Jak na věc


vložkování starých komínů ceník

!!! Upozorňujeme, že technik je velmi vytížený a v případě, že nezvedá ihned telefon, je na střeše u komína, proto většinou volá zpátky, nebo ho zkuste kontaktovat později !!!

     1. z neúčinné výšky komínu (od dna po připojení kouřovodu), kde musí být kondenzátní jímka a čistící díl pro vymetání sazí 2. z účinné výšky komínu (celá zbývající část od připojení (T-kusu) - do kterého je napojen kouřovod, nahoru)
    Máte-li obavy ze stavu, v jakém se nachází Váš komín, lze si jej nechat zkontrolovat. A to nejen z vnější strany, ale i z té vnitřní. Komínový průduch je totiž možné shlédnout příslušnou kamerou a teprve potom se rozhodnout, zda vložkovat či nikoli.
    Vložkování komínů izostatickými keramickými vložkami je moderní metoda rekonstrukce komínů, která je z hlediska vlastní realizace složitější než vložkování nerezem, ale přináší přednost v podobě odolnosti keramických vložek proti působení vysokých teplot i agresivních kondenzátů.
    Odborným kominickým firmám dodáváme speciální vložkovací kleště, které usnadňují vlastní spouštění izostatických hrdlových vložek do komínového tělesa. To musí být vyfrézováno nebo vyrtáno na dostatečný průměr a bez úhybů, aby bylo možno komín vložkovat pevnými vložkami. Přehled dostupného sortimentu izostatických keramických vložek a ptřebného příslušenství naleznete v přehledovém ceníku a letáku SANATEC.


Příklady prodehtovaných komínů díky působení spalin

     Frézování komínů je využíváno v souvislosti s rekonstrukcí komínů, se zvětšením průduchu komína. Kvalitní frézování spočívá v ověřené technologii odebírání materiálu z vnitřní části komínového systému, odpovídající komínová vložka Vám pak bude garantovat použití i u nejmodernějších vytápěcích technologií, a to vše při výhodných podmínkách. Frézování je totiž zcela jistě finančně méně náročné nežli budování nového komína a též je časově rychlejší. Ale je také šetrnější k větším zásahům ve Vaší stavbě.
    Další, v posledních letech často používanou variantou pro vložkování komínů, jsou vložky plastové. Používají se pro nízkoteplotní (kondenzační) spotřebiče na zemní plyn. Opět je možné použít pro rovné komíny pevné díly a pro komíny uhýbané v provedení flexi.
    Pro odkouření moderních spotřebičů na tuhá paliva (hlavně uhlí a peletky) doporučujeme zvážit variantu vložkování komínů izostatickými keramickými vložkami. Tyto vložky mají zvýšenou odolnost proti působení agresivních kondenzátů vznikajících při odvodu spalin od kotlů s vysokou účinností a relativně studenými spalinami.
    Mezi nejčastěji používané patří nerezové komínové vložky. Pro rovné komíny se používají vložky pevné. Pro komíny uhýbané vložky v flexi provedení - tento materiál je vhodný pro všechny druhy paliv (zemní plyn, pevná paliva, pelety, olej) a má využití u všech typů spotřebičů (kotle na ústřední vytápění, krbová kamna, krby, ohřívače vody a další topidla).


kondenzát proniká do stěn komínového tělesa

    Další alternativou pro vložkování komínů jsou keramické vložky. Pro vložkování komínů se používají spíše okrajově a jsou vhodné hlavně pro stavby nových komínů, které jsou rovné. Pro rekonstrukce stávajících komínů je ale nedoporučuji, a to hlavně z nutnosti mít stávající komín opravdu rovný.
    Vložkování komínů provádíme zejména v Královehradeckém a Pardubickém kraji, ale i v rámci celé České republiky.
    Platných právních předpisů, kterými je nutno se nejen při kontrolách řídit, je však celá škála. Nemůžeme opomenout např. normu ČSN 73 1701 (Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí), která je při dodržení zvláště důležitá jako protipožární prevence, ale i jiné normy, jež jsou pro nás závazné. Na ty také nesmíme zapomínat. A jako odborná kominická firma s certifikací na ně ovšem nezapomínáme a řádně je dodržujeme.
    Vložkování komínů se velmi často provádí při rekonstrukcích, někdy s ním může být spojené i frézování komínů pro zvětšení průměru komínového průduchu pro osazení nové vložky. Toto řešení je cenově příznivější a daleko méně pracné, než bourání a stavění komínu nového.
    TIP: Pro vybrané spotřebiče (plynové kondenzační kotle) je využitelné i vložkování plastovými vložkami. Popis těchto komponentů naleznete na stránce o plastovém a koaxiálním odkouření.


