Jak na věc


tržní ekonomika

2. Cena zemědělské půdy podle BPEJ

    * Data byla poskytnuta výrobcem programu na oceňování nemovitostí NemKalk. Přes maximální snahu o správnost poskytovaných dat nelze vyloučit neaktuálnost u jednotlivých katastrů a lze je proto považovat pouze za orientační.
    Častým vodítkem pro určení očekávané tržní ceny za zemědělské pozemky je “úřední cena dle BPEJ”, která naznačuje kvalitu pozemků. Skutečná tržní cena ale může být až několikanásobně vyšší. Na tržní cenu mají vliv zejména následující skutečnosti:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00