Jak na věc


volební výsledky v obcích

Volební místnosti ve volebních okrscích

    U krajských voleb lze průkaz použít ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje v jehož obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, tedy lidově v Kraji kde bydlíte trvale.
    V případě senátních voleb, lze s voličským průkazem volit ve volebním okrsku kde jsou volby vyhlášeny (připomeňme, že do Senátu se volí jednou za dva roky vždy jen třetina senátorů) a zároveň v jehož volebním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
    Je institut, který umožňuje občanům volit i mimo své trvalé bydliště, přesněji mimo volební okrsek v němž je zapsán. Tuto možnost jistě ocení řada našich spoluobčanů, kteří stále holdují národnímu fenoménu, chalupaření a nebo i ti, kteří v současné uspěchané době cestují po služebních cestách. Tento institut přes svou značnou výhodu má také i řadu svých omezení. V tomto „super“ volebním roce neuškodí základní pravidla si připomenou.


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

    Volby se tedy konají v již uvedených dnech. Volební místnosti jsou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 – 14 hodin. Voličem je pak každý občan ČR jenž dosáhl věku 18 – ti let. Pokud však nechcete a nebo nemůžete hlasovat ve svém volebním obvodu je nutné optřit si takzvaný voličský průkaz. Pro letošní volby platí, že písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem zaslanou poštou, nebo elektronickou žádost zaslanou emailem s elektronicky zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky musíte zaslat nejpozději dne 13. 10. 2017. Pokud žádost podáváte osobně, je posledním dnem 18. 10. 2017. Pokud se po vydání voličského průkazu rozhodnete volit ve svém volebním obvodu, klidně můžete, ale pozor, při jeho ztrátě nelze vydat duplikát!
    Volební kalkulačka (pro Českou republiku na webu VolebniKalkulacka.cz, pro Slovensko na webu VolebnaKalkulacka.sk) je nejúspěšnějším projektem KohoVolit.eu. Jedná se o tzv. voting advice application, tedy o internetovou aplikaci, jejímž cílem je pomoci voličům v rozhodování ve volbách. Volební kalkulačka ukazuje, která politická strana či kandidát se nejvíce shoduje s jejich politickými postoji.
    Klasická Volební kalkulačka byla spuštěna 25. září. V tomto testu si mohli uživatelé vyzkoušet, jak se shodují jejich názory s názory stran na nejrůznější témata. Aplikace poté vypočítala procentuální shodu a seřadila jednotlivé strany podle výsledku. Jako třetí byla 12. října představena rozšířená verze Volební kalkulačky, která přinesla více než dvojnásobný počet témat oproti klasické Volební kalkulačce. V tomto testu si mohli nároční uživatelé vyzkoušet 80 otázek.


Voličský průkaz nebo i Volební průkaz

    Pro volby do Poslanecké sněmovny 2013 KohoVolit.eu připravilo hned několik volebních testů. Jako první byla pod hlavičkou Volební kalkulačky spuštěna tzv. Inventura hlasování (9. září), ve které měli lidé možnost vyzkoušet si, jak by hlasovali o nejdůležitějších zákonech z uplynulého funkčního období sněmovny. Aplikace poté vypočítala shodu s jednotlivými poslanci a uživatelé si tak mohli ověřit, kdo je nejlépe zastupoval.
    Ve dnech před volbami nás také čeká absolvování lovení dosud nerozhodnutých voličů – volební kampaň. I zde tedy nabídneme několik podstatných dat. Ve dnech od 4. do 18. 10. 2017 umožní veřejnoprávní media (Česká televize a Český rozhlas) kandidujícím stranám a hnutím odvysílat své volební spoty v celkovém rozsahu 14 – ti hodin pro každou z nich.  Od 17. 10. 2017 ovšem platí zákaz zveřejňování předvolebních a volebních průzkumů.    A jako tradičně i letos pro nás voliče připravila Česká televize předvolební debaty. 14 debat v rozsahu 120 minut bude vysíláno od 15. 9. do 16. 10. vždy v pondělí, středu a pátek.


