Jak na věc


trojklanný nerv a krční páteř

Aktualizace údajů, právo na opravu

    Denně opakovaně programy s rozsahem 2-10 Hz k utlumení akutních bolesti trojklanného nervu a v rekonvalescenci střídat s programy s rozsahem 50-81 Hz. Vhodný aplikátor je solenoid a malý diskový.
    E-mail (Osobní údaj), ID dotazu (Osobní údaj), IP adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Pohlaví (Osobní údaj), Předmět a zpráva - kontaktní formulář (Citlivý údaj - Zdravotní stav), PSČ (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj), www (Osobní údaj)
    Neuralgie trigeminu (trojklanného nervu) vzniká postižením senzitivní složky, rozlišujeme primární a sekundární neuralgii. Léčba primární neuralgie je medikamentózní a chirurgická, léčba sekundární neuralgie je podle primárního procesu + symptomatická léčba.


Kontaktní formulář - zájem o pracovní pozici

    Vyplněním Vašich osobních údajů se Biomag Medical s.r.o., se sídlem 1270, Průmyslová , 50601 Jičín, IČ 06480853, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu výslovného souhlasu evidujeme E-mail, ID dotazu, IP adresa, Jméno , Město, Pohlaví , Předmět dotazu, PSČ , Stát , Telefon, Ulice , www, 5 let od poskytnutí souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem zodpovězení dotazu. Tyto údaje dále předáváme smluvním zpracovatelům osobních údajů, pokud to vyžaduje typ Vašeho dotazu.


Aplikace magnetoterapie při bolesti trojklanného nervu

    Alternativní léčba je zastoupená hlavně akupunkturou. Doporučuje ji i oficiální německá učebnice praktických lékařů „Praxisleitfaden Allgemein-Medizin“, kde se alternativní metody zveřejňují jen v případě jejich standardně prokázaného účinku. V úvahu připadá akupunktura nejen tělová, ale i ušní. Tu lze poměrně nekomplikovaně provádět na sedícím oblečeném člověku. Přitom se na uchu střídavě jehlují body krční páteře, zóny trigeminu na zadním okraji lalůčku a body pro játra a žlučník, jejichž „napíchnutím“ se utlumí případné (zcela pochopitelné) pocity zlosti a vzteku na nepříznivý osud. Pak je tu problematika zubů napadených kazem a ošetřených občas i masivními amalgámovými plombami. Pacienti dumají o tom, zda „zkažené zuby“ léčit a ponechat nebo je nechat vytáhnout, což je závažnější zákrok než by se na první pohled zdálo. K rozhodnutí, který „podezřelý“ zub eventuálně vytáhnout, přispěje obstřik jeho kořene lokálním anestetikem. To lze provést tenkou zubní jehlou a injekční stříkačkou
    E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Předmět a zpráva - kontaktní formulář zájem o pracovní pozici (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj), www (Osobní údaj)
    Charakteristika bolesti trojklanného nervu: Nervus trigeminus je smíšený motoricko-sensitivní nerv (tzv. trojklanný nerv), převažují vlákna senzitivní. Má 3 větve: n. ophtalmicus, n. maxilaris, n. mandibularis. Patologie mohou být v celém průběhu trojklanného nervu – od malých větví v oblasti zubů, čelisti a paranasálních dutin, přes sinus caveronosus a subarachnoidální prostor až po mozkový kmen. Příčinou bolesti trojklanného nervu může být útlak tumorem, úraz, ischémie nervu, zánět nervu a okolních tkání, infekce (herpes zoster), autoimunní a metabolické nemoci, toxické vlivy aj.


Informace ke zpracování osobních dat

    Pak je tu ještě jedna oblast, kde je radno systematicky zasahovat. Tím jsou míněny pokusy o nápravu „zatuhlé“ krční páteře. Snaha o její rozvolnění může přinést nečekanou úlevu, jak o tom svědčí příspěvek jedné slovenské pacientky ve webové diskusi z roku 2006. Ta referuje o skoro okamžitém a trvalém zmizení trigeminalgie po chiropraktickém manévru spojeném s oním proslulým „křupnutím za krkem“. Podobné hmaty mohou být účinné a mohou se provádět ambulantně, ale pokud možno jen v prostředí klinik s možností okamžitého zásahu neurologa či ortopéda. Ojediněle se totiž popisují nezvratné zdravotní následky v případech, kde se to se silou chiropraktického manévru „přehnalo“. Rozvolňovací měkké (masážní) techniky v kombinaci s akupunkturou, akupresurou, obstřiky tzv. spoušťových bodů lokálními anestetiky či s baňkováním přinesou podobný efekt jako „chiropraktický hmat zastudena“. Ten může v krátkém momentě pomoci, ale bohužel i ublížit. Krční páteř je tedy ve hře téměř u všech bolestí hlavy
    Email (Osobní údaj), Fotografie (Osobní údaj), ID dotazu (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Kopie dokladu o zakoupení (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Na co je přístroj aplikován - Biomag extra (Citlivý údaj - Zdravotní stav), Obor či profese (Osobní údaj), Oslovení (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Společnost (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul před jménem (Osobní údaj), Titul za jménem (Osobní údaj)


