Jak na věc


urazova tabulka pojistovny csob

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu

    Limity čerpání asistenčních služeb v tomto pojištění se sčítají s limity asistenčních služeb zahrnutých do hlavního pojištění.Tzn., sjednání pojištění asistenčních služeb NADSTANDARD navyšuje vždy limity asistence zahrnuté v hlavním pojištění (OPV) o hodnoty uvedené v části J DPP KPV.


Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    5 úrazy hrudníku, plic, srdce nebo jícnu Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené 072 lehkého stupně do 10 % 073 středního stupně do 20 % 074 těžkého stupně do 30 % Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu 075 jednostranné % 076 oboustranné % 077 Poruchy srdeční a cévní (pouze při přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce % 078 Píštěl jícnu 30 % Poúrazové zúžení jícnu 079 lehkého stupně do 10 % 080 středního stupně % 081 těžkého stupně % úrazy břicha a trávících orgánů 082 Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu % 083 Porušení funkce trávících orgánů podle stupně poruchy výživy % 084 Ztráta sleziny 15 % 085 Ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce do 15 % 086 Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí % Nedomykavost řitních svěračů 087 částečná do 20 % 088 úplná 60 % Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti 089 lehkého stupně do 10 % 090 středního stupně do 20 % 091 těžkého s
    Na druhém místě žebříčku skončila pojišťovna UNIQA. Jako jedna z mála pojišťoven například plní i za popáleniny kůže prvního stupně. Obávaným úrazem je i takzvaný whiplash syndrom, což je podvrtnutí krční páteře způsobené prudkým pohybem. Obyčejně se s ním setkáváme při haváriích motorových vozidel, typicky pokud dojde k nárazu zezadu. „UNIQA by v tomto případě plnila až dvojnásobek, než je běžné u většiny pojišťoven,“ říká Dušan Šídlo.


Nepojistitelné sporty a činnosti

    4 036 Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu), pro každé oko 5 % Traumatická porucha akomodace 037 jednostranná 5 8 % 038 oboustranná 3 5 % Lagoftalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný 039 jednostranný 5 10 % 040 oboustranný % Při hodnocení podle bodů 039 a 040 nelze současně hodnotit podle bodu 036. Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici 041 jednostranná 5 25 % 042 oboustranná % Poškození uší nebo porucha sluchu Ztráta boltce 043 jednoho boltce 10 % 044 obou boltců 15 % 045 Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce do 5 % 046 Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázaný jako přímý následek úrazu % 047 Deformace boltce (nelze oceňovat současně s kódy 010 až 012) do 10 % Nahluchlost jednostranná 048 lehkého stupně do 0 % 049 středního stupně do 5 % 050 těžkého stupně do 12 % Nahluchlost oboustrann


Rizikovými sporty se rozumí zejména

    11 úchylky přes 45 % se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchylky nelze současně započítávat relativní krácení DK. Hlezenný kloub 331 Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním 40 % Ztráta chodidla v Chopartově kloubu 332 s artrodézou hlezna 30 % 333 s pahýlem v plantární flexi 40 % 334 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním 25 % úplná ztuhlost hlezenného kloubu 335 v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe) do 30 % 336 v pravoúhlém postavení do 25 % 337 v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5 ) do 20 % Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu 338 lehkého stupně do 6 % 339 středního stupně do 12 % 340 těžkého stupně do 20 % 341 úplná ztráta pronace a supinace nohy 15 % 342 Omezení pronace a supinace nohy do 12 % 343 Viklavost hlezenného kloubu do 20 % 344 Plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy do 25 % 345 Chronický zánět kostní dřeně v oblasti tarsu a metars
    Úrazové pojištění slouží především jako zajištění pro vážné úrazy, které končí trvalými následky s tělesným poškozením vyšším než 10 procent. Součástí pojistek může být ale i krytí drobných úrazů, které se léčí třeba jen několik dnů či týdnů. „Zatímco smyslem pojištění trvalých následků úrazu je zajištění pro případ, že pojištěnec je dlouhodobě omezený v pracovní činnosti a je ohrožený jeho životní standard, u pojištění denního odškodného klienti očekávají především výplatu tzv. bolestného,“ říká Dušan Šídlo, pojistný analytik společnosti Broker Trust. Jak vyplynulo z porovnání existujících pojistných produktů, v nabídce na českém trhu existují v tomto ohledu výrazné rozdíly.


Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

    8 196 středního stupně vpravo do 15 % 197 středního stupně vlevo do 12,5 % 198 těžkého stupně vpravo do 20 % 199 těžkého stupně vlevo do 17 % Palec Ztráta koncového článku 200 vpravo 9 % 201 vlevo 7,5 % Ztráta palce se záprstní kostí 202 vpravo 25 % 203 vlevo 21 % Ztráta obou článků palce 204 vpravo 20 % 205 vlevo 20 % úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) 206 vpravo (krajní ohnutí) do 8 % 207 vlevo (krajní ohnutí) do 7 % 208 vpravo (v hyperextensi) do 7 % 209 vlevo (v hyperextensi) do 6 % úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) 210 vpravo do 6 % 211 vlevo do 5 % úplná ztuhlost základního kloubu palce 212 vpravo do 6 % 213 vlevo do 5 % úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) 214 vpravo do 9 % 215 vlevo do 7,5 % úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) 216 vpravo do 6 % 217 vlevo do 5 % Trvalé nás


Nechcete udělat nový design Rodiny.cz?

    7 Loketní kloub a předloktí úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a jim blízká postavení) 144 vpravo 30 % 145 vlevo 25 % úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (ohnutí v úhlu ) 146 vpravo 20 % 147 vlevo 16,5 % Omezení pohyblivosti loketního kloubu 148 lehkého stupně vpravo do 6 % 149 lehkého stupně vlevo do 5 % 150 středního stupně vpravo do 12 % 151 středního stupně vlevo do 10 % 152 těžkého stupně vpravo do 18 % 153 těžkého stupně vlevo do 15 % úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností převrácení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (v maximální pronaci nebo supinaci v krajním odvrácení nebo přivrácení) 154 vpravo 20 % 155 vlevo 16,5 % úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) 156 vpravo do 20 % 157 vlevo do 16 % Omezení přivrácení a odvrácení předloktí 158 lehkého stupně vpravo do
    Zdroj: Broker Trust, 1) platné pro smlouvy sjednané do 14. 10. 2016, od 15. 10. 2016 již platí nové připojištění bolestného, které nepožaduje určitou dobu léčení úrazu, ale pro vybrané úrazy je vyplacena uvedená paušální částka.


Denní odškodné. Která pojišťovna zaplatí nejvíc za drobné úrazy?

    9 Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí 1 3 cm 252 vpravo do 4 % 253 vlevo do 3,5 % Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí 3 4 cm 254 vpravo do 12 % 255 vlevo do 10 % Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí přes 4 cm 256 vpravo do 15 % 257 vlevo do 12,5 % Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci 258 vpravo do 1,5 % 259 vlevo do 1 % Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce 260 vpravo do 2,5 % 261 vlevo do 2 % Prostředník, prsteník, malík U bodů 262 až 271 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce podle bodů 272 až 277. Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstí 262 vpravo 9 % 263 vlevo 7,5 % Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu 264 vpravo 8 % 265 vlevo 6 % Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu 266 vpravo do 5 % 267 vlevo do 4 % Zt
    Pojištění se vztahuje na rizika Trvalé následky úrazu a smrt se základními limity 200 000,- Kč a denní odškodné s limitem 200,- Kč. Lze sjednat maximálně trojnásobek základních limitních částek. K dopravní nehodě musí být vždy přivolána policie ČR.
    Na třetím místě se umístila ČSOB Pojišťovna. Tato pojišťovna například nevylučuje častá poranění meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle. Rovněž umožňuje největší plnění pro případ natržení Achillovy šlachy.
    Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel pojištěnému z pojistné částky pro případ trvalých následků úrazu sjednané v pojistné smlouvě k datu úrazu tolik procent, kolika procentům odpovídá podle Oceňovací tabulky rozsah trvalých následků po jejich ustálení.


Porovnání cestovního pojištění online

    Pojistné produkty byly hodnoceny pomocí tzv. Ratingu úrazového plnění (RUP) společnosti Broker Trust. Ten se vypočítává na základě vzorku různých úrazů (aktuálně zahrnuje 35 úrazů, zejména pohmoždění, podvrtnutí, natažení svalů, řezné rány, popáleniny či méně vážné zlomeniny). Srovnává se, kolik jednotlivé pojišťovny za následky těchto zranění maximálně vyplatí. Pojišťovna, která by vyplatila v součtu za vzorek úrazů nejvíce, dostala hodnocení nejvyšší, a to sto procent. Pojišťovny, které by při léčení těchto úrazů vyplatily méně, dostaly v tomto ukazateli procento úměrně nižší.
    povinnost pojištěného uhradit odstupné (storno poplatek), v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu / smlouvy o cestovní službě před plánovaným odjezdem


Další možnosti připojištění cestovního pojištění ČSOB:

