Jak na věc


určování slovních druhů

Klíč k určování hmyzích řádů - Emanuel Bartoš, Prof. Dr.

    Čížek lesní je dalším krmítkovým druhem a díky tomu jedním z nejčastěji kroužkovaných druhů našich pěvců. Podobně jako zvonek je i čížek druhem s výrazným pohlavním dimorfismem. Určování stáří je ale o něco složitější obzvlášť v případě atypických jedinců. A především jim ... POKRAČOVAT
    Letošní rok, nebo spíše loňský podzim, letošní zima a možná i brzké jaro jsou pro mnohé kroužkovatele ve znamení výjimečné invaze čečetek, které se objevily ve velkých počtech i v místech, kde léta nebyly pozorovány ani chytány. Například já jsem od ... POKRAČOVAT
    Key to Specify Insects Systems - Emanuel Bartos, Prof. Dr. Textbook for teachrs and also for laiks for fast decoding of insects. Main markers, inclusive juvenile specimens, anatomy, changes during development. 48 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 56 pages - 2 MB.
    Klíč k určování pohlaví a stáří evropských kachen byl publikován v roce 2014 francouzskou organizací ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage). Od roku 2017 je k disposici i v anglické versi na stránkách Mezinárodní skupiny pro výzkum kachen (Duck ... POKRAČOVAT


SPOLEČNOST SPOLUPRACOVNÍKŮ KROUŽKOVACÍ STANICE NM

    Tento soubor obsahuje e-knihy:Klíč k určování brouků ČSR - Vladimír Javorek. Popsáno asi 1 500 "běžnějších" druhů brouků. Kniha obsahuje kromě popisu charakteristických znaků brouků také návody pro sběratele. Sběr, usmrcování, preparace, určování a zařazení do sbírky, udržování sbírky. Vyobrazení asi 600 brouků na 52 tabulích. Vhodné k výletům do přírody se čtečkou. Jazyk český. Adobe PDF - 950 stran - 17,8 MB.
    Václav Jelínek Prezentace s názornými obrázky ke stažení zde. Zvonek zelený je v současné době jedním z našich nejčastěji kroužkovaných druhů pěvců. Největší měrou se na tom podílejí odchyty v zimních měsících, tedy u krmítek a zásypů, kam hejna zvonků pravidelně létají za ... POKRAČOVAT
     Klíč k určování brouků ČSR - Vladimír Javorek Popsáno asi 1 500 "běžnějších" druhů brouků. Kniha obsahuje kromě popisu charakteristických znaků brouků také návody pro sběratele. Sběr, usmrcování, preparace, určování a zařazení do sbírky, udržování sbírky. Vyobrazení asi 600 brouků na 52 tabulích. Vhodné k výletům do přírody se čtečkou. Jazyk český. Adobe PDF - 950 stran - 17,8 MB.
     Textbook of Smithsonian Institut (1892). How to collect, preserve, and save insects in collection. Foundation and care about insects collections. 139 pictures in text. English language. Adobe PDF - 152 pages - 9,6 MB.