Vložkování komínů není vše, co dokážeme

    Při frézování je možné odebrat až 1/3 komínového zdiva. Po vlastním vyfrézování se musí komín vyvložkovat, aby nedocházelo k pronikání spalin stěnou zděného komína.
    Obecně se dnes komínové vložky vyrábějí nejčastějí ze třech typů materiálů – nerezové, šamotové a plastové. To vše samozřejmě v mnoha variantách provedení. Nerezové komínové vložky v pevném a flexibilním provedení a tloušťkách materiálu od 0,04mm do 1mm. Šamotové komínové vložky ve standardní „sušené“ podobě a pak v lisováním za velkých tlaků (izostatické). Plastové komínové vložky jsou buď flexibilní nebo pevné, vždy však s výrazným teplotním omezením (pro kondenzační plynové kotle).
     Po skončení vložkování komínu je následně provedena kontrola spalinové cesty. Při konání revize komínu posuzujeme dodržování několika norem. Mezi základní normy patří: ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a ČSN EN 1443 (Komíny - všeobecné požadavky). Je tedy kontrolováno hledisko správnosti provedení spalinové cesty, požární bezpečnosti a bezpečnosti práce a provozu. Na základě provedené prohlídky je vystavena revizní zpráva.


Bude se při vložkování bourat komín?

     Vážení zákazníci.... Děkujeme, za důvěru , se kterou se letos opět obracíte na naší společnost...vzhledem k dlouhodobé předpovědi a vývoji počasí, to vypadá na brzský ... více
    Třetím nejpoužívanějším materiálem pro vložkování komínů je keramika. Keramické vložky mohou odvádět spaliny od spotřebičů na pevná paliva, ale i na plynná, olejová a mohou být provozovány v suchém i mokrém režimu, s přirozeným tahem nebo přetlakové. Jejich hlavní nevýhodou je jejich hmotnost a nutnost lepení spojů, proto se obvykle do komína nespouštějí jako nerezové vložky, protože jejich instalace takto do zděného komína je buď téměř nemožná, nebo za neúměrných finančních nákladů. Proto se nejčastěji vybourá jedna strana komínu a tudy se vložky vkládají. Dalším případem použití je, když se zbourá nadstřešní část komínu, nebo i klidně celá část komínu na půdě a vybourané se nahradí novou částí (komínové tvárnice, keramické vložky, izolace, krycí deska, nerezový ukončovací límec, stříška).


abychom dosáhli potřebného průměru spalinové cesty, který je nutný pro provoz spotřebiče a bezpečný odvod spalin

    Plastové komínové vložky se používají pro odvod spalin od kondenzačních kotlů s maximální teplotou spalin 120 °C v podtlakovém i přetlakovém provozu. Jsou určeny pro vložkování pevných i uhýbaných komínových průduchů.
    Nezáleží rovněž na tvaru Vašeho průduchu. Ať je hranatý nebo kulatý, lze jej vyfrézovat. Navíc velikost průduchu není jediným důvodem, kdy k frézování komínu dochází. Může to být také nebezpečný dehet v komínu nebo jiná překážka, která zavazí a brání vložkování.
    Zda bude frézování nutné např. kvůli dehtování, lze poměrně rychle a snadno zjistit pohledem do komína. A to ať už běžným pohledem, a nebo spuštěním speciální kamery, která nasnímá vnitřní povrch průduchu. Pokud je výsledným verdiktem frézování komínu, účinná frézka pak již vykoná to nejdůležitější, vytvoří prach, který je odebrán a vložkování komínu se již většinou může začít realizovat.


v závislosti na druhu použitého systému získáte i univerzální využití, což Vás zbavuje závislosti na jenom druhu paliva a nutnosti drahé rekonstrukce při výměně spotřebiče paliv

