Jak na věc


smluvní mzda

Správce a zpracovatel osobních údajů

    30/9a - 115 x 63', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_30_9a.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">30/9a
    10/0 - 62 x 77', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_10_0.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">10/0
    Vstupní šetření na pracovištích. Identifikace zdravotních rizik. Hodnocení zdravotních rizik. Kategorizace prací. Zpracování dokumentace PLS. Nastavení lékařských prohlídek. Implementace MedBooku
    10/3 - 62 x 77', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_10_3.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">10/3
    10/8 - 42 x 98', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_10_8.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">10/8


BALENÍ PEVNÝCH, POLOTEKUTÝCH A TEKUTÝCH FOREM

    10/12b - 97 x 40', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_10_12_a-b.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">10/12b
    Aplikace MedBook. Dispečink PREVENT. Specializované ordinace PREVENT. Smluvní lékaři mimo Prahu. Zajištění výpisu z dokumentace. Zajištění specializované péče. Komfort bez čekání.
    30/9b - 115 x 63', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_30_9a.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">30/9b
    15/15 - 115 x 62', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_15_15.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">15/15
    Při poskytování pracovnělékařských služeb a při hlášení pracovních úrazů zpracováváme i zvláštní osobní údaje vyžadované příslušnými právními předpisy (údaje o zdravotním stavu).


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

     biconvex lens - Ø 12 mm', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_lens_12.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">biconvex lens
    Správcem osobních údajů je takový subjekt, který sám nebo společně s jiným stanovuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě online aplikací a služeb PREVENT je správcem osobních údajů zaměstnavatel/organizace, který spravuje osobní údaje za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a pracovnělékařských služeb subjektů údajů. PREVENT je zpracovatelem osobních údajů, které zpracovává při poskytování odborných poradenských služeb a online aplikací na základě smlouvy se správcem.
    PREVENT poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné správy nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.


TECHNOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ ÚČINNÝCH A POMOCNÝCH LÁTEK

    Rádi bychom vás ujistili, že ve skupině PREVENT dodržujeme přísná pravidla stanovující, kteří zaměstnanci mají k vašim osobním údajům přístup a které osobní údaje je možné zpracovávat. Seznamte se prosím s níže uvedenými informacemi, které jsme pro vás v souvislosti se zpracováním osobních údajů připravili.
    10/12a - 97 x 40', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_10_12_a-b.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">10/12a
    oval - 19 x 9', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_oval_19_9.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">oval
    Řádné zpracování osobních údajů je pro naši společnost velice důležité. Proto klademe velký důraz na jejich ochranu. Tímto bychom vám rádi poskytli podrobné informace o tom, proč a pro jaké účely osobní údaje zpracováváme, o právech, která v souvislosti s jejich zpracováním máte, ale i jiné informace, které mohou být ve spojení se zpracováním osobních údajů důležité.


Pracovnělékařské služby podle právních předpisů.

    V oblasti smluvní výroby se zaměřujeme na výrobu doplňků stravy, výrobu léčivých a hodnocených léčivých přípravků a technologické zpracování účinných a pomocných látek. Používané výrobní technologie a lékové formy, které v současné době můžeme vyrábět, jsou následující:
    oblong - 19 x 8', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_oblong.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">oblong
    20/0 - 68 x 124', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_20_0.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">20/0
    biconvex lens - Ø 8 mm', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_lens_8.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">biconvex lens
    biconvex lens - Ø 20 mm', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_lens_20.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">biconvex lens


dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

    Pokud budou zpracovávány zvláštní kategorie vašich osobních údajů (obvykle údaje týkající se zdraví), jejich obsah bude vždy minimální pro splnění právními předpisy požadovaného účelu. Zpracování může být prováděno na základě následujících právních titulů:
    Správa a vedení dokumentace. Nonstop poradenství 24/7 HOT LINE. Pravidelná šetření na pracovištích. Školení první pomoci. Posuzování zdravotních rizik.
    Osobní údaje zpracovávané PREVENT mohou být v rámci plnění smlouvy poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, pracovnělékařských služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.
    Při poskytování pracovnělékařských služeb zpracováváme pro účely evidencí vyžadovaných příslušnými právními předpisy také datum narození, rodné číslo a adresu bydliště.
     oval - 20 x 7', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_oval_20_7.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">oval


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

    oval - 18 x 8,5', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_oval_18_8-5.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">oval
    6/20a - 60 x 87', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_6_20a-b.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">6/20a
    15/19 - 115 x 63', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_15_19.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">15/19
    Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat mohou být osobní údaje poskytovány mimo EU (ověřené cloudové služby se servery mimo EU garantující vysokou míru zabezpečení).
    10/19 - 62 x 77', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_10_19.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">10/19


Automatizované zpracování osobních údajů

    PREVENT může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit osobní údaje pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.
    biconvex lens - Ø 9 mm', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_lens_9.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">biconvex lens
    12/0 - 72 x 97', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_12_0.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">12/0
    15/9 - 78 x 48', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/blister_15_9.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">15/9
    oval - 15 x 8', TEXTCOLOR, '#676767', TEXTSIZE, 1, WIDTH, 570, HEIGHT, 270, BACKGROUND, 'http://www.favea.cz/facades/fva/images/img_smluv/tbl_oval_15_8.jpg', PADX, 10, 20, PADY, 0, 20);" onmouseout="return nd();" onfocus="this.blur()">oval


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00