    12 Pomocné tabulky pro hodnocení trvalého poškození zraku Tabulka č. 1 Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti a optimální brýlové korekci TN Vizus 6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/160 0 Procenta plnění trvalých tělesných postižení 6/ / / / / / / / / / / Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity, a nastalo-li oslepnutí na toto oko, odškodňuje se výší 25 %. Tabulka č. 2 Plnění za trvalé následky při koncentrickém zúžení zorného pole stupeň zúžení jednoho oka obou očí stejně jednoho oka při slepotě druhého Procenta za trvalé následky k stupeň koncentrického zúžení k ke ke ke k k Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25 nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5, plní
    Právo na pojistné plnění za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu (denní odškodné) vzniká pojištěnému tehdy, jestliže utrpí úraz a doba nezbytného léčení doložená lékařským potvrzením dosáhne alespoň limitu plnění denního odškodného sjednaného v pojistné smlouvě k datu úrazu.
    Úrazové pojištění řidiče s doživotní rentou. Úrazové pojištění řidiče je sjednáno pro případ smrti následkem úrazu či trvalých následků úrazu. Pojištění se sjednává ve třech variantách Basic, Standard a VIP. Například řidiči ve věku 45 let, při sjednané variantě Standard, bude v případně nároku vyplácena doživotní renta ve výši 25 000,- Kč každý měsíc. V případě smrti úrazem v souvislosti s dopravní nehodou je vyplacena jednorázová částka 50 000,- Kč.


Úrazové pojištění přepravovaných osob

    Ostatní pojišťovny skončily v tomto ukazateli s výrazně větším rozestupem. Rozdíly ve vyplacených částkách jsou mnohdy výrazné. Například Česká pojišťovna nebo Generali pojišťovna vyplatí za ztrátu dvou zubů vnějším násilím až 21 000 korun (při sjednání denního odškodného ve výši 500 Kč), zatímco pojišťovna NN jen 7 000 korun. „Klienti si mohou zpravidla vybrat z nabízeného rozmezí denního odškodného. Platí ale, že čím vyšší částku si sjednají, tím vyšší pojistné budou platit,“ uvádí Dušan Šídlo.
     Úrazové pojištění řidiče zdarma Pojištění osobních věcí zdarma Asistenční služby nejen při havárii, ale i poruše vozidla Hradí se i škoda na vašem vozidle do limitu 10000Kč Benefit náhradního vozidla v limitu do 10 tis. Kč.
    Pojištění léčebných výloh je základní a nejdůležitější součástí cestovního pojištění. Cestovní pojištění ČSOB uhradí nezbytné léčebné výlohy vzniklé v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění, zejména:
    Byla-li úrazem způsobena pojištěnému smrt, která nastala nejpozději do tří let ode dne úrazu, vyplatí ČSOB Pojišťovna obmyšlenému pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu sjednanou v pojistné smlouvě k datu úrazu.


Připojištění CESTO komplet - za jedno pojistné celý balíček krytí:

    2 Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (TN) Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, poskytuje pojistné plnění za trvalé následky, které zanechal úraz podle podmínek sjednaných v pojistné smlouvě. Výši trvalých následků, které svým charakterem nevyžadují provedení ohodnocení trvalých následků smluvním lékařem (ztrátová poranění, jizvy, popáleniny...), je oprávněn stanovit odpovědný pracovník pojišťovny. Konečnou výši trvalých následků stanoví pojistitel (obvykle na základě ohodnocení trvalých následků provedeného smluvním lékařem). Rozdělení na lehké, střední a těžké omezení pohybu bude provedeno tak, že za lehké bude označeno omezení pohybu dosahující max. 1/3 fyziologického rozsahu pohybu. Za střední bude označeno omezení pohybu dosahující více než 1/3 a max. 2/3 fyziologického rozsahu pohybu. Za těžké bude označeno omezení pohybu dosahující více než 2/3 fyziologi


Připojištění asistence NADSTANDARD

    10 Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů 294 vpravo do 30 % 295 vlevo do 25 % Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně tenarového svalstva 296 vpravo do 15 % 297 vlevo do 12,5 % Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celého pletence pažního) 298 vpravo do 60 % 299 vlevo do 50 % úrazy dolních končetin Kyčelní kloub 300 Ztráta jedné DK v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem 60 % Pakloub stehenní kosti 301 v krčku nebo nekrosa hlavice 40 % 302 endoprotéza (mimo hodnocení omezení hybnosti v kloubu) 15 % 303 Chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu 25 % Absolutní zkrácení anatomické délky jedné DK 304 od 1 do 2 cm do 3 % 305 nad 2 do 4 cm do 5 % 306 nad 4 do 6 cm do 15 % 307 nad 6 cm do 25 % 308 Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo rotační), za každých 5 ú
    Pojištění se vztahuje na věci, které mají osoby přepravované vozidlem uvedeným v pojistné smlouvě na sobě nebo u sebe, nebo je dopravují na místě určeném pro přepravu zavazadel. Pojištění se vztahuje i na věci uložené v zaparkovaném vozidle, jsou-li tyto věci ve spojení s účelem cesty.Pojištění se sjednává s pevnou spoluúčastí ve výši 500 Kč.
    Srovnejte si cestovní pojištění všech pojišťoven. Stačí zadat několik údajů a uvidíte, kolik můžete za pojištění zaplatit. S internetovými sazbami můžete výrazně ušetřit!


