Jak na věc


triacylglyceroly zvýšená hladina

Klinická biochemie - Sérum - Lipidy

    Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.
    Měření koncentrace triglyceridů se používá při diagnóze a léčbě pacientů s akutní a chronickou pankreatitidou, diabetes mellitus, nefrózou, extrahepatální biliární obstrukcí a dalšími chorobami, které ovlivňují metabolismus lipidů, nebo s různými endokrinními poruchami. Klinicky se kvantitativní stanovení triglyceridů používá ke klasifikaci různých genetických a metabolických lipoproteinových poruch a při stanovení rizika aterosklerózy a onemocnění koronárních tepen.
    Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku? Současná doporučení vyžadují, abyste při odběry krve byl(a) na lačno. Po dobu 12 – 14 hodin před odběrem krve nesmíte jíst, může pouze pít vodu. Alkohol nesmí být požíván nejméně 24 hodin před odběrem krve.


Průvodce výsledkem vašeho laboratorního testu

    5. Co je to VLDL a jak souvisí s triacylglyceroly?Lipoproteiny o velmi nízké hustotě (Very Low Density Lipoprotein – VLDL) jsou jednou ze tří hlavních lipoproteinů v krvi. Těmi zbývajícími jsou HDL (High-Density-Lipoprotein) – lipoprotein o vysoké hustotě a lipoprotein o nízké hustotě (LDL – Low Density Lipoprotein). Každá z těchto částic obsahuje směs cholesterolu, bílkovin a triacylglycerolů, jejich vzájemný poměr se ale mezi lipoproteiny liší. LDL má nejvyšší obsah cholesterolu, HDL nejvyšší obsah bílkovin. VLDL má nejvyšší obsah triacylglycerolů. V současnosti neexistuje dostatečně spolehlivá metoda na přímé měření koncentrace VLDL, její hodnota se obvykle odhaduje podle koncentrace triacylglycerolů v krvi
    BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE. (eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.
     Jak je vyšetření využíváno? Kdy je vyšetření požadováno? Co výsledek vyšetření znamená? Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením. Jak je vyšetření využíváno? Stanovení koncentrace triacylglycerolů v krvi je obvykle součástí vyšetření lipidového profilu pro posouzení rizika vzniku srdečních chorob. Pokud trpíte cukrovkou, je velmi důležité, aby měření koncentrace triacylglycerolů bylo pravidelnou součástí vašeho vyšetření, protože jejich koncentrace významně stoupá, pokud není cukrovka dobře kompenzována.


Informace o laboratorním vyšetření

    4. Mohu si kontrolovat koncentraci triacylglycerolů sám(a) doma? Je několik výrobků, které to umožňují. Jde v podstatě o dvě možnosti: buď si doma jen odeberete krev z prstu a pošlete ji do laboratoře, kde provedou vyšetření, nebo si stanovíte koncentraci triacylglycerolů sám(a) doma (self-monitoring). Současná doporučení se prozatím k domácímu testování cholesterolu a/nebo triacylglycerolů nevyjadřují. Než byste se však pro domácí testování rozhodli, uvědomte si, že v takovém případě jste za výsledky a jejich dopad na vaše zdraví sami zodpovědní
    Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán? Obvykle je vzorek krve pro toto vyšetření získán ze žíly na paži. Někdy je možné použít i odběr kapky krve po píchnutí do prstu. Takový odběr se obvykle dělá pro vyšetření na malých, přenosných přístrojích, kterými lze vyšetřovat krevní lipidy (cholesterol, HDL, LDL a TAG) např. při screeningových akcích nebo při různých zdravotních veletrzích
    Jsme zdravotnická laboratoř, nejsme továrna na výsledky. Za každým vzorkem biologického materiálu vidíme člověka a podle toho také jednáme. S profesionálním a lidským přístupem ke každému z Vás.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00