Directions for Collecting and Preserving Insects - C. V. Rilev

    Klíč k určování mravenců střední Evropy - V. Novák, J. Sadil. Se zvláštním zřetelelem k mravenčí zvířeně Čech a Moravy. Klíč obsahuje nejnápadnější rozlišovací znaky,  které lze spatřit průměrnou entomologickou lupou. U každého z druhu mravenců v klíči uvedených se zmiňujeme stručně o nejdůIežitějších vlastnostech o ekologickém a zeměpisném rozšíření. 22 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 52 stran - 1,8 MB. Pokyny k sběru a preparaci hmyzu - C. V. Rilev. Directions for Collecting and Preserving Insects. Příručka Smithsonian Institut (1892). Jak sbírat, preparovat a ukládat hmyz. Zakládání a udržování hmyzích sbírek. 139 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 152 stran - 9,6 MB.
     Podtitul - Soustavný popis nejdůležitějších čes. brouků s návodem, kterak zakládati sbírky broukův. Popis 335 středoevropských brouků, jejich poddruhů, určování brouků, výskyt, zakládání sbírek. Vyobrazení 500 brouků na 20ti barevných tabulích. Jazyk český. Adobe PDF - 198 stran - 8,8 MB.
    Brouci -  František Dlouhý. Podtitul - Soustavný popis nejdůležitějších čes. brouků s návodem, kterak zakládati sbírky broukův. Popis 335 středoevropských brouků, jejich poddruhů, určování brouků, výskyt, zakládání sbírek. Vyobrazení 500 brouků na 20ti barevných tabulích. Jazyk český. Adobe PDF - 198 stran - 8,8 MB. Klíč k určování hmyzích řádů - Emanuel Bartoš, Prof. Dr. Příručka slouží učitelům a také laikům k rychlému určení druhů hmyzu. Hlavní poznávací hmyzí znaky, včetně nedospělých jedinců, stavba těla, proměna hmyzu během vývoje. 48 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 56 stran - 2 MB.


Klíč k určování brouků ČSR

     Příručka slouží učitelům a také laikům k rychlému určení druhů hmyzu. Hlavní poznávací hmyzí znaky, včetně nedospělých jedinců, stavba těla, proměna hmyzu během vývoje. 48 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 56 stran - 2 MB.
    Pokyny k sběru a preparaci hmyzu - C. V. Rilev Directions for Collecting and Preserving Insects. Příručka Smithsonian Institut (1892). Jak sbírat, preparovat a ukládat hmyz. Zakládání a udržování hmyzích sbírek. 139 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 152 stran - 9,6 MB.
     Se zvláštním zřetelelem k mravenčí zvířeně Čech a Moravy. Klíč obsahuje nejnápadnější rozlišovací znaky, které lze spatřit průměrnou entomologickou lupou. U každého z druhu mravenců v klíči uvedených se zmiňujeme stručně o nejdůIežitějších vlastnostech o ekologickém a zeměpisném rozšíření. 22 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 52 stran - 1,8 MB.


Klíč k určování mravenců střední Evropy - V. Novák, J. Sadil

    Přesné zaznamenávání co nejvíce smysluplných informací o odchycených ptácích by mělo být cílem každého kroužkovatele. Kdo by proto nechtěl určovat věk odchycených ptáků co nejpřesněji. Příroda ovšem, jak je jejím dobrým zvykem, neukazuje vše tak jasně, jak by se nám lidem líbilo. Metody pro určování stáří proto vždy skýtají nějaký ten problém, případně jsou u některých druhů už z definice o něco komplikovanější. Například skvrny na velkých krovkách se u červenek objevují i u ptáků po prvním úplném pelichání, občas ptáci přepelichají všechny velké krovky a je třeba hledat rozhraní v pelichání případně barevné kontrasty jinde, nebo si najednou nejsme jisti, zda jsou rýdovací pero už kulatá, nebo ještě špičatá. Na těchto stránkách bychom proto chtěli publikovat články specialistů na jednotlivé druhy, které budou kroužkovatelům nápomocny právě v kvalitnějším určování stáří a pohlaví odchycených jedinců.
    Obecné informace S jarním příletem slavíků a odchyty pro kroužkování vzniká potřeba stanovit jejich věk. Odlišit lze ptáky dvouleté (2K) od starších (+2K). Slavík obecný patří k pěvcům, u kterých mláďata přecházejí do šatu dospělých pelicháním částečným a staří po ... POKRAČOVAT
    Key to Specify Bugs - Vladimir Javorek Klic k urcovani brouku CSR. Describing arround 1500 bugs you can find in Central Europe. Typical markers of bugs and their placement to collection. Directions how to create bugs collection, catch insects, preparation, fixing and classifing to collection. More than 600 bugs on 52 tables in appendix. Practical for go to country with reader. Czech language. Adobe PDF - 950 pages - 17,8 MB.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00