Jak na věc


třešťské betlémy

Ročníky přehlídek: Třešť, Třešťské divadelní jaro

    V případě potřeby je také možno kontaktovat systém Nenech to být (Internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Po nahlášení případu přijde upozornění na rizikové chování vůči spolužákovi na adresu určeného člena školního poradenského pracoviště).
    Na závěrečném večeru festivalu Třešťské divadelní jaro při vyhodnocování uspěl i DS Třeštíci s inscenací pohádky Popelka. Získali jsme celkem čtyři čestná uznání: Zuzka Brabencová za roli Popelky, Štěpán Kubát za roli krále, Sandra Marešová za roli Doroty a Víťa Brabenec za roli macechy. Pochvalu si ale za své výkony zaslouží i všichni ostatní herci, tanečníci a zpěváci.
    Zhotovování betlémů s řezbovanými figurkami má v Třešti na Českomoravské vrchovině už více jak stošedesátiletou tradici. K novodobým lidovým řezbářům betlémských figurek patří i manželé Metoděj a Marie Roháčkovi. V Třešti se betlémy začínají stavět obykle dva týdny před Štědrým dnem. V tomto malém městečku na úpatí Jihlavských vrchů se staví každoročně na čtyřicet betlémů a celá polovina z nich je přístupná veřejnosti. Jsou zde zastoupeny i betlémy známých třešťským betlémářů Aloise Roháčka či Jana Bukvaje.


Knihu doporučuje: Městská knihovna Třešť

    Kniha o betlémech a třešťských betlémářích. Obsahuje údaje o betlémech, jejich majitelích i těch, kteří je vyřezávali. Můžeme se zde seznámit s historií i součastností třešťského betlémářství, které je v naší zemi jedinečné.
    Žáci navštěvující naši školu mohou i v letošním roce objednávat svačinky od firmy Lapek. Svačinky jsou zaváženy pouze do budovy školy v ulici Josefa Hory.
    Třešťské betlémy jsou komponovány jako diorama, v němž krajina vytvořená z pařezů, mechu a jiných přírodnin se stupňovitě zvedá až k horizontu, kde téměř neznatelně přechází v krajinu malovanou na tzv. "lončoftu", vroubícím pozadí celého betléma. Krajina není však členěna jen terasovitě, ale je prostoupena i příčnými údolími, stržemi, propastmi, příkrými srázy a  skalnatými hřbety...  

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00