Jak na věc


společnost mars

Proč právě od SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI?

    Vítáme Vás na stránkách portálu zalozene-spolecnosti.cz. Zabýváme se komplexním servisem v oblasti zakládání a prodeje společností s.r.o. a a.s.. Máme připraveny ready made společnosti pro Váš rychlý start podnikání, nebo Vám pomůžeme založit společnost dle Vašich potřeb.
    Jsme připraveni Vám maximálně asistovat při rychlém založení společnosti s.r.o. a a.s. dle Vašich individuálních požadavků. Připravíme všechny dokumenty, vyřídíme potřebné formality na úřadech, zajistíme registrace k žádaným daním, nachystáme živnostenská oprávnění.
    Nabízíme nové založené ready made společnosti s plně splaceným základním kapitálem, které nikdy nevykonávaly žádnou činnost, nemají žádné závazky z obchodních vztahů, jsou zapsané do obchodního rejstříku a jsou připraveny k okamžitému fungování. Společnost ready made Vám umožní okamžitě zahájit podnikání bez zbytečné administrativy.
    Evropskou společnost - Societas Europaea (SE) zakládáme v souladu s Nařízením a Směrnicí EU o Evropských společnostech. Podmínky vzniku a provozu SE jsou upraveny zákonem č. 627/2004 Sb. Před nebo za firmou SE musí být uváděna zkratka SE.


Více o Evropské společnosti (SE)

    Kupte si ready-made evropskou společnost ještě dnes a začněte okamžitě podnikat! Získáte důvěryhodnou a přehlednou formu podnikání, kde libovolně upravíte název či předmět působnosti společnosti podle vašich představ. Samozřejmostí je podpora a poradenství ze strany SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI při všech krocích získání vaší ready-made evropské společnosti. Objevte s námi všechny benefity této jedinečné služby!
    SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE, IČ 29137390, DIČ CZ29137390, se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00, Praha 8, Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 932. SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE neposkytují právní služby za úplatu. V případě, že jsou našimi klienty vyžadovány právní služby, obracíme se za tímto účelem na osoby oprávněné k jejich poskytování (advokáty, notáře atd.).
    Základní kapitál evropské společnosti (SE) je vyjádřen v eurech, musí činit nejméně 120.000,- EUR a je rozvržen na akcie. Každý akcionář ručí jen do výše svého upsaného základního kapitálu. Námi nabízené ready-made evropské společnosti mají tento základní kapitál 100% splacen.


Jak získat ready made společnost?

    SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI mohou díky své struktuře samostatně zakládat SE a následně je nabízet klientům k odkupu jako ready-made společnosti. Výhodu odkupu již existující ready-made evropské společnosti je, že po založení SE se jejím akcionářem může stát jakákoliv osoba, tj. i taková, která by ji nemohla s ohledem na výše uvedená omezení sama založit.
    Sídlo evropské společnosti (SE) musí ležet na území Evropské unie, ale následný přesun do zahraničí při zachování právní kontinuity je možný.Společnost se po přesunu začne řídit právem země, kde je umístěno její nové sídlo. Evropská společnost (SE) může během své existence volně vybírat zemi v rámci EU s pro ni nejvýhodnějšími podmínkami pro podnikání.
    SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI mají v nabídce evropské společnosti se 100% splaceným základním kapitálem 120 000,- EUR, akcionáři tedy již neručí za závazky společnosti svým majetkem, který je tak striktně oddělen od majetku společnosti.


Ready made společnosti od Hotfirm 

    Hotfirm Vám nabízí rychlé, spolehlivé a bezpečné řešení pro Vaše podnikání. Pokud potřebujete začít rychle podnikat a nemáte čas ani náladu podstoupit zdlouhavý a administrativně náročný proces spojený se zakládáním firmy, můžete si vybrat z našeho katalogu ready made společností. Největší výhodou ready made společností je rychlost, jakou se stanete jejím vlastníkem. Převod společnosti a veškeré nezbytné formality pro Vás zařídíme během jedné osobní schůzky. Díky naší dlouholeté praxi v oblasti prodeje společností a profesionálnímu přístupu našeho týmu, můžete získat ready made společnost od Hotfim již za hodinu a ihned začít podnikat. V takto krátkém čase, a navíc za velice přijatelnou cenu, můžete pořídit ready made společnost jen od Hotfirm.
    Mezinárodně uznávaná právní forma podnikání dodá vašemu byznysu důvěryhodnost a možnost operovat ve všech zemích Evropské unie - využijte možnost přemisťování sídla společnosti napříč evropskými státy a související daňovou optimalizaci. Tato kosmopolitní forma podnikání podléhá předpisům EU a hodí se pro expandující podnikatelské záměry s mezinárodním backgroundem. Evropská společnost může vydávat akcie na majitele a poskytnout tak zainteresovaným anonymitu vlastnické struktury. Vnitřní mechanismy společnosti se podobají tuzemské akciové společnosti, je však vyžadována přítomnost mezinárodního prvku. Personální otázka rovněž patří do výčtu výhod evropské společnosti - k plnému obsazení jejích orgánů postačí dvě osoby bez ohledu na počet akcionářů (jeden člen představenstva a jeden člen dozorčí rady). Spojením s ready-made nabídkou je tato prestižní právní forma trefou do černého.


Proč právě ready-made evropskou společnost?

    Založení evropské společnosti (SE) je náročný proces, který je regulován nařízením Rady ES o evropské společnosti (2157/2001). Evropskou společnost je možné založit jen jedním z taxativně stanovených způsobů a vyžadovanou existencí mezinárodního prvku (zúčastněné společnosti musí být z různých členských států Evropské unie):
    Členem představenstva nebo dozorčí rady může být jenom fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Stejná osoba nesmí být zároveň členem představenstva a dozorčí rady. Povinnosti členů orgánů evropské společnosti odpovídají povinnostem členů orgánů akciové společnosti.


Založené ready-made společnosti

    Založení nové společnosti je zdlouhavý proces, který může trvat i několik měsiců, proto se dnes těší čím dál větší oblibě ready made společnosti. Ready made společnost je firma, která je založena za účelem prodeje finálnímu zákazníkovi. Klienti se stávají majiteli hned poté, co podepíší smlouvu o převodu obchodního podílu nebo převodu cenných papírů. Základní kapitál ready made firmy je již splacen, a proto lze začít témeř okamžitě podnikat. Firma nemá žádné skyryté závazky a dluhy a v minulosti nevykazovala žádnou obchodní činnost.
    SE může mít jednostupňový model řízení, kdy v čele společnosti stojí správní rada s minimálně 3 členy nebo tzv. dualistický model řízení, tj. představenstvo a dozorčí radu. Tyto dva orgány mohou mít jakýkoliv počet členů bez ohledu na počet akcionářů. Všechny námi nabízené ready-made SE mají dualistický model řízení s libovolnou změnou na model monistický.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00