Zabezpečení Vašich osobních dat

    Standardní léčba trigeminové neuralgie orientačně spočívá v podávání analgetik, antiepileptik, injekčních vitaminů a léků z oblasti psychiatrie, jimiž lze změnit vztah pacienta k těžko ovlivnitelným záchvatům bolesti. Zoufalí pacienti často užívají nejrůznější kombinace nejrůznějších léků. Detailní informace na toto téma jsou na hojně zastoupena webu. Krajní léčebnou možností je nějaký druh operačního zákroku na trojklanném nervu, gama nůž nebo obstřik „hlavní uzliny“ (Ganglion Gasseri) vhodným činidlem. To se ale nemá provádět u zjištěné roztroušené sklerózy.
    Adresa (Osobní údaj), DIC (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), PSČ (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj)


Webové stránky - soubory protokolů

    Trojklanný nerv je pátý hlavový nerv. Je to nerv vedoucí vzruchy – a také bolest - z kůže do mozku, odborně nerv senzorický. Na každé straně obličeje má tři větve, na celý obličej tedy připadne šest větví vystupujících ze šesti „otvorů v obličejových kostech“. Všechny větve ve svém průběhu poměrně těsně míjejí obličejové dutiny a zubní kořeny. Trojklanný nerv může z neznámých příčin začít doslova strašně bolet. Stává se to spíše ve druhé polovině života, ženy bývají postiženy téměř dvakrát tak často jako muži. Obličej bolívá obvykle jen na jedné straně, zřídka na obou. Bolesti jsou značně silné až zničující, trvají několik vteřin až několik minut představujících značné trápení. Záchvaty se nepravidelně opakují a lidi zastihují při nejrůznějších činnostech. Pacienti většinou znají situace, které záchvat vyvolávají a snaží se jim vyhýbat. Bolesti přicházejí při žvýkání potravy, čištění zubů a podobně. Ale i při naprosto nepatrných podnětech jako je dotyk obličeje konečkem prstu nebo při
    K doplňkové a symptomatické léčbě bolesti trojklanného nervu je vhodné využít výjimečné vlastnosti nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie. Tlumí bolesti jednak přímým efektem na šíření nervového vzruchu a jednak protizánětlivým efektem. Aplikace magnetoterapie při bolesti trojklanného nervu je jednoduchá a je široce využitelná (kromě útlaku nádorem). Včasné a denní opakované expozice mohou předejít přechodu do chronicity a zhoršení celkového stavu.


BOLESTI TROJKLANNÉHO NERVU, NEURALGIE TRIGEMINU

    Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email privacy@biomag.cz nebo na sídlo naší společnosti: Biomag Medical s.r.o., 1270, Průmyslová , 50601 Jičín.
    Manžel dlouhodobě používal přístroj na poraněný trojklanný nerv, který mu byl poškozen při zubním zákroku. Já jsem úspěšně využívala po operaci menisku. Už za 14 dní po operaci jsem chodila bez berlí.


Magnetoterapie a bolesti trojklanného nervu -Vaše dotazy

    Aby zůstalo u diagnózy bolesti trojklanného nervu, je třeba vyloučit i řadu „pomalejších“ nemocí, které mohou podobné potíže způsobovat. Je to především roztroušená skleróza, kterou má dva a půl procenta pacientů s bolestí trojklanného nervu. Obráceně platí, že zhruba jeden a půl procenta všech pacientů s bolestí trojklanného nervu má roztroušenou sklerózu. Vyloučit se musí i přítomnost možného nádoru na spodině lebky a v oblasti mozkového kmene. Jako příčina bolestí přichází v úvahu zánět nervu glossopharyngeálního a neuralgie ještě několika hlavových nervů a jejich větví, které nějakým způsobem inervují obličej. Myslet je nutno i na pásový opar, odborně herpes zoster. Je to virová infekce, která někdy proběhne bez viditelných příznaků a po odeznění jejího akutního stádia zůstanou silné bolesti v oblasti nervů, které byly virem napadeny. Mluví se o postzosterové neuralgii. Na ni se u zhojeného pásového oparu v oblasti trupu myslí, ale v případě nepoznané zosterové infekce v oblasti ov

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00