Jak na věc


vápenatá hnojiva

AGRO CS přispívá ke snížení uhlíkové stopy!

    Při povrchové aplikaci je  třeba počítat s tím , že  v případě nezapravení a dlouhodobého sucha se kousky vápna nerozpustí a  vlivem vzdušného CO2 se přeměňují zpět na CaCO3 a tím se zpomalí jeho účinek.
    Ideální období na aplikaci je těsně před deštěm, kdy za deště do jde k rychlému vyhašení a zároveň smytí z porostu a také k vsáknutí do půdního profilu.
    Křídové vápence mají vysokou reaktivitu blížící se páleným vápnům, a tak je jejich účinek rychlejší než u klasických vápenců ale zároveň je tento účinek kratší.
    V následujícím grafu lze vysledovat vliv velikosti částic na hodnotu pH z hlediska rychlosti – jak je patrné z grafu- při vápnění drcenými vápenci se zastoupením více frakcí se vzájemný účinek jednotlivých frakcí doplňuje a navazuje na sebe.
    Aplikovatelné jednoroční dávky mohou  nahradit klasické udržovací vápnění pouze v případě každoroční aplikace ale neekonomicky 3 – 5 násobně dráže.
    Jako jediná forma vápence obsahuje kromě CaCO3, MgCO3 , S a   zbytkový dusík ( kyanamid a a amidický dusík ) a   v posledních letech velmi oblíbený inhibitor nitrifikace – DIDIN.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Podle naší zkušenosti a výsledků pokusů jenom vlastní úprava pH většinou nic neřeší- je nutné přistoupit k provzdušňování, odvodňování, mechanické likvidaci, přísevům a podpory růstu kulturních druhů trav a to všechno je dlouhodobý proces. V tomto případě nám také jednorázová aplikace křídového vápence nepomůže.
    Pálené vápno obsahuje 80 – 90 % vápna ve formě kysličníku. Hašením přechází v hydrát vápenatý a v půdě se přeměňuje na uhličitany. V zahradnictví používáme k vápnění takřka jen vápna hašeného, a to v dávce 15 – 25 q na 1 ha po 3 – 4 letech.
    Popis: Nabízíme velice široký sortiment vápenatých hnojiv.Mleté vápence,granulovaná vápenatá hnojiva,kusové vápno aj. Na základě vašich požadavků vám připravíme cenovou nabídku vč. doprovodných služeb konzultace,rozbor půdy,dopravy,kvalitnitní aplikace.
    Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <cite> <code> <del datetime=> <em> <i> <q cite=> <strike> <strong>
    Toto hnojivo je velmi vhodné pro krátkodobější udržovací vápnění, zejména při technologické tísni v přípravě a při nemožnosti využití klasického vápnění- např. jarní aplikace do jarních ječmenů, před řepky  atd.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00