Jak na věc


smluvní mzda

Automatizované zpracování osobních údajů

    0 - 96 ± 6', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tobol0.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()"> 0
    Vstupní šetření na pracovištích. Identifikace zdravotních rizik. Hodnocení zdravotních rizik. Kategorizace prací. Zpracování dokumentace PLS. Nastavení lékařských prohlídek. Implementace MedBooku
    30/9b - 115 x 63', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_30_9a.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">30/9b
    V oblasti smluvní výroby se zaměřujeme na výrobu doplňků stravy, výrobu léčivých a hodnocených léčivých přípravků a technologické zpracování účinných a pomocných látek. Používané výrobní technologie a lékové formy, které v současné době můžeme vyrábět, jsou následující:
    Pokud budou zpracovávány zvláštní kategorie vašich osobních údajů (obvykle údaje týkající se zdraví), jejich obsah bude vždy minimální pro splnění právními předpisy požadovaného účelu. Zpracování může být prováděno na základě následujících právních titulů:


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    15/19 - 115 x 63', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_15_19.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">15/19
    10/3 - 62 x 77', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_10_3.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">10/3
    6/20b - 60 x 87', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_6_20a-b.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">6/20b
    3 - 48 ± 3', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tobol3.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()"> 3
    Přístup k vašim osobním údajům mají pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Tyto osoby jsou řádně proškoleny o jejich ochraně a jsou povinny dodržovat mlčenlivost.


BALENÍ PEVNÝCH, POLOTEKUTÝCH A TEKUTÝCH FOREM

    Správa a vedení dokumentace. Nonstop poradenství 24/7 HOT LINE. Pravidelná šetření na pracovištích. Školení první pomoci. Posuzování zdravotních rizik.
    Aplikace MedBook. Dispečink PREVENT. Specializované ordinace PREVENT. Smluvní lékaři mimo Prahu. Zajištění výpisu z dokumentace. Zajištění specializované péče. Komfort bez čekání.
    Osobní údaje zpracovávané PREVENT mohou být v rámci plnění smlouvy poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, pracovnělékařských služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.
    Rádi bychom vás ujistili, že ve skupině PREVENT dodržujeme přísná pravidla stanovující, kteří zaměstnanci mají k vašim osobním údajům přístup a které osobní údaje je možné zpracovávat. Seznamte se prosím s níže uvedenými informacemi, které jsme pro vás v souvislosti se zpracováním osobních údajů připravili.
    biconvex lens - Ø 8 mm', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_lens_8.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">biconvex lens


dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

    30/9a - 115 x 63', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_30_9a.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">30/9a
    10/19 - 62 x 77', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_10_19.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">10/19
    12/0 - 72 x 97', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_12_0.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">12/0
    oval - 18 x 8,5', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_oval_18_8-5.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">oval
    oblong - 19 x 8', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_oblong.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">oblong


Pracovnělékařské služby podle právních předpisů.

    oval - 15 x 8', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_oval_15_8.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">oval
    biconvex lens - Ø 9 mm', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_lens_9.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">biconvex lens
    PREVENT může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit osobní údaje pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.
     oval - 20 x 7', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_oval_20_7.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">oval


Správce a zpracovatel osobních údajů

    Správcem osobních údajů je takový subjekt, který sám nebo společně s jiným stanovuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě online aplikací a služeb PREVENT je správcem osobních údajů zaměstnavatel/organizace, který spravuje osobní údaje za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a pracovnělékařských služeb subjektů údajů. PREVENT je zpracovatelem osobních údajů, které zpracovává při poskytování odborných poradenských služeb a online aplikací na základě smlouvy se správcem.
    15/15 - 115 x 62', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_15_15.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">15/15
    6/20a - 60 x 87', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_6_20a-b.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">6/20a
    10/12b - 97 x 40', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_10_12_a-b.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">10/12b


TECHNOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ ÚČINNÝCH A POMOCNÝCH LÁTEK

    Řádné zpracování osobních údajů je pro naši společnost velice důležité. Proto klademe velký důraz na jejich ochranu. Tímto bychom vám rádi poskytli podrobné informace o tom, proč a pro jaké účely osobní údaje zpracováváme, o právech, která v souvislosti s jejich zpracováním máte, ale i jiné informace, které mohou být ve spojení se zpracováním osobních údajů důležité.
     biconvex lens - Ø 12 mm', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_lens_12.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">biconvex lens
    10/8 - 42 x 98', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_10_8.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">10/8
    biconvex lens - Ø 20 mm', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_lens_20.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">biconvex lens
    15/9 - 78 x 48', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_15_9.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">15/9


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

    PREVENT poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné správy nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.
    oval - 19 x 9', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_oval_19_9.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">oval
    10/0 - 62 x 77', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_10_0.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">10/0
    10/12a - 97 x 40', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_10_12_a-b.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">10/12a
    20/0 - 68 x 124', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_20_0.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">20/0


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00