Jak na věc


stopa růžového pantera

Stopovací vodítko Ø 8mm, šňůra 10m

    V souladu s evropskou směrnicí zákon nově uznává povinnost, aby faktury přesně zachycovaly skutečná dodání zboží či poskytnutí služeb, a proto vyžaduje, aby byla zajištěna věrohodnost původu faktur, neporušenost jejich obsahu a jejich čitelnost od okamžiku jejich vystavení do konce doby uchování, a to bez ohledu na to, zda jde o fakturu v listinné nebo elektronické podobě (rovnoprávnost forem fakturace).
    Auditní stopa (z evropské směrnice doslova audit trail) znamená spolehlivou vazbu, která jednoznačně zdokumentuje tok zdanitelného plnění od zahájení, zdrojového dokumentu až po ukončení. Jde o propojení různých dokumentů v rámci celého životního cyklu plnění. Auditní stopa je spolehlivá tehdy, pokud propojení mezi podklady a zpracovaným plněním je snadno sledovatelné. To znamená, pokud auditní stopa obsahuje dostatečně podrobné informace k propojení souvisejících dokumentů, pak je spolehlivá vazba.
    Novela zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) s platností od 1. 1. 2013 přenáší do české národní legislativy principy vymezené evropskou direktivou 2010/45/EU z 13. 7. 2010. Kromě principu rovného zacházení s papírovým a elektronickým dokumentem přináší také nové formulace pro jednoznačný výklad pravidel fakturace, vystavení a uchování daňových dokladů.


Stopovací vodítko Ø 6 mm, šňůra 5m

    Dopad novely na všechny plátce daně souvisí se změnou dosud zažitých návyků práce s daňovými doklady. Ministerstvo financí předložilo novelu s cílem prosazovat využívání elektronické fakturace, a to poskytnutím svobodné volby při zajišťování věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti dokladu. Úprava má také pomoci ochránit státní pokladnu od daňových úniků při výběru DPH a pomoci k odstranění nedostatků ve spolehlivém prokazování odvedení daňové povinnosti.
    Kontrolní mechanismus jsou postupy, kterými osoba povinná k dani vytvořila, provedla a udržuje přiměřenou míru jistoty, pokud jde o totožnost dodavatele zboží nebo poskytovatele služeb a vystavitele faktury, neměnnost obsahu týkajícího se DPH a čitelnost faktury od okamžiku vystavení do konce doby uchování daňového dokladu.
    Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty 0 až -4°C.
    Právní předpis se zaměřuje na klíčové vlastnosti daňových dokladů, ale v souladu s principem svobodné volby neuvádí žádné příklady. Novela zákona o DPH zavádí do účetní praxe nové pojmy jako auditní stopa a kontrolní mechanismus.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00