Jak na věc


vystavení pasů ostrava

Garden Food Festival v Ostravě navštívily tisíce lidí

    Je nutno mít na paměti, že nahlášenému cestovnímu pasu bude s okamžitou účinností ukončena platnost, nebude na něj tedy ani v případě nálezu možné následovně vycestovat. Pokud naleznete doklad, jehož ztrátu/odcizení jste nahlásili, odevzdejte jej na příslušném úřadu.
    Vyhláška č. 610/2004 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.
    Největší přehlídka dobrého jídla a pití na Severní Moravě, Garden Food Festival, se konala o víkendu 10. a 11. června v Dolní oblasti Vítkovice. Na pódiu se představili špičkoví šéfkuchaři v čele se Zdeňkem Pohlreichem a michelinským Radkem Kašpárkem.


Pokuta za ztrátu cestovního pasu

    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013.
    Vzor pasu3) je uveden v příloze k této vyhlášce. Vzorem pasu uvedeným v příloze nejsou dotčeny doplňkové požadavky na jeho vystavení uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 577/2013.
    Bod 2 § 42 vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.
    Kniha Zajištění a utvrzení dluhu v praxi je další praktickou příručkou z ediční řady Právo prakticky. Formou praktických příkladů, vzorů a tabulek seznamuje autor čtenáře s instituty používanými v právní praxi k zajištění a utvrzení dluhu, kterými jsou například ručení, finanční ...
    jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu místa trvalého pobytu majitele zvířete v zájmovém chovu, popřípadě pobyt majitele zvířete v zájmovém chovu v cizině,


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Pokud máte nějaký dotaz nebo přání, neváhejte a zavolejte na jedno z následujících telefonních čísel: 596 966 301, 596 728 500, 595 042 786, nebo nás kontaktujte online a my Vám vše rádi vysvětlíme.
    Cestovní pas, s ním i další cestovní doklady, opravňují jeho majitele k překročení hranic ČR. Při jakémkoli leteckém cestování se bez něj neobejdete. Je rovněž považován za plnohodnotný doklad totožnosti, stejně jako občanský průkaz.
    Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení § 4a odst. 7 veterinárního zákona:


Plk.R.Prchaly 4252/46 331/45, Ostrava

    Už o tomto víkendu se v Dolní oblasti Vítkovice koná přehlídka špičkového jídla a pití pod širým nebem Garden Food Festival. Hlavními tvářemi akce jsou Zdeněk Pohlreich, Markéta Hrubešová, Kamila „Kamu“ Rundusová či ostravská michelinská hvězda Radek Kašpárek. Akce má i charitativní rozměr. Přebytky jídla si totiž odveze Armáda spásy.
    Letní sezona začala, všude se to hemží turisty a toto období jen nahrává kapsářům. Pokud ztratíte nebo vám bude odcizen cestovní doklad, připravte se na pochůzky po úřadech a připravte si peněženku. Následující článek pojednává na téma pokuta za ztrátu cestovního pasu.
    Do ZOO Ostrava přijely dnes nové slonice - matka Johti s dcerou Vishesh a již nyní jsou pro veřejnost k vidění.Dlouho očekávaný transport se uskutečnil v termínu od 7.4. do 10.4. Odklady byly způsobeny veterinárními opatřeními Evropské unie z důvodu výskytu slintavky a kulhavky v některých zemích Evropy. ZOO obdržela zvířata zdarma v rámci evropského záchovného programu slonů indických v lidské péči ze zoologické zahrady v severoirském Belfastu. (test)
    Posluchači na Festivalu Ostravské dny málem ohluchli. Milan Knížák spustil svou hudební produkci s takovými decibely, že během pár okamžiků vyprázdnil sál ostravského Domu kultury, kde festival probíhal. Posluchači prchali ze sálu se zacpanýma ušima.


Pro občanky a pasy každý pracovní den

    Veterinární ordinace. Čipování, tetování, vystavování pasů, prodej krmiv a vitamínů, odstranění zubního kamene ultrazvukem. Diagnostika březosti, stříhání psů a koček.
    na následujících místech číslo z řady přidělené Ústřední veterinární správou v souladu s čl. 21 odst. 3 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu.
    Komplexní veterinární péče pro malá a exotická zvířata, veterinární porodnictví a gynekologie, ultrasonografická a RTG vyšetření, biochemická a hematologická vyšetření, chirurgie, čipování, vystavování pasů, prodej kmiv.
    Ztrátu/odcizení je třeba nahlásit bez otálení orgánu, jemuž přísluší jeho vydání, ev. matričnímu úřadu či nejbližšímu útvaru Policie ČR. V případě ztráty/odcizení v zahraničí se obraťte neprodleně na nejbližší zastupitelský úřad ČR, ev. orgánu Policie cizího státu a po návratu do vlasti ještě orgánu, jemuž přísluší jeho vydání.
    (4) Výrobce pasů předá údaje o dodaných pasech nejpozději v den dodání pasů distributorovi pasů nebo schválenému veterinárnímu lékaři, je-li výrobce pasů současně distributorem pasů.


Slade Czech - chovatelská stanice plemene Staffordshire Bull Terrier

    Společnost Autolaros Speed se zabývá prodejem a servisem vozů Hyundai a Mazda již 22 let. Za tuto dobu jsme se dostali do pozice největšího prodejce vozů Hyundai a Mazda na Moravě.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00