Jak na věc


svařování litiny elektrodou za studena

Kleště svářecké zemnící ZKB-95, svařovací zemnicí svorka, zemnící koncovka pro sváření

    Naši svářeči jsou kvalifikováni podle EN 287-1 (Zkoušení svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli). Jejich kvalifikace je průběžně přezkušována a zvyšována podle potřeb firmy. Nedestruktivní zkoušky svarů také potvrzují dobrou úroveň svářečů i postupů. Naše firma vlastní řadu ověřených a třetí stranou schválených svařovacích postupů dle norem řady ČSN EN ISO 15614-1 (dříve ČSN EN 288 -3) (WPQR/ WPS) i ověření kvalifikací potřebných pro výrobu tlakových zařízení dle s měrnice 97/23/ES (Příloha 1, článek 3.1.2)
    Historie svařování nás zavede až do dávného starověku. Nejranější známky pocházejí již z doby bronzové.
    Svařování nebo také sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého spoje dvou a více součástí. Obecným požadavkem na proces svařování je vytvoření takových termodynamických podmínek, při kterých je umožněn vznik nových meziatomárních vazeb.
    Svařovat lze kovové i nekovové materiály, materiály podobných i různých vlastností. Pro různé typy spojů a materiálů jsou vhodné jiné metody svařování. Při svařování dojde vždy ke změně fyzikálních nebo mechanických vlastností základního materiálu (spojovaného) v okolí spoje. Jiné metody nerozebíratelného spoje jsou např. pájení nebo lepení.


Ochranný svářecí sprej svařovací sprej,ochranný svařovací sprej,svářecí kapalina

    Svařování je jednou z metod spojování materiálů. Oproti jiným metodám svařování využívá působení tepla nebo tlaku ke spojení materiálů. Proces svařování může být rozdělen do dvou základních oblastí. Jednou z nich je tzv. fúzní svařovací proces, kde poměrná část svařovaných dílů projde procesem tavení, do této skupiny patří metody obloukového svařování, odporového svařování a svařování elektronovým nebo laserovým paprskem. Druhou oblastí je proces tzv. nefůzního svařování, do kterého patří technologie pájení na tvrdo, měkké pájení a svařování za pevné fáze.
    Máme k dispozici kolektiv zkušených svářečů, kteří disponují potřebnými osvědčeními a zkušenostmi, jenž je opravňují realizovat ty nejnáročnější svářečské práce.
    U povrchového svařování laserem dochází k natavení tenké povrchové vrstvy spojovaných materiálů přímou absorpcí laserového záření. Při následném ztuhnutí natavených a promíchaných materiálů dochází ke vzniku sváru. Hloubka sváru se u tohoto typu svařování pohybuje do 2 mm.
    Podrobnější informace týkající se svařování, svařovacích metod a historie Vám poskytne Wikipedie.
    Svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu, tedy tzv. MAG svařování, je v současné době asi nejrozšířenější metoda svařování. Velkou popularitu si tato metoda získává také u amatérských a hobby svářečů, je třeba nechat tuto práci specializovaným odborníkům!!


Svařování Praha - umíme mnohem více než jen svařování

    V době železné se Egypťané a lidé z východního středomoří naučili svařovat železo. Bylo nalezeno množství takto vyrobených železných nástrojů, které pocházejí z doby kolem roku 1000 př. n. l. Přesto se někdy připisuje vynález svařování Řeku Glaukovi (688-600 př. n. l.)
    Je založeno na vzniku kapiláry uvnitř svařovaných materiálů lokálním ohřevem laserovým paprskem při dostatečných výkonových hustotách (~ 106 W/cm2). Uvnitř kapiláry dochází k intenzivnímu ohřevu svařovaných materiálů, k jejich tavení a vypařování. Dosažení rovnováhy mezi hydrostatickým tlakem, povrchovým napětí taveniny a tlakem par uvnitř kapiláry zabraňuje jejímu zhroucení. Vícenásobné reflexe laserového paprsku uvnitř kapiláry umožňují jeho průnik hlouběji do materiálu. Touto metodou je možné svařovat ocel do tloušťky 10 mm.
    Dále navařování tvrdokovu, svařování hliníku a nerezu. Poradíme si s ekologickou likvidací autovraku.
    Kromě laserového svařování nabízíme také další služby v oblasti laserových technologií:laserové kalení, laserové navařování, návrh zařízení a měření tvrdosti kovů.


Svařovací elektrody bazické 2,5mm x 300mm

    Svařování kovových konstrukcí • Navařování tvrdokovu • Svařování hliníku • Svařování nerezu • Svařování oceli • Svařování ulomených částí kovových židlí • Svařování ulomených částí kovových postelí • Svařování konstrukcí bran • Svařování kovových plotů • Svařování kovových zábradlí • Výroba kovových konstrukcí • Výroba kovových postelí a postýlek • Výroba kovového nábytku • Ekologická likvidace vraků
    Laserové svařování patří k nejmodernějším metodám spojování různých typů materiálů. Společnost LaserTherm je vybavena laserovými systémy pro svařování širokého spektra kovových materiálů s optimálními výsledky. Laserová metoda je vhodná pro svařování konstrukčních ocelí, nerezových ocelí, hliníku, titanu, mědi.
    První železářská společnost Kladno, s.r.o. vlastní certifikaci systému zajištění Standardních požadavků na jakost při tavném svařování kovů dle EN 729-3.PŽSK je dále odborně způsobilá dle požadavků normy ČSN 73 2601 změna Z2:1994 k provádění ocelových konstrukcí (výrobní skupiny A a B) v rozsahu prvního stupně způsobilosti podle článku 203 normy – Velký průkaz způsobilosti.


Základní pravidla pro bezpečné používání svařovacích a řezacích plynů

    Laserové svařování je využíváno zejména pro svařování dílů u nichž je kladen důraz na vysoké svařovací rychlosti, přesný, kvalitní svár bez trhlin, nečistot a pórů a nízké tepelné deformace okolního materiálu. Vysoká procesní rychlost, stabilita a snadná implementace automatizovaného svařovacího procesu a možnost kontroly kvality výsledného sváru on-line, dělá z laserového svařování oblíbenou metodu pro průmyslové aplikace.
    Invertorová stejnosměrná TIG a MMA svářečka s korekcí účiníku. Vhodný i pro použití při napájení elektrocentrálou a přez dlouhý prodlužovací kabel díky velkému rozsahu napájecího napětí (90-265V).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00