Jak na věc


tarotová karta císařovna

Tarotová karta Mág a uplatnění v povolání

    V osobních a v mezilidských vztazích se tarotová karta Mág spojuje s možností dosahování kvality v nich. Základem je fascinující a přitažlivá osobní energie. Ta vede k souznění v jednání, jež je propojeno se vzájemným nasloucháním si, respektováním názorů druhých. Vzájemná úcta mnoho vyřeší a kvalitu vztahu prohloubí. Význam tarotové karty Mág, jak je prezentována, je základem pro každý typ mezilidských vztahů.


3. 8. 2019 10:00 - 4. 8. 2019 17:00

    Tarotová karta Mág poukazuje na osobní podstatu, potenciál a možnosti, jež máme k dispozici. Při jednání jsme potom schopni využívat poznatků účinku propojování zemské energie s kosmickou. V tento čas právě lépe přijímáme všechny vlivy světa, jež jsou promítání makrokosmu v lidském mikrokosmu. Mág je obdařen uměleckým talentem a tvůrčí schopností komunikace. Poučení tarotové karty Mág říká, že my lidé si máme častěji uvědomit etiku jednání vedoucí k ušlechtilým cílům, jež jsou v souladu s Vesmírným řádem. Co lze pro dnešní dobu z odkazu tarotové karty Mág vyčíst, je životní styl vedený důsledností v komunikaci a v odvaze při osobním jednání. Pojem komunikace, jež Mág symbolizuje, je v ochotě jít do otevřeného jednání. Naslouchají-li si zúčastněné strany vzájemně, uznávají-li názory druhého a snaží-li se vzájemnou domluvou dojít k řešení, jenom potom to má všechno smysl. Každý jedinec má právo se vyjádřit a mít svůj názor. Je na osobní připravenosti nést důsledky svého jednání a rozhodo
    Aleister Crowley (1875 – 1947) byl britský okultista s poměrně barvitým životopisem. Studoval na univerzitě v Cambridge, stal se členem organizace zvané „Zlatý úsvit“ praktikující rituály a magii (strukturou podobná Svobodným zednářům). Založil vlastní filosofii zvanou „Thelema“. Jeho cesta byla rovněž prodchnuta drogami, nespoutaným životním stylem a maniodepresivní psychózou. Do svých tarotových karet Crowley vložil pestrou symboliku čerpající z mytologie starého Egypta, magie, astrologie, alchymie, kabaly a dalších kulturních tradic. Thothův tarot tak představuje skutečně náročné sousto, plné tajemných narážek a odkazů. Kdo jej chce bezezbytku strávit, musí se připravit na dlouhé a obtížné studium.
    Tarotová konference je série workshopů a přednášek o výkladu a tarotových kartách. Jsou koncipované tak, aby bavily jak začátečníky, tak pokročilé tarotáře.


7.-16.12. - Vánoční veletrhy v Brně

    Crowleyho tarot (Thothův tarot) patří mezi jedny z nejznámějších a nejpoužívanějších tarotových sad. U nás jej doprovází kniha Angeles Arrien, která se snaží rozplést složitou mytologii, jež je na těchto kartách všudypřítomná. Jedná se o sadu 78 skutečně velkých karet (9x14 cm). Ilustrace jsou dílem malířky Lady Friedy Harris (1877 Anglie –1962 Indie), která byla Crowleyho blízkou spolupracovnicí.
    Thothův tarot získal své pojmenování podle „Knihy Tothovy“ (s podtitulem „krátký esej o tarotu egypťanů“), kterou Crowley vytvořil jako doprovodnou příručku pro studium rozsáhlé symboliky použité na jeho kartách. Thoth je jméno staroegyptského boha Džehutiho (více na wikipedii). Jak se píše v knize: „Základní charakteristikou Tahutiho aneb Thotha, egyptského Merkura, je předně ten fakt, že má hlavu ibise. Ibis je symbolem koncentrace, protože se mělo zato, že tento pták stojí bez hnutí neustále na jedné noze. Je to docela určitě symbol meditujícího ducha“.


