Jak na věc


vodováha s laserem a stativem použitá

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze

    5 úDRŽBA Čištění: Přístroj pravidelně a důkladně čistěte. Čisticím štětečkem odstraňte prach. Papírový kapesník vysaje kapky vody, měkký hadřík odstraní skvrny. Pravidelné čištění je důležité pro výkonnost a životnost přístroje. Čočku laseru čistěte vatovým tamponem. Pozor! Určité čisticí prostředky nebo roztoky mohou poškodit plastové díly přístroje. Patří k nim např. benzín, čisticí prostředky s obsahem chlóru a čisticí prostředky pro domácnost. Vyhněte se používání takových prostředků, Baterie: Baterie při delším nepoužívání z přístroje, z přijímače a dálkového ovládání vyndejte. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Problém Možná příčina Řešení Laser nepracuje Vybité baterie. Baterie nejsou správně vložené. Poškozený kontakt ve schránce na baterie. Vybité baterie vyměňte. Zkontrolujte pólování baterií. Zkontrolujte kontakty ve schránce na baterie. Odchylka měření je příliš velká Stativ resp. nivelační talíř není přesně vyrovnaný. Vadná libela. Vyrovnejte laserovou vodováhu a stativ přesněji. Vadné libel
    6 TECHNICKÉ úDAJE Model napájení výkon třída laseru dosah přesnost teplotní rozmezí výška stativu rozměry celkem hmotnost BLW201 2 AAA 1,5 V baterie typu AA < 1 mw, nm II cca 45 m ± 0,5 mm / m - 10 C až +50 C 47,5 cm 124 cm 500 mm x 260 mm x 125 mm 2,0 kg
    7 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Prohlášení o shodě s ES podle přílohy I směrnice ES 89/336/ES Berlan GmbH Kirchstraße D Klingenthal TÍMTO PROHLAŠUJEME, ŽE NÍŽE UVEDENÝ PRODUKT OZNAČENÍ : Laserová vodováha BLW201 V DODANÉM PROVEDENÍ ODPOVÍDÁ TĚMTO SMĚRNICÍM: 89/336/EHS (změněna 93/68 EHS) Aplikované technické normy a specifikace: EN ; EN Prohlášení o shodě ztrácí svou platnost, pokud bude provedena změna neodsouhlasená výrobcem Klingenthal, dne Řízení kvality Č. artiklu Č. archivace


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00