    Bezpečnost Vašeho bydlení je důležitá. Komín bývá právem označován plícemi domu. Pokud ale komínový průduch z jakýchkoli důvodů neodpovídá platným předpisům, přestavba je nevyhnutelná. Ve většině případů není zapotřebí nového komínu, plně postačí efektivní rekonstrukce komínu, která je pro Vás šetrnější po finanční stránce a svými vlastnostmi se plně vyrovná novému komínu. V takovém případě tedy přichází na řadu frézování a následné vložkování komínu pomocí moderních, vyhovujících a bezpečných materiálů. Bezpečné komínové vložky pak zajistí dobrý tah při jakémkoliv druhu použitého paliva, odolnost vůči nasákavosti a vlhkosti, čisté ovzduší bez kouřového zápachu spalin ve Vašem domě a také bezpečné připojení moderního spotřebiče.
    Netáhne vám komín? Vždy vám při přikládání vnikne trochu kouře zpět do místnosti? Objevují se na vašem komíně dehtové skvrny? Pořizujete nový spotřebič a nebo se chystáte na přechod k jinému palivu? Je čas na vložkování komínu, které patří k nejčastějším způsobům rekonstrukce.
    Vložkování komínů je nejpoužívanější způsob rekonstrukce komínů před připojením spotřebiče na kouřovou cestu, při přechodu na nový typ paliva, v případě, že váš komín má špatný tah nebo když v místnosti cítíte zápach spalin.
     Pravidelné revize komína je nutno provádět dle vyhlášky č.91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, minimálně v pravidelném intervalu třech měsíců v topné sezóně. Pro Vaši bezpečnost doporučujeme provádět pravidelné revize až 3x za rok, podle typu paliva a stavu komína.


Nerezové vložky (pevné a ohybné tzv. flexibilní hadice):

    Před samotnou realizací vložkování komínu provádíme zaměření a prohlídku komínovou kamerou, abychom zjistili více informací o technickém stavu komínu. Následně vám navrhneme nejlepší technické řešení a zajistíme výběr vhodné komínové vložky.
    Způsob, jak vyřešit problém s nefunkčním komínovým průduchem, je jeho vyvložkování. Nová vložka pomůže například, když proniká kondenzát skrz stěnu komínového pláště, při výměně druhu paliva, nebo když komínový průduch neodpovídá platným předpisům.


v místnosti je cítit zápach spalin

    Samozřejmostí jsou vložky a roury certifikované v souladu s pravidlami EU. Nezapomínejte však, že je třeba brát v potaz i další odpovídající normy. Pokud totiž budu vložkovat např. pomocí nerezové vložky, musím se řídit tabulkami z normy ČSN 73 4201. Abych mohl použít nějakou konkrétní vložku, je nutné mít na zřeteli konkrétní druh nerez oceli, ze kterého je vložka zhotovena, poněvadž tím je určena i tloušťka neboli síla stěny roury nebo kovové vložky. Zásadní roli pro určení správných parametrů hraje i druh použitého paliva. Dále bychom mohli určovat průměr vložky, od kterého se odvíjí komínový systém dílů apod. Jen ze správné volby nerez vložky vyplývá, že vložkování komínů je pro laika poměrně náročná záležitost, zatímco my se těmito záležitostmi zabýváme denně.
    Komínová vložka se do komína spouští shora bez bourání. Pro osazení tvarovek ( napojovací díl a tvarovka s dvířky) je třeba zhotovení montážních otvorů ve zdivu komínového tělesa. Osazení zbývající části ko. vložky se provádí shora bez bourání.
    Nejčastějším důvodem pro vložkování komínů jsou nově připojované spotřebiče, které mají odlišné požadavky na parametry vašeho stávajícího komínu. Zpravidla nové spotřebiče pracují efektivněji s velkým výkonem do topného systému. Díky tomu ale odvádí chladnější spaliny do komínu a tím dochází ke kondenzaci a dehtování spalin.


Plastové komínové vložky

    U starších objektů jsou stropní konstrukce provedeny většinou z nosných dřevěných trámů s rákosovým záklopem (hořlavé konstrukce). Při frézování komínového tělesa vznikají vlivem vysokých otáček komínové frézy vibrace, které mohou vydrolit spáry mezi cihlami komína nebo dokonce uvolnit celou cihlu. Pokud se to stane ve stropním prostupu, kde se nacházejí hořlavé konstrukce, dojde k narušení požární bezpečnosti objektu. Pokud se tento problém neodhalí při samotném zaměření, frézování nebo vložkování, dojde k přenosu tepla a vznícení hořlavé konstrukce! Nutné je důkladné izolování těchto prostupů a všech hořlavých konstrukcí.
    Další nevýhodou je také nutnost při použití keramické vložky, vyfrézování většího otvoru, a s tím spojená i vyšší cena celkové rekonstrukce komínu. Keramické vložky nejsou na rozdíl od vložek nerezových tolik odolné proti teplotním šokům, zejména při rychlejším zátopu u spotřebičů na pevná paliva. Déle trvá celé prohřátí spalinové cesty na provozní teplotu. Častěji dochází k zadehtování.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00