Jak na věc


smluvní měsíční mzda

19:45 Kocour lorda Whittingtona

    Aktuální verze podmínek ke staženíVšeobecné smluvní podmínky pro placení ceny plnění tuzemským plátcům DPH ze strany České televize (verze 02 účinná ode dne 10.8.2017) (PDF; 245,5 kB)Všeobecné smluvní podmínky pro spolupráci autorů a výkonných umělců s Českou televizí (verze 02 účinná ode dne 10.8.2017) (PDF; 310,8 kB)Příloha: Základní požadavky na podobu a obsah výstupů auditu AVD (PDF; 193,2 kB)
    Smluvní pokuta resp. penále (§ 544-545 ObčZ, § 300-302 ObchZ) se sjednává pro případy, kdy dojde k porušení nějaké smluvní povinnosti, např. k pozdní úhradě pohledávky. Smluvní pokuta musí být sjednaná písemně, nestačí jen zmínka na faktuře nebo dodacím listě. Výše pokuty musí být stanovena konkrétně (např. 1000 Kč) nebo alespoň stanoven způsob jejího určení (např. 0, 1 procenta nominální výše pohledávky). Nesjednají-li si strany smluvně jinak platí následující ustanovení zákona:
    Viola je pro mne ostrovem nekomerčních textů, možnost potkat se se zajímavými kolegy, ale hlavně publikem, které umí ocenit i náročnější dramaturgii. Hra Smluvní vztahy je černou komedií, která pro mne splňuje všechna tato kritéria. Věřím, že zejména svým neotřelým humorem a aktuální tématikou si najde svého diváka. Jana Stryková


19:50 Zprávy v českém znakovém jazyce

    „Bartlettova hra Smluvní vztahy je smělou padesátiminutovou zkratkou, v níž autor ostrým střihem a s notnou dávkou černého humoru podává příběh, který v mnoha variacích prožívá denně mnoho lidí. Tématem jsou pracovní vztahy, konkrétně vztah zaměstnavatele a zaměstnance. Hra se odehrává ve dvanácti scénách a pouze se dvěma protagonisty. Jsou jimi mladá zaměstnankyně Emma a bezejmenná nadřízená manažerka. Scény budované jako běžné pracovní rozhovory se záhy vyvinou v metaforický obraz manipulativního chování velkých korporací vůči zaměstnancům, které v některých detailech prolamuje oblast privátního a pracovně-smluvní vztahy proměňují na nezdravou situaci, v níž si zaměstnanec z obav z možné ztráty existenční jistoty nechá ledacos líbit. Bartlett tyto manipulace stupňuje a rozehrává ad absurdum a poukazuje na chyby v systému dnešní globalizované ekonomiky, v níž se často zapomíná na nejvyšší cnost kapitalismu a demokracie, jíž je důraz na svobodu a rozvoj individuality“. Hynek Peká
    Mike Bartlett je považován za nejlepšího anglického dramatika současnosti. Dvě skvělé herečky nás zavedou do kanceláří světa velkého byznysu. Stejně jako úsměv v jejich tvářích se ale může i jejich příběh odehrát v kancelářích podniků, které důvěrně známe. Kdo už někdy absolvoval nějaké výběrové řízení, Smluvním vztahům jistě porozumí a bude se dobře bavit. Mike Bartlett nezapře anglický černý humor. Zdá se, že ten český si s ním opravdu nezadá.
    Archiv předchozích verzí podmínek ke staženíVšeobecné smluvní podmínky pro placení ceny plnění tuzemským plátcům DPH ze strany České televize (verze 01 účinná ode dne 1.7.2017) (PDF; 250,7 kB)Všeobecné smluvní podmínky pro spolupráci autorů a výkonných umělců s Českou televizí (verze 01 účinná ode dne 1.7.2017) (PDF; 310,3 kB)


Smluvní vztahy | Mike Bartlett (Premiéra: 30. 10. 2013)

    Rozhlas dává možnost vyzvat k práci herce, se kterými se režisér v divadle nepotká. Někdy se v divadle nepotkají ani ti vyzvaní herci. A když se navíc v rozhlase sejdeme nad hrou, která je pro všechny zážitkem už při čtení, je to nádherné. Danu Černou znám léta z jeviště Činoherního klubu, ale především díky řadě skvěle ztvárněných rolí v rozhlase. Přesto jsme se při práci nikdy nesetkaly. S Janou Strykovou spolupracuji v divadle i na mikrofonu léta. Nicméně v kombinaci s Danou Černou máme všechny premiéru. Doufám, že Smluvní vztahy vás zaujmou tak, jak zaujaly nás i rozhlasové posluchače. Lída Engelová
    Po prvním přečtení mi ta hra přišla hodně nadsazená, skoro až vyšinutá. A je dobré si uvědomit kolik lidí vlastně musí existovat v podobně vyšinutých „smluvních vztazích“. Díky Lídě Engelové za tuto krásnou roli, která je mým naprostým protikladem. S o to větší chutí ji hraju, ale rozhodně bych ji nechtěla žít. Dana Černá


Smluvní podmínky ČT — Vše o ČT — Česká televize

    Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, je povinna platit pokutu, i když oprávněné straně nevznikla škoda. Jestliže však škoda skutečně vznikla, není věřitel oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní strana se zaplacením pokuty nezbavuje povinnosti plnit své smluvní závazky. Např. odběratel se zaplacením smluvní pokuty za pozdní úhradu pohledávky nezbavuje tuto pohledávku uhradit. Zajišťuje-li smluvní pokuta obchodní závazek (podnikatel - podnikatel), je dlužník povinen zaplatit pokutu i když porušení smluvní povinnosti nezavinil, avšak soud může nepřiměřeně vysokou pokutu snížit až do výše škody. Zajišťuje-li smluvní pokuta občanskoprávní závazek (podnikatel - zákazník), je dlužník povinen zaplatit pokutu, jen když porušení povinnosti zavinil.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00