Jak na věc


výdejna bezvasport brno

Výdejna parkovacích oprávnění

    Závěrečná ustanovení S řádem školní jídelny jsou strávníci, v případě dětí a žáků jejich zákonní zástupci, seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve vestibulu u školní jídelny, na jednotlivých výdejních místech a na webových stránkách školy. Seznámení s řádem školní jídelny prokazatelně stvrzují svým podpisem na přihlášce ke stravování. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Provozním řádu“ výdejny, dále pokynu ředitele školy, vedoucí školní jídelny a dohlížejících ve školní jídelně.
    Výdej obědů Výdejní doba pro žáky a zaměstnance 11.15 – 13.45 Výdejní doba pro cizí strávníky 11.30 – 12.30 Žákům je zakázáno vynášet jakékoli jídlo a nádobí, s výjimkou balených potravin, z prostor ŠJ. Výdej oběda do jídlonosiče je povolen žákům pouze v případě, má-li se zabezpečit stravování žáka v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit.
    Osobní údaje školní jídelna zpracovává podle nařízení EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů, a směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů.
    Pravidla chování Školní jídelna poskytuje stravování dětem, žákům za předpokladu, že jsou splněna pravidla vnitřního řádu školní jídelny a strávníci dbají pokynů zaměstnanců kuchyně a dozoru v jídelně.


Školní řád pro školní rok 2018/2019

    Výhody intuitivní a jednoduché ovládání aplikace snadná distribuce a správa klienta – výdejna je zpracována jako webová aplikace možnost vydávání a správy plně elektronických oprávnění možnost tisku dokumentů z nastavených šablon široká škála notifikací držitelům oprávnění ověření dat v ISZR integrace na ERP, případně další IS organizace
    Aplikace Výdejna parkovacích oprávnění  podporuje kompletní proces evidence a zpracování žádostí o parkovací oprávnění.  Tyto služby jsou dostupné občanům prostřednictvím portálu občana online, nebo jako součást projektů Smart City.
    Školní parlament vyhlašuje pro týmy žáků celoroční soutěž na téma Čechy napříč staletími. Pravidla soutěže a otázky prvního kola naleznete v sekci škola podsložka školní parlament (odkaz zde). Všem přejeme hodně úspěchů v soutěži a parlamentu děkujeme za organizaci této soutěže.
    Aplikace umožňuje evidenci, podání a vyřízení elektronických žádostí zaslaných prostřednictvím portálu občana, stejně tak žádostí podaných osobně. Dále umožňuje vlastní registraci uživatele pro přístup k portálu občana.


Aplikace Výdejna zajišťuje zpracování žádostí o vydání a změnu dlouhodobých oprávnění k parkování na pozemních komunikacích, nebo parkovacích domech, případně povolení k vjezdu

    Přehled hlavních částí systému evidence žádostí o vydání či změnu dlouhodobých parkovacích oprávnění zpracování jednotlivých žádostí o vydání či změnu dlouhodobých parkovacích oprávnění vydání příslušných dokladů a tisk dokumentů tvořených ze šablon tisk parkovacích karet zápis povolení na magnetické, nebo čipové karty správa uživatelů portálového řešení
    Projektový den Od pravěku k republice pro žáky 1. stupně. Ke zhlédnutí fotografie z exkurze Muzeum řemesel v Letohradě (odkaz zde), z exkurze Soubor lidových staveb - Veselý Kopec (odkaz zde).
    Aktualizováné informace k přijímacímu řízení na střední školy pro žáky 9. tříd (odkaz zde) a informace k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia pro žáky 5. tříd (odkaz zde).
    Žákyně 9. tříd se zúčastnily Zdravohrátek „Šifra mistra Leonarda“, které organizovala Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Bližší informace a foto zde.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00