Jak na věc


tejpovaní ploché nohy

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

    Dnes už také existují kromě standartní 5ti metrové roličky hotové (předstříhané) tejpy pro jednotlivé části těla (ruční tejp, kolenní tejp atd..). Výhodou je, že je možné aplikovat ihned a není nutná žádná příprava tejpu, avšak doporučujeme, abyste si tejpy podle popisu odměřili (návod jak postupovat) na dotyčném místě těla, protože právě při přesném umístění dokážou optimálně rozvinout svůj účinek. Je to velmi jednoduché a s trochou cviku to zvládne opravdu každý.
    V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.
    Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.


Předstříhané tejpy a nebo raději vlastnoručně nastříhané?

    Informační technologie: ochrana vašich údajů je pro nás velice důležitá a abychom ji mohli dosáhnout na té nejvyšší úrovni, pomáhají nám v tom specialisté na provoz serverů THINline s.r.o., IČ: 26747359 a pro bezproblémový chod našeho internetového obchodu Martin Svoboda, IČ: 87593254. Dále pak společnost Solitea Česká republika, a.s., IČO: 25568736, která poskytuje k užívání webovou a mobilní aplikaci iDoklad sloužící ke správě a vystavování účetních dokladů.
    Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).


Výběr barvy tejpu aneb Terapie barvou

    Pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletter) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že se odhlásíte prostřednictvím odkazu, který se nachází ve zcela spodní části každého zaslaného newsletteru.
    Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.
    Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.


Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

    Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen.
    Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.


Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

    Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.
    Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat. Naším dopravním partnerem je společnost Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, která taktéž využívá dopravních služeb ostatních dopravců. Pokud si tedy zvolíte jiného dopravce, může v těchto případech společnost Zásilkovna s.r.o. předat vaše osobní údaje třetí straně a to pouze pro účely doručení zboží.


Správně zvolený a aplikovaný tejp…

    Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce. Poskytovatelem naší platební brány je společnost GOPAY s.r.o., IČ: 26046768.
    Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).


V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:

    Tejp kopíruje každý pohyb, natahuje se a zase smršťuje, aniž by nějak omezoval svobodu pohybu. Naopak svými funkcemi (tlumí bolest, prokrvuje, podporuje oběh krve) povzbuzuje chuť k fyzické aktivitě. Dnes používané elastické tejpy si berou za vzor vlastnosti lidské kůže. Pružnost (roztažitelnost) tejpu je, podobně jako u lidské kůže, 130 – 140 procent. Síla a váha tejpu jsou také srovnatelné s kůží, a proto tejp dokáže kopírovat všechny pohyby, aniž by svého nositele omezoval v pohybu. Tejp je vyroben z pružné bavlněné látky z vysoce hodnotných vláken. Lepící vrstva je bez alergenů, neobsahuje ani latex. Lepící účinek se správně aktivuje až prostřednictvím tělesné teploty. Vydrží kolem 7 dní a nepoškodí se ani pod sprchou, je voděodolný. Předpokladem je samozřejmě správná aplikace tejpu. Aby se zabránilo podráždění pokožky i při delším nošení, používá se speciální vzor tkaniny, který umožňuje dýchání pokožky.
    Intenzivní trénink, častá jednostranná zátěž a v mnoha kolektivních sportech kontakt s protihráči si od profesionálních sportovců vybírají svou daň. Dnes se preventivně aplikují tejpy, které by měly chránit před přetížením šlach a vazů a předcházet zraněním. U již zraněných svalů či kloubů podporují hojení. Jak už to tak bývá, všechno, co se osvědčí v profesionálním sportu, si ve většině případech najde cestu do běžného života.
    Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete nejasnosti řešit nejprve s námi.


Co je kinesiology tape a tejpování

    Proč mají tejpy různé barvy? Barevná terapie je jednou z nejstarších metod léčby. Z vědeckého hlediska jsou barvy elektromagnetické vlny. Člověk je dokáže vnímat až do určité oblasti od infračervených paprsků (teplo) až po ultrafialové paprsky (chlad). Tyto světelné „vibrace“ vnímáme očima a podle nejnovějších poznatků také kůží. O tuto znalost se opírá také cílená volba určité barvy tejpů při kineziologickém tejpování. Při volbě správné barvy tejpů pomáhá v první řadě intuice. Barva tejpu může podpořit žádoucí účinek. Nic ale samozřejmě nebrání tomu, abyste si zpočátku prostě vybrali svou oblíbenou barvu a ta vám vždy prospěje. Z našeho sortimentu nabízených barev si vybere každý.
    Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů. S vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním a sociálním sítím pro zobrazení reklamy na míru na dalších webových stránkách.
    Jsme společnost BronVit s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Praha 2 – Vinohrady, IČO 05007542, zapsaná obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 256961 C, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.


Vlastnosti tejpovací pásky aneb Tejp jako druhá kůže

    Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Pokud si u nás objednáte zboží, potřebujeme od vás údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o vaše jméno a příjmení, doručovací adresu a telefonní číslo). Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom vám zboží správně doručit. Dále pro účely prodeje zboží potřebujeme vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy, a kopii obchodních podmínek a reklamačního řádu. Při objednání zboží můžete vyplnit i nepovinné údaje. Ty nám pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně.
    Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).


Od profesionálního sportu do běžného každodenního života

    Elastické barevné pruhy, které lze snadno nalepit a příjemně se nosí existují teprve pár let, ale jejich vývoj už má za sebou několik milníků. Vědění o aplikaci pásků je staré tisíce let. Už staří Egypťané a Řekové používali elastické i pevné obvazové materiály nejen k ošetření ran, ale i fixaci pohybového aparátu. Na začátku sedmdesátých let 20. století se tehdy ještě zcela neznámý doktor Kenzo Kase začal zabývat vylepšováním do té doby nepružných bílých sportovních tejpů. Tak vznikl materiál se zcela novými možnostmi. V průběhu několika let badatelské práce a po řadě praktických pokusů vyvinul doktor Kase svou vlastní metodu, kineziologické tejpování a svůj vlastní elastický tejp – Kinesio Tape (kineze = pohyb). Tak se zrodilo moderní elastické tejpování, které o něco později dobylo svět.
    Marketingová činnost: e-mailová obchodní sdělení (tzv. newsletter) vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Pokud si již nepřejete dostávat naše newslettery, odhlašte vaši e-mailovou adresu prostřednictvím odkazu, který se nachází ve zcela spodní části každého zaslaného newsletteru.
    Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu apod.)
    Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
    Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevatnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům.


Zásady zpracování osobních údajů

    Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.
    Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení můžeme k rozesílce využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.
    V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
    Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí. Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou uživatelského jména, které slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.
    Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00