Jak na věc


typové projekty garáže

Pasivní dům s podkrovím Praha, Kralupy nad Vltavou řízená realizace 4

    Základní jsou kategorie energeticky úsporných a nízkoegetických rodinných domů. Další kategorie – pasivní rodinné domy – je dostupná u vybraných typových rodinných domů.
    Po více jak dvacetileté zkušenosti s návrhem a realizací někdy i celkem náročných staveb především rodinných domů, rozhodli jsme se rozšířit spektrum našich služeb, a to o nabídku menších staveb.


Pasivní rodinný dům Újezd nad Lesy, řízená realizace 12

    Nabízíme Vám naše služby od prvních konzultací až po odevzdání dokumentace a to jak u typových projektů tak i u individuálních projektů. V naší nabídce najedete typové projekty rodinných domů, bungalovů, ale i dřevostaveb. Většinu projektů lze upravit jako nízkoenergetické domy. Typové projekty rodinných domů jsou ověřené a ekonomicky výhodné stavby, u kterých jsou možné klientské změny. Největší jejich výhodou však je, že již od začátku znáte pořizovací náklady. Pokud si z typových projektů nevyberete, naši zkušení architekti Vám pomohou i s individuálními projekty, při kterých budete aktivními spolutvůrci. Na základě Vašich požadavků vytvoří studii domu, kterou Vám předloží ke schválení a poté provedou finální vizualizaci s umístěním objektu do reálného prostředí. Vyberte si ze široké nabídky ověřených typových projektů a nebo se obraťte na naše zkušené architekty s vytvořením individuálního projektu odpovídajícího Vašim konkrétním představám. Zaručujeme Vám maximální profesionalitu
    Přicházíme se změnou, která se dotýká všech typových projektů. Všechny typové rodinné domy v kategorii nízkoenergetické jsou nyní v nabídce za stejnou cenu jako typové rodinné domy v kategorii energeticky úsporné. Neváhejte a zvolte si projekt ve variantě, která Vám bude nejvíce vyhovovat.
    Domem měsíce května byl v anketě zvolen typový rodinný dům Katalpa I. Při objednání tohoto typového rodinného domu - Katalpa I - průkaz energetické náročnosti (PENB) k projektu zdarma.
    Vlastníci či prodejci nemovitostí budou mít od roku 2013 povinnost zajistit Průkaz energetické náročnosti při prodeji či pronájmu. Nabízíme zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy i na Vaše rodinné domy, byty a další budovy. V případě zájmu o zpracování PENB nás neváhejte kontaktovat (podrobněji viz Kontakt). Podrobněji s Vámi domluvíme postup.


Pasivní dům s garáží Praha Horoušánky, řízená realizace 6

    Na této stránce představujeme typové projekty rodinných domů. Typové projekty rodinných domů mohou také sloužit jako inspirace pro zhotovení individuálního projektu domu. Po dohodě s investorem provádíme také změny typových projektů. Více informací Informace ke zpracování individuálních projektů. Výběr domů, kde jsou pouze typové bungalovy - typové projekty bungalovů a typové vícepodlažní domy - typové projekty vícepodlažních domů
    Stručně lze říci, že vnější stěny tvoří cihelné děrované termobloky, vnitřní příčky jsou rovněž cihelné. Stropy jsou montované keramobetonové nebo u vybraných projektů dřevěné trámové, krov je dřevěný vaznicový, střechu tvoří skládaná krytina (pálené drážkové tašky), okna mohou být plastová nebo dřevěná.
    Nově jsme se stali poradenským a informačním střediskem EKIS. Poskytujeme bezplatné poradenství v oblasti zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Podrobněji zde.


V rámci typových řešení se snažíme zhodnotit naše dosavadní bohaté zkušenosti s realizací individuálních projektů.

    Pokud jde o systém vytápění a přípravy teplé užitkové vody, je možné u typových projektů volit z nabízených variant v závislosti na volbě energetického standardu. U energeticky úsporných domů se volí ze dvou základních variant - plyn a elektřina. U nízkoenergetických domů je základní nabídka (plyn a elektřina) vytápění a přípravy teplé vody rozšířena o přípravu prostřednictvím tepelného čerpadla vzduch-voda. U pasivních domů je základní variantou systému vytápění v typovém projektu řízené větrání s rekuperací. Pro teplou vodu je dále vždy řešena možnost zapojení solárních panelů do systému přípravy teplé užitkové vody. Individuálně je možné se domluvit na doprojektování jin kombinace či varianty vytápění a přípravy telé vody, a to formou klientské změny v typovém projektu.
    Domem měsíce prosince byl v anketě opakovaně zvolen typový rodinný dům Tali I. Při objednání tohoto typového rodinného domu - Tali I - průkaz energetické náročnosti (PENB) k projektu zdarma.
    Domem měsíce června byl v anketě zvolen typový rodinný dům Asan I. Při objednání tohoto typového rodinného domu - Asan I - průkaz energetické náročnosti (PENB) k projektu zdarma.
    Domem měsíce října byl v anketě opakovaně zvolen typový rodinný dům Katalpa I. Při objednání tohoto typového rodinného domu - Katalpa I - průkaz energetické náročnosti (PENB) k projektu zdarma.
    Na chatě bývá příjemné setkávat se s přáteli. Děti se tam často dokáží, dokonce sami od sebe, odpoutat se alespoň na chvíli od svých "drog", a zkoumat třeba mraveniště na kraji lesa, anebo pomáhat na zahrádce a zjistit, že mrkev se musí nejdříve zasadit a pak zalévat a plít, než si na ní pochutnáme. A také, že ta ze zahrádky chutná úplně jinak, než ta "v akci" z obchodu.