ČSOB Pojišťovna, a.s. – povinné ručení

    Uvedené výsledky, kdy pouze tři pojišťovny plní i za méně průkazné úrazy, potvrzují současný trend v omezování plnění z vybraných diagnóz, které se v minulých letech nejvíce zneužívaly k pojistným podvodům. Většina pojišťoven se tedy rozhodla již dále nedotovat připojištění denního odškodného ostatními připojištěními a zaměřují se na opravdu vážná rizika. „Například pojišťovny Allianz a MetLife, které se umístily na prvních dvou příčkách v ukazateli RUP pro vážné úrazy, dopadly v tomto srovnání podstatně hůře. Na druhou stranu, smysl pojištění je v zajištění vážných případů, nikoli těch drobných, které člověk překoná bez větších finančních problémů, a proto by se lidé měli zaměřit především na pokrytí prvního typu zranění,“ dodává Dušan Šídlo ze společnosti Broker Trust
    Pojišťovny používají oceňovací tabulky, ve kterých je obvykle uveden maximální počet dní léčby, za který může být sjednaná dávka denního odškodného vyplacena. Pokud se zraněný léčí déle, pojišťovna zpravidla více peněz nevyplatí. Pokud je například sjednaná denní dávka ve smlouvě 300 korun a tabulková maximální doba léčení daného úrazu 20 dní, pojišťovna vyplatí nejvýše 6 000 korun.


Cestovní pojištění ČSOB Pojišťovny lze sjednat:

    3 úrazy hlavy a smyslových orgánů úplný defekt v klenbě lební v rozsahu 001 do 2 cm 2 do 5 % 002 nad 2 cm 2 do 10 cm 2 do 15 % 003 přes 10 cm 2 do 25 % 004 Lehké objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním zjištěné subjektivní potíže bez objektivního nálezu po těžkých zraněních hlavy 5 20 % 005 Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (podle stupně) % 006 Subjektivní potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu zjištěné lékařským pozorováním do 15 % Traumatická porucha lícního nervu 007 lehkého stupně do 10 % 008 těžkého stupně do 15 % 009 Traumatické poškození trojklanného nervu podle stupně 5 15 % Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost 010 lehkého stupně do 10 % 011 středního stupně do 20 % 012 těžkého stupně do 35 % 013 Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea) 15 % Poškození nosu nebo čichu 014 Ztráta hrotu nosu do 10 % Ztráta celého nosu 015 bez zúžení 15 % 016 se zúžení


Diskuze : Peníze a bydlení : Úřední okénko - pojištění

    6 Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce 110 lehkého stupně % 111 středního stupně % 112 těžkého stupně % Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů bez objektivních příznaků, avšak s trvalými subjektivními potížemi prokázanými lékařským pozorováním 113 lehkého stupně do 10 % 114 středního a těžkého stupně do 25 % úrazy pánve Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin nebo zlomenina kloubní jamky 115 u žen do 45 let % 116 u žen nad 45 let % 117 u mužů % úrazy horních končetin Uvedené hodnoty se vztahují na praváky, u leváků platí hodnocení opačné. Ramenní kloub Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem 118 vpravo 70 % 119 vlevo 65 % úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) 120 vpravo 35 % 121 vlevo 30 % úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení
    Vítězem v tomto srovnání je Česká pojišťovna. Její oceňovací tabulky pro denní odškodné jsou z pohledu maximální možné délky léčení nejvíce štědré.„Pojišťovna například plní i za natažení měkkých tkání (svalů a šlach končetin), které jsou velmi časté při sportování. Konkurenci poráží i v případě neoperativní (konzervativní léčby), a to například u poranění menisku či vymknutí ramenního kloubu,“ podotýká Dušan Šídlo.
    Pojištění pro případ náhlého poškození jakéhokoliv z okenních skel vozidla jakoukoliv nahodilou událostí.Pojištění se sjednává s pevnou spoluúčastí ve výši 500 Kč.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00