Jak na věc


výuka klavíru praha

ANGLIČTINA - ONLINE INDIVIDUÁLNĚ

    Žáci se postupně učí pracovat s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, vytvářejí prezentace, jednoduché databáze. Pracují s rastrovou i vektorovou grafikou, upravují fotografie, seznamují se s tvorbou webových stránek, se základy programování, například prostřednictvím programu Baltík. Učí se vyhledávat nejrůznější informace, ověřovat si jejich důvěryhodnost, posoudit je a zpracovat. Seznamují se s netiketou, čili s pravidly a zásadami, které bychom měli dodržovat v internetovém světě. Směřujeme k správnému chápání a užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Žáci v hodinách pracují samostatně, ve dvojicích či větších skupinách.
    Pro dospěláky je připraven pohodový kurz English for You a kurz obchodní angličtiny Fit for Business. Kurz English for You nabízí až 8 let souvislé výuky a i zde se řídíme tím, že výuka angličtiny musí být především zábava. Na hodinách hrají studenti opět různé hry a jsou nenásilně postrkováni do volného projevu. Kurz Fit for Business je pro všechny, kteří potřebují používat angličtinu v každodenní práci a je určený pro pokročilé studenty. Nabízíme i výuku pro seniory, kde jsou lekce vedeny v pomalém a uvolněném duchu. Angličtina pro dospělé


Ceny jsou již konečné. Učební materiály od nás dostanete ZDARMA.

    Rychlost a lehkost, s jakou studenti vstřebávají a ukládají slovíčka a gramatickou strukturu jazyka, bere dech. Studenti jsou schopni vstřebat jazyk lehce. Vystavit dítě cizímu jazyku v časném věku je skvělou volbou. Učit se anglicky s metodou Mortimerem – rytířem ze středověku – a jeho kamarády je zábavné. Výuka je postavena tak, aby se v dítěti postupně budovalo sebevědomí. Mortimer učí anglicky metodou mateřského jazyka – skrze všechny smysly, hry, písničky a cvičení, malování a především se spoustou legrace. Hlavní důraz je dáván na porozumění a volný projev. Angličtina pro děti
    Registrovat na výuku se můžete denně na jakémkoli prodejním místě SKOL MAX nebo předem online přes www.gopass.cz  nebo naše rezervační oddělení na rezervace@skiareal.cz .
    V prosinci 2015 se na naší škole konal další ročník školního kola Anglické olympiády. Olympiády se zúčastnilo letos 62 žáků z 7. až 9. ročníků. Olympiáda byla zaměřena především na konverzační dovednosti. Na prvních místech se umístili za sedmý ročník Laura Jakšič, Petr Batěk, Matůšková Karolína a Lea Jakšič, za osmý a devátý ročník to byli Jana Dvořáčková, William Poppy, Markéta Němcová a Karolína Benedíková. Reprezentovat naši školu v obvodním kole byla vyslána Jana Dvořáčková a Lea Jakšič. Gratulujeme všem, kteří našli odvahu a ukázali, jak dovedou angličtinu používat v praxi.
    V červnu letošního roku proběhl druhý ročník soutěže pro žáky třetích ročníků o nejzdatnějšího mluvčího. Žáci řešili různé úkoly související s obsahem výuky angličtiny od prvního do třetího ročníku pojaté zábavnou a hravou formou.


Projektový den angličtina - nakupování

    Pro žáky byla také zorganizována netradiční návštěva divadelního představení v angličtině. Zúčastnili se ho žáci 2., 3., 4., 8. a 9. ročníků. Pro menší děti jsme zorganizovali divadlo Azyzah ve školní tělocvičně, starší navštívili Divadlo Reduta v Praze.


