsledků. Margherita Pračka bezpečná. a jednoduchá obsluha LBE 12 X. Pokyny k instalaci a obsluze

    11 Pračka neodvádí vodu nebo neodstřeďuje. Obsahuje zvolený program odvod vody? Některé programy se ukončí na konci praní a odvod vody musíte zvolit ručně. Není aktivována funkce ochrany před zmačkáním? Tato funkce vyžaduje ruční volbu odvodu vody. Není odtoková hadice zablokována? Dráha odtokové hadice musí být co nejrovnější. Ujistěte se, že odtoková hadice není ohnutá nebo jinak zablokovaná. Vždy vyžadujte pomoc autorizovaného technika a vždy trvejte na použití originálních náhradních dílů. Není odtokový kanál zablokován? Je odtoková hadice prodloužena? Pokud ano, je umístěna správně tj. tak, že neblokuje odvod vody? Pračka během odstřeďování příliš vibruje. Odstranili jste při instalaci pračky všechny fixační šrouby? Viz následující strana, kde naleznete postup pro instalaci pračky. Je pračka správně vyrovnána? Pravidelně byste měli kontrolovat, zda je pračka vyvážená. Seřiďte nastavitelné nožičky a zkontrolujte, zda je pračka vyvážená. Je mezi pračkou a sousedním nábytkem dostatek


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00