Jak na věc


tři králové

Boží dar - příběhy českých potravin

    1. leden Nový rok6. leden Tři králové (Kašpar, Melichar, Baltazar)20. leden sv. Šebestián (římský voják a mučedník, patron válečných invalidů)27. leden sv. Jan Zlatoústý (kazatel a patriarcha, patron katolických kazatelů)29. leden sv. František Saleský (biskup, patron spisovatelů a tiskařů)
    Tzv. tříkrálové hry pak vznikly v 6. století ve Španělsku, odkud se šířily do dalších evropských zemí. Původně se jednalo spíš o pantomimu, doplněnou později o latinské texty a zpěvy. Od 13. století se v českých zemích hrály tyto hry zřejmě i v domácím jazyce, a protože si žáci do textů vkládali různé šprýmy, byla nakonec divadelní představení přeložena z kostela ven na náměstí.


České filmy na DVDDokumentární filmy na DVDHororové filmyKultura 21.cz - kulturní magazínRealFilm.cz - filmový magazínVenilafi.cz - magazín zajímavostíDámské punčochové kalhoty - eshopDámské legíny - eshopDámské plavky - eshopSdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS)Nakladatelství AcademiaNakladatelství AlbatrosNakladatelství FragmentEfektivní reklama: cilenareklama.unas.czMobilheimy

    Dnešního dne se shodují všechny křesťanské kalendáře na tom, že mají svátek "Tři svatí králové", jak se svátek dříve nazýval. Šestý leden je však také dnem slavnosti Zjevení Páně, neboť tím, že tři mudrcové z východu přišli před narozeného Mesiáše, došlo ke zviditelnění božstva. Proto se také tento svátek nazývá řecky epifaneia či theofaneia (tj. "Boží zjevení"). Tříkrálový název svátku je sice tradiční, v evangeliu se ale nikde nedočteme, že by Ježíška v Betlémě navštívili tři králové. Dozvíme se, že "...mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: <<Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.>>." Před Božího syna pak položili své dary. Zlato označovalo královskou důstojnost, kadidlo duchovní sílu a oběti a myrha byla znamením člověčenstva. Potom se vrátili do svých rodných krajin, ale vyhnuli se Jeruzalému, aby unikli hněvu strašlivého krále Héróda.
    Připomínka legendy o mudrcích z východu, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi, ukončuje vánoční svátky. Tři krále neboli Zjevení Páně slavíme 6. ledna. Co ale o těchto mužích doopravdy víme? Kdy získali svá jména Kašpar, Melichar a Baltazar? Co symbolizuje zlato, kadidlo a myrha, dary, které měli přinést? A jak vznikla tradice obchůzek domů a koledování, jak ho známe dnes, anebo popisování dveří svěcenou křídou na ochranu?
    Podle evangelia svatého Matouše zvěstovala mágům narození Spasitele jasná hvězda, která se později v legendách změnila v kometu. Podle tohoto nebeského jevu (údaj o něm vychází zřejmě ze skutečné události) se astronomové pokoušeli spočítat přesný rok narození Ježíše Krista. Ale i když je v době kolem roku 0 zaznamenáno hned několik velkých komet (včetně průletu Halleyovy komety), k předpokládanému datu Ježíšova narození se zatím nepodařilo přiřadit žádnou.


Pranostiky pro 6. leden - svátek Tří králů

    Křesťané si původně počet těchto mudrců představovali různě a v době, kdy měla každá zemská církevní organizace značnou autonomii, se mohl lišit i výklad církevních legend. Podle tradice se počet mudrců pohyboval od dvou do dvanácti, teprve později se jejich počet ustálil na třech (číslo tři bylo vždycky považováno za liturgicky významné, neboť se spojovalo se svatou Trojicí boží). Trojka byla přijata také proto, že evangelista Matouš vypočítává dary, které mudrcové přinesli. Podle něj to bylo zlato, kadidlo a myrha (vonná pryskyřice), a i když nikde neuvádí, že každý dar nesl jeden z mudrců, začalo se předpokládat, že právě podle počtu darů byli tři.


