Jak na věc


třída machovka markéta kopecká

Základní limity pojišťoven na trezory

    Tak jako každý rok se v naší škole ve čtvrtek 8. 11. konala tradiční Broučkiáda. Děti si přinesly světýlka (baterku, lampičku, lampión). Někteří malí, ale i velcí, včetně paní učitelek, se převlékli za broučky. Poté se všichni vydali na „broučí“ trasu a poznávali, jak vypadají Bludovice ve tmě. Po procházce se ve škole plnily „záludné“ úkoly. I když nebyly jednoduché, děti si s nimi poradily. Pro šikovné broučky byla nachystaná sladká odměna, kterou s chutí spořádali.
    Bezpečnostní třída je v dnešní době hlavní parametr u všech trezorů. Taková třída nám říká, jak je trezor bezpečný a teoreticky také, za jak dlouho by se do něj případně zloděj dostal. Výšší třída je lépe chráněná. Třídy určuje jedině státem akreditovaná zkušebna podle normy 1143.1 a výrobce potom na každý trezor dává výrobní štítek s vyznačenou bezpečnostní třídou a přikládá o tom certifikát. Vysvětlení bezpečnostních tříd.
    1.2.2019 jsme pracovali v keramické dílně v DDM. Výrobky se povedly, kdo zrovna netvořil, zahrál si různé společenské hry. Ještě jsme se stačili protáhnout na zahradě DDM.


5. bezpečnostní třída V pro trezory

     7. 2. začalo plavání.  Lekce probíhají každý týden (ve čtvrtek), vždy od 8,50 h na plaveckém bazéně v Havířově – Šumbarku. Odváží nás sympatický pan řidič. Na bazéně nás již čekají paní plavčice, které naše děti znají a rozumějí si s nimi. Pouze prvňáčci jdou do „neznáma“.  Ale i ti se v pohodě zařadí do výcviku a mnozí z nich plavou brzy jako štiky.  Výhodou pro nás je, že celý bazén patří jen nám. Tak příjemné lekce pro všechny žáky a na konci výcviku jen samé zdatné plavce!


4. bezpečnostní třída IV pro trezory

    Trezory bezpečné proti vloupání, sejfy a trezorové dveře jsou testovány podle Evropské normy 1143.1 kompetentním testovacím institutem ve všech evropských zemích stejně. Certifikáty jsou tedy použitelné v celé Evropě je to mezinárodní značení. Při testování trezorů bezpečných proti vloupání provádějí testovací instituce, které mají odpovídající znalosti a dovednosti, zkoušky a násilné otevření produktu. Získané výsledky se pak převedou do hodnoty odporu, přičemž je zohledněn čas a použité nástroje. Odpor trezoru bezpečného proti pokusu o vloupání je vyjádřený jednotkou odporu RU. O co je výše počet RU, o to vyšší je odpor a tím i ochrana, kterou trezor bezpečný proti vloupání nabízí. Na základě změřeného počtu se trezor bezpečný proti vloupání zařadí do tzv. třídy odporu. Základem pro klasifikaci je nejnižší změřený odpor. Aby se dospělo k obsahu skříně nebo trezoru, musí se v praxi provést ruční otevření (částečný průlom) nebo bude otevřený úplně tím, že se například dveře vylomí (pln
    Třída "Z2" a samozřejmě také "Z3" je vhodná například pro uložení zbraně, pro uložení věcí, které nechcete nechat na stole, když jdete na oběd a podobně. Pojišťovny do těchto trezorů pojistí hodnoty okolo 30 tisíc korun. (Třída Z2 má 15 odporových jednotek)
    Bezpečnostní třída "Z" je základní bezpečnost. Jedná se o sejfy. Tuto třídu určuje česká norma ČSN 916012, která se řadí před evropskou normu EN 1143-1. Bezpečnostní třída Z1 je nejnižší možná třída trezorů. Odporové jednotky jsou RU(10/10). Jedna z podmínek pro takové sejfy je alespoň jeden trezorový zámek třídy A.
    Asi trochu nešťastný název "nula", ale jedná se o celkem vysokou třídu zabezpečení. Bezpečnostní třída pro uložení menších finančních částek. Trezory v této třídě se používají pro uložení například denní tržby, zbraní nebo utajovaných dokumentů "Důvěrných" podle NBÚ (SS1=2body). Odporové jednotky jsou RU(30/30). Jedna z podmínek pro takové trezory je alespoň jeden trezorový zámek třídy A.


