Jak na věc


uschovna zavazadel praha hlavní nádraží praha

zásilka byla stažena 30 krát.potřebuji navýšit počty stažení.

    Po zaslání kódu na uvedené číslo Vám přijde na mobil SMS s kódem. Vložte jej do příslušné kolonky ve formuláři. Odchozí SMS je zpoplatněna dle Vašeho tarifu u mobilního operátora. Příchozí SMS je zpoplatněna částkou podle výše uvedeného ceníku. Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
    Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Serveru a jeho Služeb. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:
    Server je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software, sloužící pro zajištění přístupu ke Službě ze strany Uživatelů, a to zejména prostřednictvím domény uschovna.cz.
    Služba poskytovaná na Serveru není službou trvalé zálohy informací a/nebo dat. Uživatel je odpovědný za vlastní zálohování nahraných souborů, a to na své vlastní náklady. Poskytovatel nezaručuje, že jakákoli Zásilka či její část nebude poškozena či smazána. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou Zásilky či její části.
    Uživatel je odpovědný za Uživatelský obsah. Umístěním Zásilky na Server se Uživatel nezbavuje jakéhokoli práva k nahraným souborům a je oprávněn s nimi disponovat v souladu s těmito Podmínkami.


chci poslat najednou víc než 25 GB?

    Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Server, jakož i poskytované Služby, jejich rozsah a Podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele.
    Služba je soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli spočívajících zejména v ukládání informací poskytnutých Uživatelem a jejich následné stahování (download) Uživateli.
    Můžete sami ověřit, jestli je zásilka stále dostupná, nebo zda již byla smazána. Prostě klikněte na adresu zásilky. Je-li zásilka stále dostupná, budete automaticky vyzvání k úhradě příslušné částky. 40 Kč (platba online) nebo 50 Kč (platba SMS). Zásilka bude pak tři dny znovu dostupná.Jestliže se výzva k uhrazení poplatku neobjeví, byla zásilka odstraněna i ze záložního serveru a nelze ji obnovit.
    Nejprve vyberte soubory, které chcete poslat. Vyplňte vše potřebné a odešlete. Po úspěšném uložení na server vás vyzveme k zaplacení. Platit můžete pomocí SMS nebo online. Ihned po platbě bude příjemcům odeslán e-mail s informací o uložení zásilky.


soubor byl stažen 30 krát.potřebuji navýšit počty stažení.

    Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené se službami poskytovanými Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby. Převod nebo přechod práv a povinností Uživatele a Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnosti těchto Podmínek.
    Vyberte soubory, které chcete poslat. Vyplňte vše potřebné a zaškrtněte volbu „PREMIUM zásilka“. Pak klikněte na Odeslat. Po úspěšném uložení na server vás vyzveme k platbě. Platit můžete pomocí SMS nebo online. Ihned po platbě bude příjemcům odeslán e-mail s informací o uložení zásilky.
    Po odeslání zásilky se vám zobrazí výzva k zaplacení. Pokud chcete zaplatit on-line kreditní kartou nebo bankovním převodem, můžete si vybrat z nabízených možností. Stačí pouze kliknout na vámi preferovaný způsob.
    Posílejte zdarma až 25 GB fotek, videí nebo čehokoliv si vzpomenete. Zůstanou u nás online k vyzvednutí po dobu 14 dní. A kolikrát je můžete stáhnout? Každý příjemce obdrží svůj vlastní link, ze kterého si je může stáhnout 30 krát. Link obdržíte i vy, jako odesílatel.
    Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Uživatelský obsah umístit na Server. V případě, že Uživatel umožní jeho sdílení, prohlašuje rovněž, že je oprávněn takový Uživatelský obsah sdílet.


práva a povinnosti Poskytovatele

    Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
    Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
    Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, či jinak omezit dostupnost jakékoli nahrané Zásilky či její části, a to zejména dozví-li se Poskytovatel o protiprávnosti obsahu nahraného souboru.
    Pokud byla zásilka stažena 30 krát, došlo k vyčerpání standardního počtu stažení. Při pokusu o další stažení budete vyzváni k úhradě příslušné částky. 40 Kč (platba online) nebo 50 Kč (platba SMS). Po zaplacení bude zásilka dostupná následujících 24 hodin.
    Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem. Uživatel toto riziko akceptuje.


25 GB je málo? nebo potřebujete větší počet stažení?pošlete PREMIUM zásilku

    Pokud byl vyčerpán počet stažení u souboru v zásilce, která obsahuje více než jeden soubor, budete rovněž vyzváni k úhradě příslušné částky (viz výše). Po zaplacení budou následujících 24 hodin dostupné všechny soubory v zásilce.
    Osobní údaje jsou ve vztahu k Uživateli zpracovávány v rozsahu nutném pro poskytnutí Služby, a to za účelem poskytování Služeb a komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem, v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Součástí e-mailu zaslaného Poskytovatelem Uživateli může být reklamní sdělení Poskytovatele nebo třetích stran. E-mailové adresy nebudou poskytnuty třetí straně.
    Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“) třetích stran. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno a e-mailovou adresu) o návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby. Další informace o těchto postupech nalezne Uživatel ZDE, včetně návodu, jak těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů.


uživatelé a rozsah poskytovaných Služeb

    Zásilky jsou veškeré soubory uložené Uživatelem na Server. Zásilky jsou Poskytovatelem uloženy na úložném prostoru Serveru. Každá zásilka je jednoznačně identifikovatelná přes svou unikátní adresu URL.
    Spartak Rokytnice se zabývá nabídkou služeb pro vyznavače aktivního odpočinku a to jak pro jednotlivce, tak pro rodiny s dětmi či organizované zájezdy.
    Platby on-line technicky zajišťuje ThePay s. r. o., www.thepay.cz. Návod na použití platební brány je dostupný ZDE.Technická podpora na info@thepay.cz.
    Po odeslání zásilky se vám zobrazí výzva k zaplacení. Pokud chcete platit pomocí SMS, vyberte si platbu SMS. Podle výše ceny odešlete SMS v příslušném tvaru na číslo 90709. SMS s kódem zasílejte až po odeslání zásilky.
    Poskytovatel žádným způsobem nesleduje, neotevírá ani neanalyzuje nahrané Zásilky a jejich obsah. Tímto není dotčeno právo mazat Zásilky či jejich část dle těchto Podmínek.
    Vyberte soubory, vyplňte vše potřebné a zaškrtněte volbu „PREMIUM zásilka“. Pak klikněte na Odeslat. Po úspěšném uložení na server vás vyzveme k platbě. Platit můžete pomocí SMS nebo online. Ihned po platbě získáte odkaz na vaši zásilku.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00