Moderní velkorysý dům s dvougaráží Zbuzany

    Denní pracovna v případě, že máte možnost pracovat z domova a doma nemáte potřebný prostor anebo z různých důvodů prostě nechcete pracovat v bytě. Požadavky na takovou pracovnu mohou být značně různorodé, ale i tak patří do rodiny malých staveb.
    Ke všem našim typovým projektům je možné přiobjednat Průkaz energetické náročnosti budovy, který je nutnou součástí dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby. Nově nabízíme rovněž zpracování projektu osazení a přípojek inženýrských sítí.
    Veškeré rodinné domy, rodinné dvojdomy a garáže uvedené v oddíle typové projekty jsou navrženy z tradičních materiálů a prověřených technologií - vždy se jedná o zděné stavby.
    Samozřejmostí jsou konzultace s námi. V rámci konzultací Vám poradíme a pomůžeme s volbou typového domu, případně vyhodnotíme, zda Vámi vybraný typový dům vyhovuje z hlediska jeho situování na konkrétním pozemku. Nabízíme rovněž úpravy typových projektů formou klientských změn tak, aby dům splňoval všechny Vaše požadavky a představy. Pokud je třeba jakékoliv předjednání typového projektu na úřadě apod., nabízíme rovněž dodání studie pro předjednání. V případě budouvího objednání typového projektu se cena studie z ceny projektu odečítá.


Možnost návštěvy námi projektovaných a i realizovaných pasivních domů

    Konstrukční systém, který používáme, umožňuje stavět "na druhé straně dveří" tedy celou stavbu "proneseme" otvorem velikosti dveří, pokud je to třeba, anebo vhodné. Tento způsob umožňuje chovat se velice citlivě například na už založené a udržované zahradě, v případě omezeného prostoru apod.
    S jednoduchostí souvisí jak hmotové řešení, tak vlastní konstrukce a použité materiály a prvky, ale také například způsob zakládání, kdy právě tomuto typu staveb sluší třeba založení na zemních vrutech - tedy žádné výkopy, žádný beton....
    Domem měsíce září byl v anketě zvolen typový rodinný dům Katalpa I. Při objednání tohoto typového rodinného domu - Katalpa I - průkaz energetické náročnosti (PENB) k projektu zdarma.
    (po výběru z níže nabízených kategorií se zobrazí nabídka typových projektů, kompletní nabídku naleznete pod volbou energeticky úsporné nebo nízkoenergetické):
    Standardní doba vyřízení objednávky typového rodinného domu je do 14ti dnů (u domů označených jako 'Novinka' a 'Připravujeme' je aktuální dodací lhůta k dispozici na dotaz; u domů s dohodnutou a oboustranně schválenou klientskou změnou je dodací lhůta dohodnutá individuálně; v případě přiobjednání osazení a přípojek v neveřejné části se může doba zpracování prodloužit) od připsání zálohy na účet zhotovitele.


Kvalitní projekt pasivního domu by měl obsahovat několik nezbytných náležitostí

    Typová projektová dokumentace obsahuje kompletní projekty stavební části, zdravoinstalace (kanalizace, voda), vytápění, elektroinstalace a požárně bezpečnostní řešení. Typové projekt také nyní obsahuje detaily omezující tepelné mosty (v místě soklu, oken, překladů, železobetonových věnců, pozednice a kleštiny nebo v místě vazníků). Neobsahuje projekt situaci osazení na pozemku s napojením na inženýrské sítě, který možno u nás také objednat. V případě požadavků vyprojektujeme i úpravy typového projektu rodinného domu. Individuální projekty - informace. Další informace k projektové dokumentaci (typové domy, individuální) naleznete zde.
    Ceny typových projektů jsou konečné. Ceny staveb jsou pouze orientační bez DPH. Celková cena stavby se může lišit a to v závislosti na základových poměrech, vybavení domu a na realizační firmě (jaké má firma ceny stavebních prací a v jaké míře přistoupí na nabízené slevy stavebních materiálů). U staveb realizovaných svépomocí možno dosáhnout o 20-30% nižších cen. Hrubá stavba cihlového domu zpravidla obsahuje.
    Domem měsíce listopadu byl v anketě opakovaně zvolen typový rodinný dům Tali I. Při objednání tohoto typového rodinného domu - Tali I - průkaz energetické náročnosti (PENB) k projektu zdarma.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00