Základní limity pojišťoven podle bezpečnostních tříd

    je zaměřena na pobyt venku a výuku v přírodě, inspirovaná lesní MŠ. Vzdělávání se uskutečňuje venku v sepětí s přírodou, děti jsou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti za to, co dělají. Své poznatky z přírody rozvíjejí v zázemí MŠ, kde mají k dispozici třídu a hernu, dle hygienických norem. Hra v přírodě u dětí inspiruje kreativnost, komunikační schopnosti, plánování ale i sounáležitost k přírodě. Třída má zpracovaný svůj ŠVP dle zaměření.
    Na příští setkání si měli žáci vystříhat z letáků supermarketů obrázky nejrůznějších potravin. Za pomoci p. učitelek si na další setkání každý žák přinesl dostatek materiálů. Celá dvojhodinovka byla zaměřena na praktickou část. P. lektorka rozdala pracovní listy, ve kterých žáci plnili zadané úkoly. Sestavovali „Zdravý talíř“, „Pyramidu potravin“, které jsou potřebné ke zdravému způsobu stravování a stylu života. Vytvořili „Katastrofickou kostku“, do které bylo úkolem nalepit nezdravé a nevhodné potraviny, případně je dokreslit. P. lektorka také upozornila, jak číst obaly potravin, co můžeme využít ve svůj prospěch.
    Ve 3. bezpečnostní třídě jsou nejoblíbenější trezory výrobní řady NS ve 3. třídě. Vyrábějí se také vhazovací trezory ve 3. třídě, ale to je již elitní výroba.


Bezpečnostní třída 0 pro trezory

    Nejprodávanější bezpečnostní třída pro větší podniky a lidi, co chtějí ochránit větší hodnoty, tržby, hotovost v řádu několika mil. Kč. Odporové jednotky jsou (80/120). Jedna z podmínek pro takové trezory je alespoň jeden trezorový zámek třídy B.
    Trezory jsou převážně určeny pro bankovní a finanční instituce. Odporové jednotky jsou RU(180/270). Podmínky pro takové trezory jsou alespoň dva trezorové zámky třídy B.
    posíláme Vám pozdrav z lyžařského kurzu. Celý týden se nám povedl a také nám přálo počasí. V pondělí po ubytování jsme šli na sjezdovku a byli jsme rozděleni do družstev. Večer jsme měli přednášku o celní správě. V úterý jsme strávili dopoledne i odpoledne na svahu a večer nás čekala... Více »
    Nejprodávanější bezpečnostní třída pro zlatníky a střední podniky stejně jako pro lidi co myslí na budoucnost. Dobrá volba s výhledem. Pro dokumenty NBÚ do stupně utajení "Přísně tajné" (SS1=4body), šperky, doklady, zbraně a hotovost v řádech sta tisíc do 1.mil, vše co je třeba dobře uschovat. Odporové jednotky jsou RU(50/80). Jedna z podmínek pro takové trezory je alespoň jeden trezorový zámek třídy A.


