Jak na věc


věcné břemeno doživotní užívání

Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    pokud již Vám bylo doručeno oznámení o zahájení exekučního řízení, tak s nemovitostí již dále nesmíte nakládat (prodat, zatížit zástavním právem nebo věcným břemenem). Pokud byste tak přesto učiila, nebylo by toto jednání platné, pokud by exekutor, věřitel nebo oprávněný vznesl námitku neplatnosti.
    Dobrý den,prosím,v roce 2011 uzavřel manžel - prodávající- se synem-kupující- Kupní smlouvu na pozemek.Na tomto pozemku byl postaven RD zatížený hypotékou,kterou platí manžel.V katastru nemovitostí je uveden syn.Je možné a jakým způsobem doplnit K.smlouvu o věcné břemeno práva na dožití /nás rodičů/ a je dodatek vázán řádným splacením hypotéky / v březnu 2017/? Syn v RD nebydlí. Velice děkuji
    Nicméně Vám dopručujeme to předem zkonzultovat s bankou, u které máte hypoteční úvěr, jelikož v podmínkách při jeho zřízení mohl být stanoven zákaz převodu nemovité věci bez jejího souhlasu a v případě porušení by mohla být sankce, smluvní pokuta v řádech několika tisíc.
    Domníváme se však, že by užívání mělo být ve stejném rozsahu jako při zřizení věcného břemene (např. pokud jste se dohodli, že budete užívat 2 místnosti, tak si po svatbě nemůžete nárokovat další).


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    Dobrý den, před několika lety jsem nabyla majetek darovací smlouvou od mojí babičky s tím, že jí a dědovi bude dům sloužit na dožití. Stejně tak i mému otci, s kterým nemáme zrovna dobré vztahy, je zadlužený, alkoholik...poslední dobou se ohání tím, že to má u nás na dožití a že se k nám hodlá nastěhovat s přítelkyní, která je také alkoholička, až moje babička umře. Tuto "větu - na dožití" mám pouze v darovací smlouvě a v katastru nemovitostí nemám zanesené žádné věcné břemeno na dožití. Dá se nějak vyhnout tomu, aby si dělal otec na společné bydlení nárok? Musím ho k sobě nastěhovat? Nebo mu tu držet nějakou místnost? Momentálně bydlí se svojí přítelkyní v jejim bytě a na mé nemovitosti se ničím nepodílí, např. ani pomoc s se dřevem na zimu, i když tu bydlí jeho matka. Děkuji za Vaši radu. Ceeova
    do katastru nemovitostí lze zapsat věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti pro Vaše oba rodiče vzkniklého na základě darovací smlouvy. Je nutné podat návrh na vklad věcného břemene. Darovací smlouva musí mít úředně ověřené podpisy. Návrh na vklad věcného břemene musí být podepsán (oběma stranami), nemusí být úředně ověřen, poplatek za návrh činí 1.000,- Kč.
    je možné využít vzor smlouvy o zřízení služebnosti užívání podle nového občanského zákoníku, který je k dispozici zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/vzory-smluv-a-podani/smlouva-o-zrizeni-sluzebnosti-uzivani.
    Jistě Vám poradí více notář, který bude dědické řízení vyřizovat, či notář, který sepsal závěť.
    bylo by možné sepstat smlouvu na doživotní bezplatné užívání ( to by ovšem nepřešlo na Vaše dědice), vzor najdete zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/vzory-smluv-a-podani/smlouva-o-zrizeni-sluzebnosti-uzivani. A zapsat toto právo do katatstru nemovitostí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00