Jak na věc


vyroba hnist do kurniku

Čínské znaky, česko-čínský slovník, abeceda, jména, tetování

    být odstupňován, dálka, doběh, dolet, dosah, dostřel, kuchyňský sporák, měnit se v mezích, místo, mít dostřel, nalézat se, nařídit, oblast, oboustranný regál, obvod, pásmo (hor), pohybovat se mezi (o cenách), pořádat, postavit se na čí stranu, potulovat se, prostírat se, prostor, řada, řadit, řetěz, rozkládat se, rozpětí, rozsah, sahat, seřadit, sestavovat, stranit, střelnice, těkat, usadit se (k spořádanému životu), uspořádat, vlnové pásmo (v rádiu), vyskytovat se (o rostlinách), vyskytovat se (o zvířatech), zaměřit, zařadit se
    červec nopálový, drsnost, fládrovat, grán (cca 0,06 g), harpuna, jádro (dřeva), krystalizovat, mláto, mramorovat, nachová barva, obilí, povaha, přirozenost, příze, semeno, stálá barva (látky), vlákno, zbavit srsti, zrnění, zrnit (se), zrnitost, zrnko, zrno, žilkovat
    bezcitný, blízko, brod, drsný, hrubý, krutě, krutý, molo, nepříjemný, nesnadno, nesnadný, neznělý, odpuzující, otužilý, pevně, pevný, pilně, pracně, přísně, přístavní hráz, silný, těsně, těžce, trest těžké práce, tvrdý, vytrvalý, zatvrzelý, ztrnulý
    cenzurní povolení, kvitance, nájemní smlouva, odjiš?ovač stroje, odjištění, odlehčení, osvobodit, osvobození, propustit, propuštění, rozpojení, spouš?, stvrzenka, úřední komuniké, uveřejnit (zprávy), uvést film v premiéře, uvolnění, uvolnit, vypustit balon, vypuštění, vzdání se, zástrčka
    dělat přemet, kutálet se, nepořádek, pád, porazit, povalit, přeházet, překotit, přemet, přiběhnout, seběhnout, skácet, spadnout, zmačkat, zmatek, zřícení se, zválet


Čínské znaky, česko-čínský slovník, abeceda, jména, tetování

    běh, cesta, chod (jídla), hnát se, honit, kúra (léčebná), kurz, kurz (měny), kurz (učební), možnost, postup, prohánět se (na koni), proudit, průběh, řada cihel, řinout se, sáňkářská dráha, směr, stíhat, štvaní, štvanice, tok, vrstva, závodní dráha
    běh, hluk, hnát, hnát se překotně, kvapit, náraz, pádit, pohánět, přepad, přepadnout, přískok, řítit se, ruch, shon, sítí, šumět, téci, úprk, valit se, vrhat, vrhat se, zmocnit se, zteč
    dát pohoršení, kupa, leknutí, mandel (snopů), otřást, otřes, panák (na poli), poděsit, pohoršení, pohoršit, působit pohoršení, rána, ráz, skládat v mandele, stavět panáky, šok, úder, uhození, urážet
    aktualizovat, dát dopis na poštu, dodatečný, funkční zařazení, inzerovat, jet poštou, kůl, místo, následný, odeslat poštou, oznámit, pevnost, pilíř, plakátovat, posádka, poslat poštou, pospíchat, pošta, poštovní posel, přilepit, připevnit (na kůl), sloup, služba, stanoviště, stojan, trám, učinit známým, uveřejnit jméno pohřešované lodi, vhodit do poštovní schránky, vojenská stanice, vrstva, zanést, zapsat, zapsat (účetní položku), zařadit


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00