Jak na věc


výpadek televizního vysílače

Televizní vysílání můžete přijímat bezplatně

    Urychlený přechod z televizního vysílání ve standardu DVB-T na standard DVB-T2 je důsledkem nárůstu „provozu“ v mobilních sítích a tlaku mobilních operátorů, kteří si vymohli uvolnění části kmitočtového pásma, v němž se nyní provozuje televizní vysílání, pro potřeby mobilních služeb, především pak vysokorychlostního připojení k internetu. Tento požadavek na sklonku roku 2015 potvrdila Světová radiokomunikační konference, ale zároveň rozhodla o tom, že televizní vysílání získá po přechodu na nový standard DVB-T2 garanci stabilního provozu minimálně do roku 2030.
    Diváci nakonec o rozhovor s Lexou nepřišli. TA3 jej zopakovala půl hodiny po výpadku a poté ještě druhý den dopoledne. Podle Šámala se ale nadále zabývá otázkou, zda šlo skutečně o shodu náhod. „Volali mi lidé, proč nevysíláme, a já jsem jim nedokázal odpovědět. Navíc, pokud byl jeden výpadek, může jich přijít i více.“ Za Lexova vedení se slovenská tajná služba podílela na odvlečení syna tehdejšího prezidenta Michala Kováče do Rakouska, a vyvíjela nátlak na opoziční novináře. Po pádu poslední Mečiarovy vlády Lexa čelil policejnímu vyšetřování, před kterým v roce 1999 uprchnul do Jihoafrické republiky. Tam byl letos v létě zadržen a z důvodu ilegálního pobytu deportován zpět na Slovensko.


Výhody pozemního TV vysílání a DVB-T2

    Před samotnou výstavbou radiokomunikačního střediska Lysá hora byla na vrchol vybudována příjezdová komunikace s asfaltovým povrchem z Krásné-Papežova v délce 8,7 km. Zároveň byl uložen i přívodní vysokonapěťový kabel pro energetickou přípojku . Stavbu podle projektu pražského architekta Trnky realizoval stavební podnik VOKD Ostrava. Stavební dělníci byli ubytováni v k tomuto účelu zřízené ubytovně Bučina, která byla postavena na místě vyhořelé turistické chaty Slezský hrad. Tato byla po ukončení stavby vysílače předána Beskydským hotelům a restauracím a dodnes je v této budově provozována restaurace.
    Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu.
    Společnost České Radiokomunikace a.s. nenese odpovědnost za jakoukoli následnou nekompatibilitu dotčeného zařízení způsobenou zejména změnou firmware či změnou jakýchkoli dalších parametrů zařízení nebo jakékoli problémy s příjmem terestrického televizního signálu.


Rádio Wave vysílá ve vizuální podobě v platformě O2 TV

    Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností RadiaCZ s.r.o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.
    Správcem Vašich osobních údajů je společnost RadiaCZ s.r.o., se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2, IČ: 06533434, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 283817 (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.


RadioProjekt 2018: Radiožurnál ztratil posluchače, Impuls je získal

    Lexa v rozhovoru pro TA3 řekl, že ze Slovenska neutekl, ale odcestoval ze zdravotních důvodů. K odjezdu ze země podle svých slov využil normální hraniční přechod. Obnovení svého trestního stíhání Lexa neuznává, neboť se na ně vztahuje amnestie z roku 1998, kterou mu v době zastupování prezidenta udělil tehdejší premiér a předseda HZDS Vladimír Mečiar. Od roku 1998 je Lexa poslancem slovenského parlamentu, a do konce příštího týdne, kdy se na Slovensku uskuteční řádné parlamentní volby, by tedy měl požívat poslanecké imunity. Té ho ale parlament už jednou zbavil. Slovenská policie nyní Lexu vyšetřuje na svobodě.
    Určité vysvětlení nabízí technický manažer TA3 Alexander Kováč, podle něhož se výpadek týkal pouze bratislavských kabelových rozvodů. V úterý večer, kdy TA3 navštívil Ivan Lexa, se nad Bratislavou prohnala neobvykle silná bouře, která nejvíce zuřila nad budovou Slovenské televize v Mlynské dolině. Odtud TA3 prostřednictvím firmy Telenor šíří svůj signál do kabelových rozvodů ve slovenské metropoli. (terestricky TA3 nevysílá). „Údajně to bylo jen v Bratislavě. Řekli nám, že byla strašná bouřka nad STV, přes kterou vysíláme. Na Kamzíku (bratislavský televizní vysílač, pozn. RadioTV) signál byl, ale do STV se už nedostal,“ řekl Pravdě Kováč.
    Proces certifikace slouží k zajištění co největšího počtu funkčních zařízení pro příjem DVB-T2. U zařízení opatřených logem byl ověřen příjem DVB-T2 nezávislými testy.


