Jak na věc


topografické značky ke stažení

Archivní mapy (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

    Geoprohlížeč ČÚZK umožní zobrazit mapy Třetího vojenského mapování, Speciální mapy, mapy Stabilního katastru a Topografické mapy S-1952 a Topografické mapy 1 : 10 000.
    Jak jsme se dozvěděli již výše, vrstevnice zobrazují reliéf terénu. Můžeme tak snadno zjistit, kde je terén příliš prudký, či rovinatý. Jakým směrem stoupá, či klesá kopec atd.. Díky vrstevnicím tak můžeme spolehlivěji určit i čas přesunu. Pakliže trasa povede přes velké stoupání, je potřeba i toto započítat do celkového času.
    Topografické značky jsou vlastně značky zakreslené v turistických mapách a pomáhají nám tedy s orientací v terénu. Na obrázku jsou topografické značky, které by měl každý (nejen) mladý hasič znát.Pro mladší platí prvních 15 značek.
    Topografické mapy 1 : 10 000 nebyly georeferencializovány (listy nebyly digitálně spojeny a umístěny na souřadnice). Polohu lze tak zjistit pouze porovnáním s jinými podklady, ideálně se současnými mapami, historickým a současným leteckým snímkem.


Policie ČR – Ústí nad Orlicí

    Topografické značky jsou vlastně značky zakreslené v turistických mapách a pomáhají nám tedy s orientací v terénu. Na obrázku jsou topografické značky, které by měl každý (nejen) mladý hasič znát.
    V letech 1957 až 1972 proběhlo na Území České republiky další mapování, výsledné mapy jsou ještě podrobnější než předchozí Topo S-1952. Mapy mají měřítko 1 : 10 000. Část území je zakreslena ještě před socialistickým scelováním pozemků a likvidací cestní sítě. Mapy jsou barevné, obsahují vrstevnice, řada jevů je zakreslena podobně jako na dnešních mapách.
    Topografické mapy 1 : 10 000 jsou posledním veřejně dostupným historickým mapováním. V roce 1968 vzniká systém Základních map ČSSR, ze kterého vychází i současné mapy.
    Kde není patrné, zda-li se jedná o stoupání či klesání, se používají tzv. spádovky (jsou kolmé k vrstevnicím a jejich volný konec ukazuje směr klesání svahu)
    Mapy nebyly georeferencializovány (listy nebyly digitálně spojeny a umístěny na souřadnice). Jsou tak dostupné pouze jako nespojené listy na webu ČÚZK.


Kde najít Topografické mapy 1 : 10 000

    Na Topografických mapách 1 : 10 000 je zakreslena většina drobných památek mimo zastavěná území, méně často i ty v zastavěných územích, kromě kaplí. Chybí v nich tak většina pomníků padlým. V oblasti Železné opony a širokého hraničního pásma je zakresleno minimum drobných památek.
    Popis vrstevnic – u vrstevnic, kde je uvedena nadmořská výška (v metrech), je hodnota orientována tak, že horní část čísla naznačuje stoupání terénu. (viz. obrázek – vrstevnice 360)
    Výškopis je na topografických mapách znázorněn vrstevnicemi (izohypsami), což jsou křivky, které spojují na mapě body se stejnou nadmořskou výškou. Pro vyhotovení vrstevnicové mapy, jsou vrstevnice voleny s pravidelným výškovým rozdílem – ekvidistancí (základním intervalem vrstevnic). Ten pak bývá uveden v legendě (mimorámový údaj).
    Policista na OHS Ústí nad Orlicí (Rychlé Rotě). Zdravotník záchranář a zástupce velitele družstva pořádkové jednotky PaK, člen lezeckého družstva. Vodní záchranář PČR a VZS Pastviny ...


Jak zjistit polohu konkrétní památky

    Terénní průzkum při tvorbě Topografických map 1 : 10 000 nebyl tak kvalitní jako při předchozí tvorbě Topo S-1952. Řada existujících památek nebyla zakreslena, chybí velké množství drobných památek v lesích a v polích. Důvěryhodnější je Topo S-1952, Topografické mapy 1 : 10 000 jsou však přesnější.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00