Volby » Volební místnosti ve volebních okrscích

                 Jak jistě každý víte, Prezident republiky ČR vyhlásil dne 19. 4. 2017 termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na pátek 20. 10. 2017 a sobotu 21. 10. 2017. Jde o volby důležité neboť půjde o volbu mezi tradičními stranami, oligarchickými uskupeními nebo i malými stranami stojícími dosud na okraji politického spektra. Půjde o volbu nejen cesty, k níž směřujeme a snad k demokracii, ale také o cíl, k němuž směřujeme, což demokracie pro některé jistě nemusí být.
    Vytváří datový soubor politických postojů stran či jednotlivců, který je využitelný v akademickém výzkumu. Politologové sledují vzájemné korelace v odpovědích aktérů, změny jejich odpovědí v čase, nebo rozdíly v odpovědích mezi aktéry z různých zemí.
    Volební kalkulačky jsou zpravidla vnímány jako nástroje, jejichž cílem je napomáhat uživateli při rozhodování se nad otázkou koho volit ve volbách. Doporučení volby pro politickou stranu či jednotlivce ovšem není jediným cílem volební kalkulačky. Kromě něj volební kalkulačky plní i další funkce:
    Snižují dopad agenda settingu (nastolování témat) politických stran či jednotlivců v předvolební kampani tím, že pokrývají větší množství témat, zatímco političtí aktéři se mohou během předvolební kampaně záměrně soustřeďovat pouze na komunikaci ohledně jednoho nebo omezeného počtu témat.


KohoVolit.eu vytváří několik druhů volebních kalkulaček

    Usnadňují watchdogovou činnost. Na odpovědi politických stran či jednotlivců na otázky ve volební kalkulačce lze pohlížet jako na seznam „slibů“ či „závazků“. Po volbách lze jejich dodržování kontrolovat. Tuto funkci plní pouze volební kalkulačky, u nichž jsou odpovědi na otázky poskytovány přímo politickými aktéry.
                 A na závěr již jen, že o Vaší přízeň se bude letos ucházet celkem 31 uskupení, z nichž 21 postavilo kandidátní listinu v každém kraji. Přejeme Vám tedy uváženou volbu své budoucnosti.
    Jde o krátký online dotazník, v němž uživatel odpovídá na sérii otázek týkajících se relevantních politických témat a hodnotových postojů. Následně může každé otázce přiřadit důležitost a v závěru se dozví, jak se s ním jednotlivé politické strany, volení zástupci nebo kandidáti shodují v odpovědích. Shoda je vyjádřená číselnou hodnotou od 0% do 100%. Následně si může uživatel ověřit, v čem konkrétně se s každým politickým aktérem shoduje a v čem se naopak liší.
    Kamil Gregor, Michal Škop: KohoVolit.eu – Tisková konference “Volební kalkulačka pro volby do slovenské Národní rady 2012″ (27.02.2012)


Návštěvnost před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2013

    Vybrané volební kalkulačky KohoVolit.eu jsou doprovázeny krátkým dotazníkem, a vytváří tak datový soubor o jejich politických postojích. Tato data jsou využívána v akademickém výzkumu politických postojů a ve výzkumu dopadu volebních kalkulaček na volební účast a na výsledky voleb.
    Opatřit si jej můžete u obecního úřadu v jehož obvodu jste zapsáni do stálého seznamu voličů. Ať již budete volit v místě bydliště nebo právě za pomoci Voličského průkazu, přejeme jasný úsudek a šťastnou volbu při výběru Vašeho zastupitele u všech volených institucí.
    Formují politické postoje stran či jednotlivců, protože je nutí k jednoznačné odpovědi na řadu relevantních otázek. Tuto funkci plní pouze volební kalkulačky, u nichž jsou odpovědi na otázky poskytovány přímo politickými aktéry.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00