Jak na věc


triacylglyceroly zvýšená hladina

Klinická biochemie - Sérum - Lipidy

    Požadovaný druh vzorku? Vzorek krve, odebraný z žíly na vaší paži nebo píchnutím do prstu Pozn.: Současné pokyny doporučují provést vyšetření na lačno. Po dobu 12 – 14 hodin před odběrem krve nesmíte jíst, můžete pouze pít vodu. Alkohol nesmí být požíván nejméně 24 hodin před odběrem krve.
    Kdy se nechat vyšetřit? Jde o součást vyšetření krevních tuků (lipidů) při běžném lékařském vyšetření, nebo při sledování léčby hypertriglyceridémie (zvýšené koncentrace triglyceridů).
    4. Mohu si kontrolovat koncentraci triacylglycerolů sám(a) doma? Je několik výrobků, které to umožňují. Jde v podstatě o dvě možnosti: buď si doma jen odeberete krev z prstu a pošlete ji do laboratoře, kde provedou vyšetření, nebo si stanovíte koncentraci triacylglycerolů sám(a) doma (self-monitoring). Současná doporučení se prozatím k domácímu testování cholesterolu a/nebo triacylglycerolů nevyjadřují. Než byste se však pro domácí testování rozhodli, uvědomte si, že v takovém případě jste za výsledky a jejich dopad na vaše zdraví sami zodpovědní


Průvodce výsledkem vašeho laboratorního testu

    Triacylglyceroly (TAG) jsou glyceridy ve kterých je glycerol esterifikován volnými mastnými kyselinami. Triacylglyceroly sehrávají důležitou roli v metabolismu jako zdroj energie. Nejsou součásti biologických membrán. V metabolismu je z nich produkováno více energie než při metabolismu cukrů a proteinů (9 kcal/1g). Získávají se endogenní cestou – syntetizují se převážně v játrech, tukové tkáni a v tenkém střevě a exogenní cestou - z potravy, po resorpci v tenkém střevě se štěpí na glycerol a masné kyseliny (lipolýza). Glycerol a mastné kyseliny se dostávají do krevní cirkulace, kde dochází k resyntéze triacylglycerolů. Triacylglyceroly (endogenní i exogenní) jsou v krevní cirkulaci transportovány ve formě lipoproteinů.
    Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.
    Vyšetření triacylglyceridů se indikuje:- cíleně při posouzení rizika u pacientů s ICHS-jako součást genetického screeningu v ohrožených rodinách- na důkaz hypertriacylglycerolémie při nefropatiích a thyreopatiích- k vyloučení sekundárních poruch lipidového metabolismu při hyperurikemickém syndromu- při pankreatitidách- při diabetes mellitus- všude tam, kde se zjistí zakalené sérum, pokud krev byla odebrána nalačno
    Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku? Současná doporučení vyžadují, abyste při odběry krve byl(a) na lačno. Po dobu 12 – 14 hodin před odběrem krve nesmíte jíst, může pouze pít vodu. Alkohol nesmí být požíván nejméně 24 hodin před odběrem krve.


Informace o laboratorním vyšetření

    Měření koncentrace triglyceridů se používá při diagnóze a léčbě pacientů s akutní a chronickou pankreatitidou, diabetes mellitus, nefrózou, extrahepatální biliární obstrukcí a dalšími chorobami, které ovlivňují metabolismus lipidů, nebo s různými endokrinními poruchami. Klinicky se kvantitativní stanovení triglyceridů používá ke klasifikaci různých genetických a metabolických lipoproteinových poruch a při stanovení rizika aterosklerózy a onemocnění koronárních tepen.
    KASPER, D.L., BRAUNWALD, E., FAUCI, A.S., HAUSER, S.L., LONGO, D.L., JAMESON, J.L. (eds). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill, 2005.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00