Jak na věc


testové otázky zbrojního průkazu

Test z předpisu SŽDC (ČD) Z1 - 2. část

    V otázce č. 133/134 je správná odpověď rozšířena tak, že po rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu musí držitel neprodleně policii odevzdat nejen zbrojní průkaz, ale i "průkaz zbraně, zbraň, střelivo a zakázaný doplněk zbraně".
    Klíčem kontroly volnosti koleje (KVK) v zámku volnosti koleje u SZZ typu TEST s ústředním stavědlem bez kolejových úseků obsluhující zaměstnanec potvrzuje:
    Pokud při předávání obsluhy PSt na RZZ s tlačítkovou volbou výpravčí stlačí tlačítko "Souhlas k obsluze PSt" a červené indikační světlo v tlačítku (u tlačítka) se rozsvítí ihned stálým světlem, znamená to že:
    Znění otázky č. 234/235 o zadržení zbraně, střeliva ap. příslušníkem policie bylo rozšířeno. Stejně tak otázka č. 235/241 o zajištění zbraně, střeliva ap.
    Po zjištění, že vlak jede po částech, musí výpravčí, po vjezdu první a každé další části vlaku, mechanicky zapevnit náhradní západku přeřadného hradla, které je na společném hradlovém tlačítku s návěstním hradlem. Před tímto úkonem však musí nejdříve?
    V otázce č. 142/143 se změnila formulace z "...smí jen držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C" na "...smí jen držitel zbrojního průkaz_, který je oprávněn nabývat do vlastnictví náboje pro zbraně příslušné kategorie, který je".


Novela zákona o zbraních a nové testové otázky od srpna 2016

    Na RZZ návěstidlo samovolně (nebylo to způsobeno jízdou železničního kolejového vozidla, pro které byla jízdní cesta postavena) změní návěst z návěsti dovolující jízdu na návěst zakazující jízdu. Před dovolením další jízdy výpravčí:
    Nově přibyly otázky č. 236 až 240, které se týkají zejména možností zadržení zbraně, střeliva ap., mimo jiné v souvislosti se změnou zdravotního stavu držitele nebo držitelky zbraně, včetně možnosti vstupu do jeho resp. jejího obydlí. O této problematice jste zřejmě četli i v médiích.
    Kdy výpravčí předá strojvedoucímu nezavěšeného postrku traťový klíč na TZZ typ HPB při jízdě vlaku s nezavěšeným postrkem na jednokolejné trati s traťovým klíčem?
    Pokud výpravčí při obsluze SZZ typu TEST s ústředním stavědlem bez kolejových úseků stlačí směrové tlačítko "Vjezd" nebo "Odjezd", tak se v tlačítku rozsvítí:


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00