10. Tarotová konference: Poustevník

    Afirmace je pozitivní prohlášení a princip používání pozitivních afirmací vychází z předpokladu, že to, co si říkáme a co si myslíme a především to, čemu věříme se následně stává skutečností, protože si my sami tuto zkutečnost vytváříme a přitahujeme. To na co se zaměřujeme si k sobě přitahujeme. V negativním aspektu nespokojenost a starosti k nám přitahují více negativního. Proto je důležité udržovat mysl čistou a snažit se v sobě budovat dobré myšlenky a emoce.
    Crowleyho tarot je určitě jasnou volbou pro všechny, kteří milují starý Egypt a spletitou symboliku odlišných epoch. Kdo se však při vytažení každé karty nechce pohroužit do čtení minimálně jedné normo-strany textu, navíc plného poutavých odkazů na další zdroje, takovému čtenáři bychom raději doporučili jiné „přímočařejší“ karetní sady jako jsou karty Lenormand, Cikánské karty nebo jiné a jednodušší tarotové sady. Crowleyho tarot není obvykle volbou začátečníků. Kdo však ocení i nemalou velikost těchto karet, získá potěšení na mnoho týdnů, nezřídka i celoživotní zálibu, povzbuzovanou vášní po poznání.
    I sebelepší kartář potřebuje pro svou intuici nějaký pragmatický základ. K tomu slouží trocha teorie. opravdu jen trocha, není možné, a ani není účelem těchto stránek sem vtěsnat všechny poznatky. Nechám na Vás, zda si chcete vybrat něco málo z kapitol zde, a potom samozřejmě své znalosti doplňovat studiem, četbou a praxí.


Crowleyho tarot (Thothův tarot) – Tarotové karty

    Níže si můžete prohlédnou celou řadu detailních fotografií vybraných karet z Crowleyho Thothova tarotu. Crowleyho karty najdete rovněž v tarotových horoskopech lásky na webu lasku.cz (a v anglickém překladu téhož webu love horoscopes).
    Pravý charakter symbolu tarotové karty Mág, vyjadřuje kladnou motivaci a zlepšení budoucích vlivů. Ty dokážeme dosáhnout v dané oblasti důslednou komunikací. Tarotový Mág je kouzelník, jež dokáže využívat svou tvořivou, aktivní sílu, ale i svých všestranných schopností. I proto je vhodné jeho vzor přijímat jako moudrý odkaz filosofie tarotových karet s danými symboly. Mág je obdařen předměty a symboly z malé arkány (meče, poháry, hole, disky). Využívá jich k ideálnímu způsobu komunikace a vyjednávání. Praktičnost Mága je rovněž obdařena darem správného načasování, a tak ví, kdy začíná vhodné období pro jednání. Magické schopnosti využívá k transformaci, proměně a dosažení vytyčených cílů. V této podobě je při věštění a výkladu karet tarotový Mág vítaným hostem. Pozor však na narušení rovnováhy. Mág by svou nezdravou horlivostí mohl uškodit kvalitním záměrům, ale i vztahům.


Blázen - Karta bez čísla, tzv. karta divoká.

    Pro profesní oblast tarotová karta Mága přináší úspěch, finanční odměnu a trend zlepšovat pracovní podmínky. Je proto žádoucí se cílevědomě věnovat plánovaným úkonům k dosažení cíle. úspěch v podnikání je spojen s iniciativou, jež je spojována s překonáváním překážek. Ve zkoušce lze využívat zkušenosti, dostupné kontakty a cit pro správné načasování. Získané zkušenosti lze využít v nové profesní příležitosti, v novém projektu. Především se uplatní přehledem v profesním oboru, aktivitě, všestrannosti a flexibilitě.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00