Přečtěte si a seznamte se prosím s informací, jak probíhá zpracování osobních údajů:

    V letech 2010 a 2011 bylo televizní vysílání z Lysé hory digitalizováno, zprovozněny byly vysílače dvou digitálních sítí - multiplexů č. 1 a 2 vysílajících v SD rozlišení devět televizních programů. Před zprovoznění digitálních vysílačů byl na jaře roku 2010 pomocí jeřábu vyměněn vysílací anténní systém.


Hitrádio City v sobotu rozsvítilo Prahu a předalo šek s rekordní částkou

    Majitelem a provozovatelem objektu je akciová společnost České Radiokomunikace, jako nástupnická organizace Správy radiokomunikací Praha. Objekt je trvale obsluhován. Popis objektu Budova Radiokomunikačního objektu stojí východně od vrcholu Lysé hory v nadmořské výšce 1313 m. Její výška je 78 m. Je tvořena třemi navzájem spojenými částmi. Hlavní část, tzv. objekt "A", je šestipodlažní budova kosočtverečného půdorysu, do jejíž střechy je vetknut ocelový tubus s otevřeným anténním nosičem vysílajícím devět programů dvou digitálních sítí. V této části budovy jsou umístěna veškerá technologická zařízení s anténními jednotkami na ochozech 3. a 4. podlaží. Některé prostory tohoto objektu jsou pronajímány. Z jihovýchodu je k hlavní budově připojeno dvoupodlažní energetické křídlo,tzv.objekt "B" s VN transformátory a VN/NN rozvodnou. Poslední částí je podzemní východní křídlo-objekt "C", v němž jsou uloženy náhradní zdroje energie-dieselagregáty, které zajišťují napájení objektu v případě výpa
    Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost RadiaCZ s.r.o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce.
    Úterní rozhovor TA3 s bývalým šéfem Slovenské informační služby Ivanem Lexou přerušil výpadek obrazu, který trval po celou dobu interview. Šéfredaktor Zdeněk Šámal si tuto shodu náhod nedokáže vysvětlit.


Poslechovost rádií

    Samotná stavba vysílače byla dokončena na začátku osmdesátých let minulého století. Pravidelné televizní vysílání druhého programu ČST bylo zahájeno na přiděleném 37.kanále v pásmu UHF 1.března 1980 klystronovým vysílačem TV 20/4D o výkonu 20 kW, vyrobeném v Tesle Hloubětín. Tímto zařízením se televizní signál, dnes již je to první program veřejnoprávní televize, šířil do října 2003, kdy byl nahrazen polovodičovým vysílačem německé firmy Rohde/Schwarz. Od roku 1988 byl vysílán z Lysé hory i tehdejší první program Československé televize (dnes TV Nova) na 52.kanále v pásmu UHF maďarským vysílačem GK 80 výkonem 60W. Toto zařízení bylo dvakrát obměněno a dnes je šířen tento signál výkonem 90W vysílačem slovinské firmy Elrad.
    Z historie V druhé polovině sedmdesátých let 20.století se začala budovat síť vysílačů druhého programu Československé televize.Tehdejší monopolní provozovatel televizního a rozhlasového vysílání Správa radiokomunikací Praha rozhodl, že druhý televizní program bude šířen i z beskydské Lysé hory.
    K přirozené obměně televizorů v českých domácnostech dochází v průměru jednou za šest let, takže i opozdilci, kteří ponechají nákup přijímače DVB-T2 na poslední chvíli před plánovaným vypínáním dnešního digitálního vysílání DVB-T v roce 2020, využijí nový televizor po celou dobu jeho životnosti.
    Mimo výše uvedených vysílačů je dnes v objektu značné množství přenosové radioreléové techniky a jiného radiokomunikačního zařízení, pracující převážně již v digitálním režimu, které vlastní různé společnosti.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru radiotv.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na helpdesk@radia.cz. Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb.
    Diváci slovenské zpravodajské televize TA3, kteří chtěli v úterý večer sledovat živý rozhovor s bývalým ředitelem Slovenské informační služby Ivanem Lexou, měli smůlu. Tedy alespoň v Bratislavě, kde signál TA3 vypadnul těsně před začátkem interview a naskočil až po jeho konci. Ostaní televize podobný problém nezaznamenaly. „Po pravdě řečeno, otázku, co se vlastně stalo, si klademe také,“ řekl deníku Pravda šéfredaktor TA3 Zdeněk Šámal. „Je to sakramentsky zvláštní náhoda, že právě minutu před televizně i divácky tak exponovaným pořadem signál vypadne a naskočí až po něm. Děsím se, co to mohlo způsobit.“
    Co to znamená? Po spuštění definitivních sítí pro zemské digitální televizní vysílání nové generace DVB-T2 se na televizním vysílání nebude minimálně do roku 2030 nic měnit. Divákům to dává jistotu, že pokud si například v roce 2017 pořídí nový televizor schopný přijímat signál ve standardu DVB-T2, nebudou jej muset minimálně do roku 2030 měnit ani si k němu dokupovat set-top-box.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00