Oblíbené scény a filmové hlášky

    Dnes již víme, že to, co se mudrcům zjevilo, nebyla kometa, kterou vídáme, jak se vznáší nad vyřezávanými či malovanými jesličkami. Dostala se nad ně jenom díky proslulému malíři Giottovi di Bondone, který s úžasem pozoroval koncem léta roku 1301 Halleyovu kometu. Byla tehdy mimořádně jasná a děsivá. Pod dojmem tohoto úkazu ji později namaloval nad tříkrálovou scénu na stěně kaple v Padově. A další malíři tak činili po něm. Dnešní poznatky dokazují, že "betlémská hvězda" byla ve skutečnosti vzácnou trojnásobnou konjunkcí Jupitera se Saturnem v souhvězdí Ryb. Došlo k ní roku 7 před Kristem. Je zajímavé, že Kristus byl opravdu o sedm let starší, než se léta tvrdilo. K prokázané chybě v letopočtu došlo při dodatečné úpravě ve 3. století. Slavnou trojkonjunkci vypočítal již Johannes Kepler, hvězdář, matematik a astronom světového významu, působící od roku 1600 v Praze. Při hvězdné události onoho roku 7 před Kristem muselo nastat skutečně veliké světlo - a hlavně se o ní opravdu předem vědě
    Se svátkem Tří králů se od středověku spojovaly jednoduché divadelní hry, v nichž účinkovali žáci škol, které bývaly zřizovány při velkých kostelech. Nejstarší hry, znázorňující biblické příběhy s vánočními tématy, jsou doložené už v 5. století. Jejich součástí býval i průvod tří mudrců.
    V PRODEJI OD 11.3.2016Zpívá Vlasta Burian (sestřih písní) - 99 KčFilmy pro ženy 2 - Čapkovy povídky, Jedenácté přikázání, Konkurs, Starci na chmelu, Legenda jménem Merlin - 99 Kč


Kam jsme se vypravili s kamerou

    Toho, kdo zažil nějakou událost a pak si s údivem přečetl v novinách, že to bylo úplně jinak, než on viděl na vlastní oči, jistě neudiví fakt, že ani biblická publicistika se nevyvarovala různých zkreslení. Nepřekvapí tedy, že Tři králové nebyli tři a vlastně to ani nebyli králové. Již první křesťané slavili den 6. ledna. Šlo však o jeden z nejstarších svátků, spojených s osobou Ježíše Krista, nikoli se Třemi králi. Podle Nového Zákona se toho dne slavilo Zjevení Páně nebo též Ježíšovo pokřtění. Tento svátek se slavil ještě dříve, než den Narození Páně (tedy Vánoce).
    Přáli si hodně peněz. Potom už jen holý život. Americký film (1999). Hrají: G. Clooney, M. Wahlberg, I. Cube, S. Jonze, C. Curtis, A. Cruzová a další. Režie David O. Russell
    V roce 1194 pak byly za osobního přispění císaře přeneseny do Kolína nad Rýnem, kde byla pro ně zřízena honosná kaple, která se stala místem poutí tisíců zbožných křesťanů. Právě zde se také konaly korunovace římských králů.
    Ve středověku byla tato představení velice oblíbená a měšťané za ně dávali škole štědré dary, za něž se pak zajišťovala strava pro žáky. O pozdější zlidovění podobných představení se zasloužili jezuité, kteří se snažili vrátit je na církevní půdu a obnovit jejich zbožný smysl. Z jezuitských her je také odvozena tzv. tříkrálová koleda. Už v baroku chodívali žáci se svým kantorem po vsi, předváděli krátké scény o Třech králích (texty byly často zkrácené verze divadelních her) a za to dostávali koledu. Později se tyto obchůzky staly zábavou malých dětí a také zdrojem přilepšení pro chudinu.


Tři králové světu přinášejí vrchol vánočních svátků

    V PRODEJI OD 16.3.2016Okénko NOVINKA - 99 KčFilmy pro babičku 2 - Čtrnáctý u stolu, Divotvorný klobouk, Měsíc nad řekou, Valentin Dobrotivý, Andělé a démoni - 99 Kč
    Co vše symbolizují záhadné postavy tří mudrců z východu, jejichž svátkem vrcholí dvanáctidenní vánoční období? Dokumentárním pořadem provází Miroslav Táborský (2014). Režie D. Kupšovský
    Podle středověké legendy se jmenovali Kašpar (Caspar), Melichar a Baltazar. Tahle jména se tradují už od 8. století, i když se všeobecně rozšířila až s přenesením ostatků Tří králů ve 12. století. S jejich jmény se spojuje rituál, kdy kněz světil příbytky křesťanů a na dveře psával písmena, označující iniciály Tří králů. Toto požehnání známe už ze středověku. Jenže ani tady není jisté, že se původně týkalo Tří králů.
    V PRODEJI OD 24.2.2016Černá sobota NOVINKA - 99 KčRusalka - 99 KčDVD revue 2 - 49 Kč, minimagazín se třemi DVD - Bylo nás deset, Kohout plaší smrt, Ian Fleming- tvůrce Jamese Bonda


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00