Jak na věc


uherské jarmark

Tvůrčí dialogy v tradici přes hranici

    Primárním cílem projektu je zprostředkování přeshraniční spolupráce mezi kulturní societou České a Slovenské republiky, uchování  a rozvoj lidové kultury obou přeshraničních regionů v oblasti tradiční venkovské dechové hudby, vzájemná podpora a prohlubování vztahů mezi kolektivy dechových hudeb, rozvoj zájmu participace o tento druh hudby s akcentem na uchovávání tradičního lidového projevu minulých generací. Projekt si klade za cíl zprostředkování přeshraniční spolupráce mezi jednotlivými kolektivy dechové hudby, vzájemné si předávání zkušeností a repertoáru, který se v dané oblasti vyskytuje, čímž se rozšiřuje nejenom odborný růst jednotlivých těles, ale také povědomí publika, obyvatel dané lokality.
    Jsme schopni zajistit kompletní služby spojené s organizací akcí - kompletní organizační náležitosti hromadných akcí jako oslavy, hody, slavnosti, jarmarky a podobně.
    Občanské sdružení Kunovjan vzniklo v roce 1994 a sdružuje asi 100 lidí, kterým není lhostejný volný čas dětí, mládeže, dospělých a stárnoucích lidí. Hlavní náplní je pěstování, uchovávání a rozvíjení tradic a kulturního a duchovního dědictví.Stěžejní akcí je mezinárodní dětský folklorní festival „Kunovské léto“, který je každoročně pořádán v rámci souměstí Kunovice - Uh. Hradiště - Staré Město a je považován za vrcholný a prestižní festival Zlínského kraje a ČR, se statutem CIOFF. 


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00