Jak na věc


triacylglyceroly zvýšená hladina

Klinická biochemie - Sérum - Lipidy

    2. Jaká léčba je doporučována při zvýšené koncentraci triacylglycerolů? U většiny pacientů je zvýšení koncentrace triacylglycerolů v krvi sekundární a doprovází jiné choroby, jako cukrovku, obezitu, selhání ledvin nebo alkoholismus. Léčba tedy musí být zaměřena především na primární onemocnění. Pokud není zvýšení koncentrace triacylglycerolů vyvoláno jinou chorobou, pak obvykle provází vysokou koncentraci cholesterolu. Léčba je pak zaměřena na současné snížení cholesterolu i triacylglycerolů. Selže-li v takovém případě dieta, je nutno nasadit léky.
    Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením. Pokud máte cukrovku a váš krevní cukr je mimo doporučené meze, mohou být triacylglyceroly velmi vysoké. Koncentrace triacylglycerolů v krvi se dramaticky mění v souvislosti s jídlem. Několik hodin po jídle mohou stoupnout 5-10krát oproti normálním hodnotám. Ale hladina triacylglycerolů kolísá i den ze dne. Mírné kolísání koncentrace triacylglycerolů je třeba považovat za normální
    4. Mohu si kontrolovat koncentraci triacylglycerolů sám(a) doma? Je několik výrobků, které to umožňují. Jde v podstatě o dvě možnosti: buď si doma jen odeberete krev z prstu a pošlete ji do laboratoře, kde provedou vyšetření, nebo si stanovíte koncentraci triacylglycerolů sám(a) doma (self-monitoring). Současná doporučení se prozatím k domácímu testování cholesterolu a/nebo triacylglycerolů nevyjadřují. Než byste se však pro domácí testování rozhodli, uvědomte si, že v takovém případě jste za výsledky a jejich dopad na vaše zdraví sami zodpovědní


Informace o laboratorním vyšetření

    3. Může cvičení pomoci při snižování koncentrace triacylglycerolů? Ano. Tělesné cvičení je velmi vhodné ke snížení koncentrace triacylglycerolů a současnému zvýšení koncentrace HDL (který obvykle klesá, když triglyceridy stoupají). Cvičení rovněž může u diabetiků snížit potřebu inzulínu. Metabolické změny vyvolané cvičením odrážejí lepší využití energie tělesnými tkáněmi. I když cvičení nevede ke zhubnutí, může snížit koncentraci triacylglycerolů i LDL-cholesterolu a zvýšit koncentraci HDL
     1. Jaká dieta je nejvhodnější pro udržení normální koncentrace triacylglycerolů? 2. Jaká léčba je doporučována při zvýšené koncentraci triacylglycerolů? 3. Může cvičení pomoci při snižování koncentrace triacylglycerolů? 4. Mohu si kontrolovat koncentraci triacylglycerolů sám(a) doma? 5. Co je to VLDL a jak souvisí s triacylglyceroly? 1. Jaká dieta je nejvhodnější pro udržení normální koncentrace triacylglycerolů? Vzhledem k tomu, že triacylglyceroly jsou součástí tukových látek v krevním oběhu, lze soudit, že dieta s vysokým obsahem tuků by měla zvýšit a dieta s nízkým obsahem tuků snížit koncentraci triacylglycerolů v krvi. Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje koncentraci triacylglycerolů v krvi je však příjem cukrů potravou. Především strava bohatá na sladkosti, zvláště glukózu, vede ke zvýšení koncentrace triacylglycerolů.


Průvodce výsledkem vašeho laboratorního testu

    Kdy se nechat vyšetřit? Jde o součást vyšetření krevních tuků (lipidů) při běžném lékařském vyšetření, nebo při sledování léčby hypertriglyceridémie (zvýšené koncentrace triglyceridů).
    Měření koncentrace triglyceridů se používá při diagnóze a léčbě pacientů s akutní a chronickou pankreatitidou, diabetes mellitus, nefrózou, extrahepatální biliární obstrukcí a dalšími chorobami, které ovlivňují metabolismus lipidů, nebo s různými endokrinními poruchami. Klinicky se kvantitativní stanovení triglyceridů používá ke klasifikaci různých genetických a metabolických lipoproteinových poruch a při stanovení rizika aterosklerózy a onemocnění koronárních tepen.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00