2. bezpečnostní třída II pro trezory

    Trezory jsou převážně určeny pro bankovní a finanční instituce. Odporové jednotky jsou (120/180). Jedna z podmínek pro takové trezory je alespoň dva trezorové zámky třídy B.
    Před samotnou činností jsme si společně popovídali „Proč máme jíst ovoce, zeleninu a čím prospívají našemu zdraví“. Pak už všichni jen pilně krájeli, míchali, dochucovali. Byl to tým na slovo vzatých odborníků. A výsledek – vynikající!  Jako důkaz posloužila tradiční ochutnávka nejen u žáků ostatních tříd, školky, pedagogů, ale i u p. kuchařek a p. vedoucí naší školní jídelny. Všem chutnalo a mladí kuchaři byli pochváleni. A možná, kdyby se objevila z pohádky B. Němcové princezna Lada, udělila by našim kuchtíkům „Řád zlaté vařečky“. Ale i bez „Řádu“ ukázali žáci své dovednosti, které určitě uplatní i v pozdějších letech.
    Doporučujeme Vám nezapomínat na to, že kupujete výrobek, jež přežije generace, a proto důkladně zvažte koupi např. vyšší bezpečnostní třídy (min.I, ale raději II. třídu), a velmi důležitá věc je velikost. Nezapomínejte, že postupem času Vám přibývá věcí, které budou mít potřebu uschovat, proto je dobré zvolit vždy větší model.


Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje školu 205 žáků zařazených do 11 tříd.

    Bezpečnostní třídy "S" podle normy EN 14450 vlastně ani nejsou bezpečnostní třídy trezorů, ale plechových skříní. Stane se občas, že výrobce trezorů má nějaký svůj produkt certifikovaný do této třídy. Aby mohl klientům nabízet certifikovaný produkt, ale o zabezpečení se nedá mluvit.
    Do této kategorie spadají všechny trezory, které nemají bezpečnostní třídu. Paradoxně do této třídy může patřit i velice bezpečný a těžký trezor, který ale nemá certifikát. V podstatě se nejedná o třídu a není o tom vydáván žádný dokument.
    Školního kola recitační soutěže se z naší třídy účastnili čtyři žáci. Vaneska byla nejúspěšnější a postupuje do kola okresního. Gratulujeme a držíme jí palce!
    Nejprodávanější bezpečnostní třída trezorů pro domácnosti a menší podniky. Trezory v této třídě se používají pro uložení například denní tržby, zbraní nebo tajných dokumentů (SS1=3body). Odporové jednotky jsou RU(30/50). Jedna z podmínek pro takové trezory je alespoň jeden trezorový zámek třídy A.


1. bezpečnostní třída I pro trezory

    12. 11. proběhla ve 4. a 5. ročníku 1. část projektu „Výuka přírodních věd nově“. Projekt vede Mgr. Olšovský. Akce se uskutečnila 6. vyučovací hodinu a zúčastnily se jí i p. učitelky Mgr. Škutová a Mgr. Burgertová. Nejprve byli žáci seznámeni se systémem EDLAB, pak probíhala praktická měření teploty, tlaku. Protože si žáci přinesli různé druhy nápojů, měřili i pH jednotlivých nápojů. Vše zkoumali na notebooku pomocí desky EDLAB, čidel a grafů. Hodina uběhla rychle. Nikdo se nenudil a všichni se těší na další práci se systémem EDLAB.
     Pátá třída je klidná a zodpovědná. Čtvrtá třída s převahou děvčat je temperamentní, kreativní. Naše třída se nachází v dolní učebně, která zároveň slouží jako školní družina. Ve třídě se během výuky vystřídají všichni učitelé naší školy. Žáci si tak v klidu (v malém počtu) zvykají na styl výuky, která bude na 2. stupni. Atmosféra ve třídě je dobrá. Žáci se aktivně zapojují do výuky, umějí pracovat ve skupinách, samostatně a navzájem si také pomáhají. Ve třídě máme i dostatek prostoru pro relaxaci a hry.