ROZVRH KURZŮ ANGLIČTINY V SEMESTRU

    Theatre that makes the English language a fun learning experience!Na podzim 2015 se 2., 3., 4., 5. ročníky naší školy zúčastnily interaktivního divadelního představení v angličtině. Divadelní soubor Azyzah pro naše žáky představil svůj program v naší tělocvičně.Pro druhé třídy to bylo představení Lost in the Land of Twirls.Je to interaktivní show zaměřená na výuku základní angličtiny skrz hudbu a písničky. V tomto jedinečném dobrodružství hledá Kiki cestu domů. Potřebuje pomoc žáků, aby jí pomohli vyřešit různé úkoly. Cestou potkávají různé postavy a plní zajímavé úkoly.Pro třetí ročníky to bylo představení Green Eggs& Ham.Jedná se o interaktivní představení k výuce angličtiny podle známé dětské knížky od Dr. Seusse. Tento příběh je založen na rýmech.Čtvrté a páté ročníky se podívaly na představení Fun Fair Murder Mystery.Jde o interaktivní show, kde pan Suits a Kikiřeší různá dobrodružství, v nichž vystupují postavy jako Vlk, Vampír a další a děti pomáhají vyřešit řadu záhad. Během té
    Naše škola není primárně zaměřena na výuku angličtiny. Nabízíme spíše individuální výuku ANGLIČTINY na všech úrovních znalostí i s odborným zaměřením pro vás, kteří nemůžete docházet na pravidelnou výuku, nebo preferujete individuální výuku. Platí se po blocích 10 lekcí 60 nebo 90 minut dlouhých.
    Individuální výuka ANGLIČTINY ONLINE na všech úrovních znalostí pro vás, kdo nemůžete docházet na výuku do jazykové školy - studovat můžete kdykoliv a odkudkoliv z ČR, Slovenska i celého světa v rozsahu a intenzitě podle vašich časových možností.


Naučíme Vás anglicky za jeden víkend

    Na naší základní škole i letos probíhal jeden týden Projekt Svět, jenž v podobné formě probíhá také v Rakousku, Maďarsku či Polsku. Týden aktivit spojených s teoretickými informacemi o uvedených zemích i s gastronomickými ukázkami a možností využití komunikativních dovedností žáků za dokonalé spolupráce s vyučujícími angličtiny, zeměpisu i dalšími se ukázal jako atraktivní způsob přirozeného zapojení žáků do komunikace v angličtině s příslušníky cizích národů. Žáci čtvrtých a vyšších tříd naší školy měli opět možnost seznámit se osobně se 7 vysokoškolskými studenty z různých zemí světa. Letos nás navštívili studenti z Taiwanu, Číny, Kanady, Ukrajina, Gruzie, Kolumbie. Každý z nich představil svou zemi z různých pohledů – z hlediska sociální, ekonomické, politické, demografické a kulturní situace. Během týdne prezentací a různých aktivit se žáci seznámili neobvyklou a zábavnou formou se životem a zvyky v jiných zemích. Tak jako loni se naučili zpívat národní písničku, ochutnali tradiční
    Přelom října a začátek listopadu jsem s třídou 4.C věnovala pečlivé přípravě projektového vyučování - Shopping. S žáky jsme si připravili bohatou slovní zásobu, naučili jsme se, jak správně vést rozhovor v obchodě, reagovat při nakupování. Žáci z domova přinesli velké množství obalů od potravin, drogistického zboží, plastové ovoce a zeleninu, dokonce obaly od Lega, dětské pokladničky, dětské peníze, slevové knížky a samozřejmě i dětské platební karty... To aby iluze obchodu byla dokonalá. Ve třídě jsme měli tři specializované obchody s velmi ochotnými prodavači a neodbytnými nakupujícími (žáci se střídali v obou rolích). Všem se práce dařila, do hry se opravdu vžili. Nakonec jsme si ještě stihli týmově zasoutěžit, kdo si pamatuje nejvíce zboží, které bylo v prodeji a také ho správně umí napsat. Hodina to byla velmi přínosná, zábavná a pohodová. Žákům se ani nechtělo končit s angličtinou...


Objednejte nyní jeden z výhodných balíčků

    Ve škole fungují tři počítačové učebny, v každé je dvacet čtyři počítačů. V učebnách probíhá výuka informatiky na 1. i 2. stupni, výuka předmětu psaní všemi deseti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00