Jak na věc


svařování litiny elektrodou za studena

Ochranná fólie pro samostmívací kukly, ochrana svařovacích kukel

    U povrchového svařování laserem dochází k natavení tenké povrchové vrstvy spojovaných materiálů přímou absorpcí laserového záření. Při následném ztuhnutí natavených a promíchaných materiálů dochází ke vzniku sváru. Hloubka sváru se u tohoto typu svařování pohybuje do 2 mm.
    Svařování nebo také sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého spoje dvou a více součástí. Obecným požadavkem na proces svařování je vytvoření takových termodynamických podmínek, při kterých je umožněn vznik nových meziatomárních vazeb.
    Máme k dispozici kolektiv zkušených svářečů, kteří disponují potřebnými osvědčeními a zkušenostmi, jenž je opravňují realizovat ty nejnáročnější svářečské práce.
    Invertorová stejnosměrná TIG a MMA svářečka s korekcí účiníku. Vhodný i pro použití při napájení elektrocentrálou a přez dlouhý prodlužovací kabel díky velkému rozsahu napájecího napětí (90-265V).


Elektrody pro svařování svařovací elektrody obalené EVB 50 bazické 2,00mm

    Laserové svařování je využíváno zejména pro svařování dílů u nichž je kladen důraz na vysoké svařovací rychlosti, přesný, kvalitní svár bez trhlin, nečistot a pórů a nízké tepelné deformace okolního materiálu. Vysoká procesní rychlost, stabilita a snadná implementace automatizovaného svařovacího procesu a možnost kontroly kvality výsledného sváru on-line, dělá z laserového svařování oblíbenou metodu pro průmyslové aplikace.
    Dále navařování tvrdokovu, svařování hliníku a nerezu. Poradíme si s ekologickou likvidací autovraku.
    Historie svařování nás zavede až do dávného starověku. Nejranější známky pocházejí již z doby bronzové.
    Svařovat lze kovové i nekovové materiály, materiály podobných i různých vlastností. Pro různé typy spojů a materiálů jsou vhodné jiné metody svařování. Při svařování dojde vždy ke změně fyzikálních nebo mechanických vlastností základního materiálu (spojovaného) v okolí spoje. Jiné metody nerozebíratelného spoje jsou např. pájení nebo lepení.
    Svařování kovových konstrukcí • Navařování tvrdokovu • Svařování hliníku • Svařování nerezu • Svařování oceli • Svařování ulomených částí kovových židlí • Svařování ulomených částí kovových postelí • Svařování konstrukcí bran • Svařování kovových plotů • Svařování kovových zábradlí • Výroba kovových konstrukcí • Výroba kovových postelí a postýlek • Výroba kovového nábytku • Ekologická likvidace vraků


hubice hořáku Co svářečky,nasouvací hubice hořáku Co svářečky .Základní plynová tryska hořáku, kónická tryska

    Svařování je jednou z metod spojování materiálů. Oproti jiným metodám svařování využívá působení tepla nebo tlaku ke spojení materiálů. Proces svařování může být rozdělen do dvou základních oblastí. Jednou z nich je tzv. fúzní svařovací proces, kde poměrná část svařovaných dílů projde procesem tavení, do této skupiny patří metody obloukového svařování, odporového svařování a svařování elektronovým nebo laserovým paprskem. Druhou oblastí je proces tzv. nefůzního svařování, do kterého patří technologie pájení na tvrdo, měkké pájení a svařování za pevné fáze.
    Je založeno na vzniku kapiláry uvnitř svařovaných materiálů lokálním ohřevem laserovým paprskem při dostatečných výkonových hustotách (~ 106 W/cm2). Uvnitř kapiláry dochází k intenzivnímu ohřevu svařovaných materiálů, k jejich tavení a vypařování. Dosažení rovnováhy mezi hydrostatickým tlakem, povrchovým napětí taveniny a tlakem par uvnitř kapiláry zabraňuje jejímu zhroucení. Vícenásobné reflexe laserového paprsku uvnitř kapiláry umožňují jeho průnik hlouběji do materiálu. Touto metodou je možné svařovat ocel do tloušťky 10 mm.
    Svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu, tedy tzv. MAG svařování, je v současné době asi nejrozšířenější metoda svařování. Velkou popularitu si tato metoda získává také u amatérských a hobby svářečů, je třeba nechat tuto práci specializovaným odborníkům!!


Průvlak 0,6mm drátu svářečky Co, průvlak 0,6 mm TM 150 - TM 250, MM 220, DIG MIG 180 TELWIN

    První železářská společnost Kladno, s.r.o. vlastní certifikaci systému zajištění Standardních požadavků na jakost při tavném svařování kovů dle EN 729-3.PŽSK je dále odborně způsobilá dle požadavků normy ČSN 73 2601 změna Z2:1994 k provádění ocelových konstrukcí (výrobní skupiny A a B) v rozsahu prvního stupně způsobilosti podle článku 203 normy – Velký průkaz způsobilosti.
    Kromě laserového svařování nabízíme také další služby v oblasti laserových technologií:laserové kalení, laserové navařování, návrh zařízení a měření tvrdosti kovů.
    Podrobnější informace týkající se svařování, svařovacích metod a historie Vám poskytne Wikipedie.
    Laserové svařování patří k nejmodernějším metodám spojování různých typů materiálů. Společnost LaserTherm je vybavena laserovými systémy pro svařování širokého spektra kovových materiálů s optimálními výsledky. Laserová metoda je vhodná pro svařování konstrukčních ocelí, nerezových ocelí, hliníku, titanu, mědi.
    V době železné se Egypťané a lidé z východního středomoří naučili svařovat železo. Bylo nalezeno množství takto vyrobených železných nástrojů, které pocházejí z doby kolem roku 1000 př. n. l. Přesto se někdy připisuje vynález svařování Řeku Glaukovi (688-600 př. n. l.)


Úhlový magnet 90x90mm pro fixaci materiálu v daných úhlech při svařování

    Naši svářeči jsou kvalifikováni podle EN 287-1 (Zkoušení svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli). Jejich kvalifikace je průběžně přezkušována a zvyšována podle potřeb firmy. Nedestruktivní zkoušky svarů také potvrzují dobrou úroveň svářečů i postupů. Naše firma vlastní řadu ověřených a třetí stranou schválených svařovacích postupů dle norem řady ČSN EN ISO 15614-1 (dříve ČSN EN 288 -3) (WPQR/ WPS) i ověření kvalifikací potřebných pro výrobu tlakových zařízení dle s měrnice 97/23/ES (Příloha 1, článek 3.1.2)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
13896
cache: 0024:00:00