Jak na věc


triacylglyceroly zvýšená hladina

Klinická biochemie - Sérum - Lipidy

    Kdy je vyšetření požadováno? Vyšetření krevních lipidů, včetně triacylglycerolů, je doporučeno jako rutinní vyšetření pro posouzení rizika vzniku srdečních chorob u dospělých osob. Samostatně se triacylglyceroly stanovují jen výjimečně, protože posouzení rizika srdečních chorob je založeno především na výši cholesterolu (viz cholesterol, HDL, LDL) a ne triacylglycerolů. Pokud však máte vysokou koncentraci triacylglycerolů a jste pro ni léčen, je stanovení koncentrace triacylglycerolů v krevním séru součástí sledování úspěšnosti léčby
    Měření koncentrace triglyceridů se používá při diagnóze a léčbě pacientů s akutní a chronickou pankreatitidou, diabetes mellitus, nefrózou, extrahepatální biliární obstrukcí a dalšími chorobami, které ovlivňují metabolismus lipidů, nebo s různými endokrinními poruchami. Klinicky se kvantitativní stanovení triglyceridů používá ke klasifikaci různých genetických a metabolických lipoproteinových poruch a při stanovení rizika aterosklerózy a onemocnění koronárních tepen.


Informace o laboratorním vyšetření

    4. Mohu si kontrolovat koncentraci triacylglycerolů sám(a) doma? Je několik výrobků, které to umožňují. Jde v podstatě o dvě možnosti: buď si doma jen odeberete krev z prstu a pošlete ji do laboratoře, kde provedou vyšetření, nebo si stanovíte koncentraci triacylglycerolů sám(a) doma (self-monitoring). Současná doporučení se prozatím k domácímu testování cholesterolu a/nebo triacylglycerolů nevyjadřují. Než byste se však pro domácí testování rozhodli, uvědomte si, že v takovém případě jste za výsledky a jejich dopad na vaše zdraví sami zodpovědní
    Požadovaný druh vzorku? Vzorek krve, odebraný z žíly na vaší paži nebo píchnutím do prstu Pozn.: Současné pokyny doporučují provést vyšetření na lačno. Po dobu 12 – 14 hodin před odběrem krve nesmíte jíst, můžete pouze pít vodu. Alkohol nesmí být požíván nejméně 24 hodin před odběrem krve.
    3. Může cvičení pomoci při snižování koncentrace triacylglycerolů? Ano. Tělesné cvičení je velmi vhodné ke snížení koncentrace triacylglycerolů a současnému zvýšení koncentrace HDL (který obvykle klesá, když triglyceridy stoupají). Cvičení rovněž může u diabetiků snížit potřebu inzulínu. Metabolické změny vyvolané cvičením odrážejí lepší využití energie tělesnými tkáněmi. I když cvičení nevede ke zhubnutí, může snížit koncentraci triacylglycerolů i LDL-cholesterolu a zvýšit koncentraci HDL


Průvodce výsledkem vašeho laboratorního testu

     Co je vyšetřováno? Při vyšetření se stanovuje koncentrace triacylglycerolů ve vaší krvi. Triacylglyceroly představují zásobárnu tuku v těle. Většina triacylglycerolů se nachází v tukové tkáni. Část jich koluje v krvi a slouží jako zdroj energie pro svalovou činnost. Další triacylglyceroly se v krvi objevují po jídle, kdy požité tuky jsou transportovány ze střev do tukové tkáně, kde jsou následně uloženy. Proto musí být vyšetření provedeno na lačno, aby výsledek nebyl zkreslen transportem triacylglycerolů z potravy
    KASPER, D.L., BRAUNWALD, E., FAUCI, A.S., HAUSER, S.L., LONGO, D.L., JAMESON, J.L. (eds). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill, 2005.
    Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením. Pokud máte cukrovku a váš krevní cukr je mimo doporučené meze, mohou být triacylglyceroly velmi vysoké. Koncentrace triacylglycerolů v krvi se dramaticky mění v souvislosti s jídlem. Několik hodin po jídle mohou stoupnout 5-10krát oproti normálním hodnotám. Ale hladina triacylglycerolů kolísá i den ze dne. Mírné kolísání koncentrace triacylglycerolů je třeba považovat za normální
    Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku? Současná doporučení vyžadují, abyste při odběry krve byl(a) na lačno. Po dobu 12 – 14 hodin před odběrem krve nesmíte jíst, může pouze pít vodu. Alkohol nesmí být požíván nejméně 24 hodin před odběrem krve.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00