Bezpečnostní třídy trezorů v ČR

    Díky vnitřnímu uspořádání školy mají děti možnost navštěvovat kamarády i v jiných třídách bez problémů. Děti ze třídy Berušek hojně využívají jak prostory vedlejší třídy, tak i herny a naopak. V prvním patře mají děti volný pohyb mezi třídami Opiček i Koček. Pohyb dětí je možný i mezi patry budovy. Vnitřní prostory jsou uzpůsobeny pro potřeby dětí a průběžně dochází k jeho vylepšování. Vzhledem k menším prostorovým možnostem pro děti se snažíme o jejich co nejlepší využití. Je ale jasné, že nemůžeme provádět všechny činnosti jako mateřské školy, které mají pro jednu třídu k dispozici dvě i více místností.
    Základní limity jsou hodnoty vyjádřené v Kč, které Vám pojistí pojišťovna do trezoru v danné bezpečnostní třídě. Základní jsou proto, že se ještě navyšují, když je trezor dále zabezpečen. Podmínky, které dále zvyšují možnou úložnou částku v trezoru, jsou například: Mříže v oknech, čidlo pohybu, otřesové čidlo až po ozbrojenou ostrahu. Konkrétní podmínky se liší u různých pojišťoven, ale představu Vám může dát následující tabulka základních limitů:
    Třídy nejsou pedagogicky specificky zaměřené, věkově jsou smíšené. Specifikace je rozvíjena v jednotlivých nadstandardních činnostech školy. Rodiče mají možnost při zápisu do MŠ vznést požadavek na zařazení svého dítěte do konkrétní třídy ( např. sourozenci k sobě, kamarádi…). Pokud to možnosti jednotlivých tříd dovolí, je požadavek rodičů akceptován. V případě volného místa, může být dítě přijato i během roku.


3. bezpečnostní třída III pro trezory

    Paní lektorka mluvila i o nebezpečí přejídání, obezitě a anorexii, nutnosti přiměřeného pohybu. Pustila žákům krátký film, který zdůraznil nebezpečí všech těchto faktorů na zdraví člověka. Na závěr byli všichni žáci pochváleni za svou práci a aktivitu. Byli odměněni diplomem a rozvrhem.
    Výše uvedené finanční částky jsou orientační, vždy je potřebná konzultace s určitou pojišťovnou (částky se liší). Pro splnění bezpečnosti a zařazení trezoru do dané třídy je podmínka řádného ukotvení trezoru do zdi nebo podlahy a zazdění stěnových trezorů dle přiloženého návodu.
    V letošním školním roce je ve čtvrté třídě 7 dětí, z toho 6 děvčat a 1 chlapec. Pátá třída má 5 dětí, z toho jsou 3 děvčata a 2 chlapci. Ve třídě s námi pracuje paní asistentka, která je oporou pro všechny děti a nikomu neodmítne pomoci.


Bezpečnostní třídy Z1, Z2, Z3 pro sejfy

    22. 1.  a 29. 1. jsme zúčastnili projektu „Zdraví dětem“. Paní lektorka si v první lekci připravila na interaktivní tabuli zajímavé informace. Děti si zopakovaly základní složky potravy, které mají být součástí vyvážené stravy. P. lektorka uváděla plno příkladů důležitých potravin pro naše zdraví, často ji doplňovali i žáci. Ti se aktivně zapojili i díky již získaným znalostem v předmětu „Přírodověda“. Vše bylo uděláno hravou a soutěživou formou, žáci řešili různé křížovky, přesmyčky, hádanky.
    Třídy jsou heterogenní od 3 do 6 let. V takových skupinách funguje třída na základě komunikace, spolupráce, děti se učí  zodpovědnosti, ohleduplnosti, vzájemné pomoci, tak jako v rodině.
    27.2. proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Z naší třídy se do soutěže přihlásili tři žáci: Eliška, Valentýna a Ondřej. Recitovalo se v naší nově otevřené relaxační místnosti na " Šedivce|".  Básně, které si naši spolužáci připravili, zarecitovali i nám.
    25. 10. 2018 se třída sedmi čtvrťáků a pěti páťáků proměnila v přípravnu salátů z ovoce a zeleniny. Hoši a dívky si přinesli potřebné pracovní náčiní, plody ovoce, zeleniny, nezbytné suroviny (koření, smetanu, ocet, apod.) a také pracovní oblečení. Svůj úkol brali velmi vážně. Někteří již měli uvařené těstoviny, jiní zase namíchané poměry koření. Každý z „kuchařů“ si připravil svůj recept na salát, který jedí doma a o který se chtěl podělit s ostatními.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00